Наукові спрямування

Сучасні підходи і методики викладання іноземних мов, інноваційні технології у викладанні іноземних мов, переклад.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Французька моварівень С1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Викладач

Яковлєва
Інна
Станіславівна

Дисципліни

Наукова іноземна мова (французька)

Іноземна мова (французька) за професійним спрямуванням (науково-технічна)

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506
(5-й поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

iakovlieva.inna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Мовне керівництво у написанні тез до студентської науково-практичної конференції «Будівництво, архітектура та економіка. Міжнародний контекст». За результатами роботи опубліковано тези. Відповідальна за роботу підсекцій «Архітектура», «Промислове і цивільне будівництво» під час науково-практичних конференцій. Опубліковані наукові статті, які висвітлюють актуальні питання методики викладання іноземних мов і мовні проблеми. Опубліковані методичні розробки, які використовуються для навчання студентів у проектних групах. Опубліковані статті, пов’язані з діяльністю франко-українського проекту.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 16/02/2021


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Франкомовний освітній вебінар підвищення кваліфікації «Formation en économie internationale»


foto_qualification

Дата проходження: 01/02/2021


Країна: Україна, Київ

Назва події:

Всеукраїнський методичний освітній курс «Академічна доброчесність». (Плагіат, оцінювання, профорієнтація та навчання впродовж життя)


foto_qualification

Дата проходження: 10/01/2021


Країна: Україна, Київ

Назва події:

Всеукраїнський методичний освітній курс "Ключові уміння 21-го століття" (якісне учіння, критичне мислення, спілкування та співпраця, цифрова грамотність у навчальному процесі).


foto_qualification

Дата проходження: 10/01/2021


Країна: Україна, Київ

Назва події:

Всеукраїнський методичний освітній курс «Навчайся. Грай. Працюй» (розробка уроку-проекту «Розвиток в індустрії комп’ютерних ігор»).


foto_qualification

Дата проходження: 10/01/2021


Країна: Україна, Київ

Назва події:

Всеукраїнський методичний освітній курс «Дистанційний та змішаний формат навчання для педагогів та керівників закладів професійно-технічної освіти». (Методи та організація освітнього процесу дистанційного та змішаного форматів навчання).


foto_qualification

Дата проходження: 24/09/2020


Країна: Україна, Київ

Назва події:

Всеукраїнський методичний освітній курс «Навички медіації та діалогу». (Комунікативні навички для побудови діалогу)


foto_qualification

Дата проходження: 24/09/2020


Країна: Україна, Київ

Назва події:

Франкомовний методичний вебінар «La grammaire en approche communicative et actionnelle» Clé International.


foto_qualification

Дата проходження: 10/09/2020


Країна: Україна, Київ

Назва події:

Всеукраїнський методичний освітній веб-семінар «Practical Ideas for Lesson Planning», «Практичні ідеї для планування уроку»


Трудова діяльність

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, кафедра іноземних мов та підготовки іноземних студентів зі спеціальності викладач фр.мови.

Публікації

1.Balan O., Nechepurenko D., Yakovlieva I., «Utilisation des matériaux respectueux de l’environnement dans la construction de logements» // Будівництво, архітектура та економіка – 2021: Проблеми та перспективи. Сучасний контекст: науково-практична конференція студентів і молодих вчених. Матеріали конференції / Під ред. д.т.н., проф. М.В. Савицького. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 7 с.
2. Boïko S., Kyslytsia L., Yakovlieva I., «Projet de construction des bâtiments à consommation énergétique nette zéro (CENZ)» // Будівництво, архітектура та економіка – 2021: Проблеми та перспективи. Сучасний контекст: науково-практична конференція студентів і молодих вчених. Матеріали конференції / Під ред. д.т.н., проф. М.В. Савицького. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 23 с.
3. Martynenko K., Кonoplianyk O., Yakovlieva I., «Détermination des caractéristiques de résistance des bétons pour fabriquer des structures avec une imprimante 3D» // Будівництво, архітектура та економіка – 2021: Проблеми та перспективи. Сучасний контекст: науково-практична конференція студентів і молодих вчених. Матеріали конференції / Під ред. д.т.н., проф. М.В. Савицького. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 39 с.
4. Karibian D., Podolynnyi S., Yakovlieva I., «Futurologie architecturale dans le contexte de la résolution des problèmes des villes modernes» // Будівництво, архітектура та економіка – 2021: Проблеми та перспективи. Сучасний контекст: науково-практична конференція студентів і молодих вчених. Матеріали конференції / Під ред. д.т.н., проф. М.В. Савицького. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 80 с.
5. Liulchenko A., Bondarenko O., Yakovlieva I., «Organisation des espaces de jeux pour enfants en milieu urbain» // Будівництво, архітектура та економіка – 2021: Проблеми та перспективи. Сучасний контекст: науково-практична конференція студентів і молодих вчених. Матеріали конференції / Під ред. д.т.н., проф. М.В. Савицького. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 87 с.
6. Lokshyna V., Merylova I., Yakovlieva I., «Conception d’hôpitaux multifonctionnels» // Будівництво, архітектура та економіка – 2021: Проблеми та перспективи. Сучасний контекст: науково-практична конференція студентів і молодих вчених. Матеріали конференції / Під ред. д.т.н., проф. М.В. Савицького. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 90 с.
7. Voronova K., Suvorova T., Yakovlieva I., «Conception des centres de réadaptation pour les personnes âgées (CRPA)» // Будівництво, архітектура та економіка – 2021: Проблеми та перспективи. Сучасний контекст: науково-практична конференція студентів і молодих вчених. Матеріали конференції / Під ред. д.т.н., проф. М.В. Савицького. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 107 с.
8. Dmytriieva S., Podolynnyi S., Yakovlieva I., «Rénovation de la zone côtière de la ville de Dnipro» // Будівництво, архітектура та економіка – 2021: Проблеми та перспективи. Сучасний контекст: науково-практична конференція студентів і молодих вчених. Матеріали конференції / Під ред. д.т.н., проф. М.В. Савицького. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 131 с.
9. Khrystenko A., Vorobyov V., Yakovlieva I., «Technologie de mise en forme des maisons dans l’écovillage » // Будівництво, архітектура та економіка – 2021: Проблеми та перспективи. Сучасний контекст: науково-практична конференція студентів і молодих вчених. Матеріали конференції / Під ред. д.т.н., проф. М.В. Савицького. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 146 с.
10. Tovstik T., Shuminova N., Yakovlieva I. «Humanisation des espaces publics basée sur les principes du design multisensoriel» // «Будівництво, архітектура та економіка – 2020. Міжнародний контекст»: круглий стіл інозем. мовами./під.ред. д.т.н. М.В.Савицького. – Д.: ДНВЗ ПДАБА, 2020. – 186 с.
11. Tovstik T., Terno Y., Yakovlieva I. «Conception des parcs industriels avec l’introduction des technologies innovantes dans leur structure» // «Будівництво, архітектура та економіка – 2020. Міжнародний контекст»: круглий стіл інозем. мовами./під.ред. д.т.н. М.В.Савицького. – Д.: ДНВЗ ПДАБА, 2020. – 186 с.
12. Kuzmenko O., Boïko S., Yakovlieva I. «Fondation sur la plaque suédoise isolée comme l’une des technologies progressives visant à améliorer le rendement énergétique et les économies d’énergie» // «Будівництво, архітектура та економіка – 2020. Міжнародний контекст»: круглий стіл інозем. мовами./під.ред. д.т.н. М.В.Савицького. – Д.: ДНВЗ ПДАБА, 2020. – 186 с.
13. Zezjukov, Chernova N, Yakovlieva I. «Modélisation de terrains des fondations hétérogènes par lamelliformes à l’aide de la méthode des éléments finis (E.F)» // «Будівництво, архітектура та економіка – 2020. Міжнародний контекст»: круглий стіл інозем. мовами./під.ред. д.т.н. М.В.Савицького. – Д.: ДНВЗ ПДАБА, 2020. – 186 с.
14. Zezjukov, Motruk V, Yakovlieva I. «Construction des structures enterrées à haut niveau d’eau souterraine » // «Будівництво, архітектура та економіка – 2020. Міжнародний контекст»: круглий стіл інозем. мовами./під.ред. д.т.н. М.В.Савицького. – Д.: ДНВЗ ПДАБА, 2020. – 186 с.
15. Svinchar N, Chernova N., Yakovlieva I. «Influence de la modification du taux de change sur le coôt de l’opération dans l’activité économique extérieure (AEE)» // «Будівництво, архітектура та економіка – 2020. Міжнародний контекст»: круглий стіл інозем. мовами./під.ред. д.т.н. М.В.Савицького. – Д.: ДНВЗ ПДАБА, 2020. – 186 с.
16. Kharchenko K, Rustamova S., Yakovlieva I. «Construction des parkings et des parcs de stationnement à étages. Parking urbain innovant)» // «Будівництво, архітектура та економіка – 2020. Міжнародний контекст»: круглий стіл інозем. мовами./під.ред. д.т.н. М.В.Савицького. – Д.: ДНВЗ ПДАБА, 2020. – 186 с.
17. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інженерна геологія» за темою «Мінерали» для іноземних студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання «Les indications méthodologiques sur les travaux pratiques du cours «La géologie de l’ingénieur» consacré au thème «Les minéraux» pour les étudiants étrangers inscrits dans le programme de baccalauréat de la spécialité 192 «Construction et génie civil» en formation continue». Укладачі: Грабовець О. М., Ульянов В. Ю., Яковлєва І. С., Д.: Видавництво ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 18 с.
18. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи механіки грунтів» для іноземних студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання «Les indications méthodologiques sur les exercices pratiques du cours «Fondements de la mécanique des sols» pour les étudiants étrangers inscrits dans le programme de baccalauréat de la spécialité 192 «Construction et génie civil» en formation continue», Укладачі: Нажа П. М., Ковальов В. В., Грабовець О. М., Ковба В. В., Кононов Д. В., Яковлєва І. С., Д.: Видавництво ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 31 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх