Наукові спрямування

Регіональне планування, містобудівництво, архітектурно-містобудівна екологія, архітектурно-містобудівна еніологія.

Володіння мовами

Українська, Російська мовивільно

Французька мова рівень В1

Німецька мова рівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат архітектури, доцент

Воробйов
Виктор
Васильович

Дисципліни

Основи містобудування

Основи урбаністики

Наукові дослідження та концептуальне проектування

Наукові дослідження та експериментальне проектування

Архітектурне проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 457 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

моб. (066) 70-33-509

E-mail

vivavo151151@gmail.com

Наукова діяльність

У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Містобудівна організація прибережних територій зарегульованої ріки (на прикладі Дніпра)» (науковий керівник – Є.М.Микуліна).
Вчений ступінь - кандидат архітектури (1985 р.).
Вчене звання - доцент по кафедрі архітектурного проектування (1988 р.).
Вчений ступінь - доктор філософії (2007 р.).
Звання - член-кореспондент Української екологічної академії наук по секції архітектурно-містобудівної екології (1995 р.).
Звання - Член-кореспондент міжнародної академії біоенерготехнологій по секції архітектурно-містобудівної еніології. (1995 р.).
Звання - Дійсний член Міжнародної Академії біоенерготехнологій (2013 р.).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 1975 р- в ДІБІ/ПДАБА: асистент (6 років); доцент (31 рік); у тому числі: заступник декана архітектурного факультету з навчальної роботи (12 років); заступник декана архітектурного факультету з наукової роботи (5 років); завідувач кафедри (3 роки). За сумісництвом вів заняття: на архітектурному відділенні Дніпропетровського монтажного технікуму; на архітектурному відділенні інституту безперервної фахової освіти (ІНСО ПГАСА); на кафедрі Основи містобудування Московського архітектурного інституту; на спеціальності «Міське будівництво» ДІСІ; на екологічному факультеті ПГАСА; на кафедрі дизайну міського середовища ПДАБА; на екологічному факультеті Національного гірничого університету; в Університеті персоналу при Президентові України; в Полтавському національному університеті ім. Юрія Кондратюка; на ряді курсів в Дніпропетровському міському лекторії; на факультеті підвищення кваліфікації головних архітекторів міст, районів та областей (в ПДАБА, НГУ та в інших навчальних закладах). З 1975 по теперішній час читав 29 лекційних дисциплін для 3-6 курсів, проводив всі види архітектурного проектування з 1 по 6 курси, керував дипломними проектами кваліфікаційного рівня «бакалавр архітектури», «спеціаліст», «магістр архітектури» («фахівець» та «науковець»). Крім того: архітектор студентського проектно-конструкторського бюро ДІБІ (1972- 1977); виробник будівельно-монтажних робіт, а потім - начальник будівельно-монтажної дільниці на зведенні підземних стартових комплексів міжконтинентальних балістичних ракет (Красноярський край, 1977-1979); Співорганізатор і заступник голови проектно-будівельного кооперативу «Созидатель» (згодом - НВО «Созидатель»), (Дніпропетровськ, 1986-87 роки); Співорганізатор і директор центру урбобіоенергоінформатікі приватного підприємства «Фірма Екос» (1994-1996); Співорганізатор і заступник директора фірми «Зодіак-АЛЬФА» (Дніпропетровськ, 1997-1998); Директор інституту персоналу (Дніпропетровськ, 1999-2000); Декан факультету дизайну та реклами відкритого міжнародного університету «Україна» (2001-2002); Головний архітектор проектів приватних проектно-будівельних фірм «Созидатель», «Світязь», РКС «Сибір», та інших (Дніпропетровськ, 1985-2008); Приватний підприємець (2006-2015). Член національної спілки архітекторів України.
Учасник міжнародних наукових проектів:
1. Міжнародний науковий проект Єкополіс «Ірій – Сад» на Дніпровських порогах.
2. Міжнародний науковий проект «Дніпро». Науковий керівник архітектурно-містобудівних частин проектів.
Керівник дипломних проектів, що були відзначені дипломами на Всеукраїнських оглядах-конкурсах дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України:
1. ХXII огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 30.10-2.11 2013 р., м. Одеса. ОДАБА /. Центр сучасного мистецтва - Диплом I ступеня.- Дипломник бакалавр Чехун І. А. Керівник доц. Воробйов В. В.
2. ХXII огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 30.10-2.11 2013 р., м. Одеса, ОДАБА/ Центр слов`янської культури на Дніпрі.- Диплом I ступеня.- Дипломник бакалавр Каламбет А.І. Керівник доц. Воробйов В. В.
3. ХXII огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 30.10-2.11 2013 р.,м. Одеса, ОДАБА/ Принципи формування дендроекополісу на Дніпровських порогах.- Диплом I ступеня.- Дипломник магістр Демченко К.В. Кер. доц. Воробйов В. В.
4. ХXII огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 30.10-2.11 2013 р.,м. Одеса, ОДАБА/ Принципи формування полідинамоморфічного центру екополіса на Дніпровських порогах і.- Диплом I ступеня.- Дипломник магістр Мерилова І.О. Керівник доц. Воробйов В. В.
5. ХXIII-ХХІV огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 10. 2015 р.,м. Київ, КНУБА / Центр евристики з рішення сучасних проблем.- Диплом II ступеня.- Дипломник бакалавр Григорчук Д. І. Керівник доц. Воробйов В. В.
6. ХXIII-ХХІV огляд-конкурс кращихдипломних проектів Архітектурних шкіл України, 10. 2015 р., Київ, КНУБА / Житлово-виробничий комплекс на Дніпрі.- Диплом I ступеня.- Дипломник бакалавр Сивкович І.С. Керівник доц. Воробйов В. В.
7. ХXIII-ХХІV огляд-конкурс кращих дипломних проектів Архітектурних шкіл України, 10. 2015 р., м. Київ, КНУБА / Школа дітей майбутнього на порозі Ненаситецький на Дніпрі - Диплом I ступеня.- Дип. спеціаліст П’ятак О. Г. Керівник доц. Воробйов В. В.
8. ХXIII-ХХІV огляд-конкурс кращих дипломних проектів Архітектурних шкіл України, 10. 2015 р., м. Київ, КНУБА / Екокінематичне поселення на порозі Звонецький на Дніпрі - Диплом I ступеня.- Дип. спеціаліст Покутня А.В. Г. Кер. доц. Воробйов В. В.
9. ХXIII-ХХІV огляд-конкурс кращих дипломних проектів Архітектурних шкіл України, 10. 2015 р.,м. Київ, КНУБА / Формування об`єкта архітектурного середовища на основі принципу самоорганізації - Диплом I ступеня.- Дип. магістр Калиниченко О.Н.. Кер. доц. Воробйов В. В.
10. ХXIII-ХХІV огляд-конкурс кращих дипломних проектів Архітектурних шкіл України, 10. 2015 р., м. Київ, КНУБА / Принципи формування кінематичного екопоселення - Диплом I ступеня.- Дипл. магістр Конева К.А. Керівник доц. Воробйов В. В.
11. ХХV огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 10. 2016 р., м. Чернівці, ФАБтаДПМ ЧНУ /. Методика формування багатовекторної кінематичної екозабудови - Диплом I ступеня. – Дип. магістр Міхєєнко Ю..Ю. Кер. доц. Воробйов В. В.
12. ХXVI Міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних і дизайнерських вищих шкіл України, 24-28 10. 2017 р. в м. Івано-Франківськ/ Принципи формування адаптивного житла в умовах постіндустріального Придніпров'я.- Диплом I ступеня.- Дипломник магістр Писаренко Ю.С.. Керівник доц. Воробйов В. В.

Публікації

Віктор Васильович Воробйов  є автором   або   співавтором  понад 150 наукових праць, зокрема:

1. Лицом к лицу. Жак Фреско – Виктор Воробьев. Проектирование будущого.  Архитектура поселений. – Международный издательский дом «Осознание». 2017.  – 856 с. (На рус. и англ.яз.).

2. Воробьев В.В. Экополис. Мир звездного будущого. Книга  XXI  века. – Днепр, КТДК, 2017. –  785 с.

3. Город светлой мечты – Экополис «Днепровские пороги». Дипломные работы студентов-архитекторов Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры 2010-2011 г.г./Воробьев В.В. – Днепропетровск, Арт-ПРЕСС, 2012. –Альбом.

4. Воробьев В.В. Инвестиционно-презентационный каталог «Экополис». Межвузовский комплексный дипломный проект. – Д.: Арт-ПРЕСС, 2012. – Альбом.

5. Воробьев В.В. «Ирий-Сад» (Экополис на Днепровских Порогах). – Д.: Арт-ПРЕСС, 2012. – Альбом.

6. Чесанов Л.Г., Шапарь А.Г., Кораблева А.И., Чесанов В.Л., Воробьев В.В.. Внутренняя середа помещений: эколого-гигиенические аспекты. Учебное пособие для вузов. – Дн-вск:  Издательство ООО “Днепррост”,-2004,-168с.

7. Воробьев В.В., Гргич А.А. Население, миграция и занятость населения. Учебное пособие. /Европейский проект №543651-Tempus-1-2013-AT-TEMPUS-JPCR/ -Днепр: ФЛП Близнюк, 2016-2017. – 120 с. ( На рус. и англ.яз.).

8. Воробйов В.В.Молчащие истории. -Дн-вськ, ПДАБА, «Свидлер А.Л.», 2013. – 112 с.

9. Воробьев В.В., Шило О.С. Дачный дом: рекламный каталог авторских проектов /Проектный кооператив «Созидатель». – Днепропетровск, Облполитграфиздат, 1989. – 131 с.

10. Воробьев В.В., Конева Е.А. Экопоселение как информационная связь. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 2015. – №3. – С.57-63.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх