Підручники та навчальні посібники

Современные направления устойчивого градостроительства: коллективная монография

Современные направления устойчивого градостроительства: коллективная монография

Читати далі
X

Современные направления устойчивого градостроительства: коллективная монография / Н. Савицкий, В. Большаков, О. Разумова, О. Бондаренко, М. Бабенко, М. Бордун, Т. Шевченко, Н. Котов, Н. Куличенко, Т. Шарина; под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. Н. Савицкого. – Днипро, ФЛП Обласов В.А., 2020. – 259 с.

В коллективной монографии представлены результаты научных исследований и практической реализации объектов архитектуры, градостроительства, урбанистических концепций развития городов и поселений в направлении устойчивого развития. В книге представлены технологии, способствующие решению проблемы климатических изменений, снижению негативного антропогенного влияния на окружающую среду обитания человека. Книга предназначена,  как для специалистов – архитекторов, урбанистов, инженеров-строителей, экологов, студентов архитектурно-строительного направления, так и для широкого круга читателей, неравнодушных к проблемам развития земной цивилизации.

Таємниці дніпровських порогів, 2020

Таємниці дніпровських порогів, 2020

Читати далі
X

Воробйов В.В. Таємниці дніпровських порогів. – 2020 р. – 777 c.

 Книга присвячена розкриттю космопланетарних властивостей дніпровських порогів, детектованих   і через архітектурно-містобудівні аспекти. Текст структурований на основі перетину альтернативних знань і академічних досліджень. Видання  підготовлено  спеціально  для періоду, коли планета Земля астрономічно пройшла «точку»  сходження відразу декількох великих космічних циклів, що буває раз мільйони років, які «перезавантажили»  безліч процесів  в людині, людстві і його матеріальному середовище.

Автор книги,  що присвятив  вивченню цієї теми десятки років, розкриває таємниці взаємодії людей і дніпровських порогів  в нову космічну еру. Матеріал  подається  через призму «таємної історії Світу», яка вивчається лише в герметичних колах видатних, всесвітньо визнаних  в науці, мистецтві  та політиці людей.

Екополіс – світ зоряного майбутнього. Книга ХХІ  століття. – 2019. – 646 с.

Екополіс – світ зоряного майбутнього. Книга ХХІ століття. – 2019. – 646 с.

Читати далі
X

Воробйов В.В.  Екополіс – світ зоряного майбутнього. Книга ХХІ  століття. – 2019. – 646 с.

Російською мовою. Ця книга – про прийдешнє. У ній, на основі об’єктивних змін екологічної ситуації в Світі, а також в зв’язку з появою нових векторів розвитку психіки і фізіології людини, викладена концепція створення екопоселень як об’єктів, резонансно вписаних  в  динамічну  енерго-інформаційну  і физіко-географічну матрицю нового силового каркасу планети,  що виник  в 1996-2003 роках.

Він змінив палетки внутриланлшафтних топологій, а також в’язевих  каркасів екосистем  зони дніпровських  порогів і перепрограмував  поведінкові реакції людини. Представлені основи створення нових екопоселень  у вигляді  космопланетарніх сімбіотичних багатовимірних живих екообіталей для нової людини, яка  розкриває у собі  4-5- мірні  здатності, які змінять сучасні  тривимірні  системи прямих  і зворотних зв’язкив з планетою і Всесвітом.

Проектування  майбутнього. Архітектура  поселень, 2018

Проектування майбутнього. Архітектура поселень, 2018

Читати далі
X

Обличчям до обличчя. Жак Фреско, Віктор Воробйов. Проектування  майбутнього. Архітектура  поселень. – МИД: ОСОЗНАНИЕ, 2018. – 858  с.

Російською мовою. Перший в Україні досвід  з’єднання в одній книзі  двох поглядів на Майбутнє – Західного, атлантичного, англосаксонського, і Східного, слов’янського. Поглядів, заснованих на різних підходах  до містобудування, урбаністики,   екопоселенням.  Поглядів, зоснованих на двох різних уявленнях  про подальше терраформування  планети Земля. Жак Фреско – автор теорії ресурсоориентованої економіки майбутнього, яку він розробив в якості  основи для свого проекту «Венера», популяризації  якого присвятив багато  років  через численні  відеопрограми  для телеканалів і інтернету, а також  через книги, і Віктор Воробйов  – розробник принципово нового погляду  на єкологічне майбутне і єкополіси, погляду, що  показує інше  людство і іншу матеріальну  середу, взаємодіючі на основі злиття внутрішніх і зовнішніх законів  світів   причин і світів  наслідків, в той час як всі  тепер відомі екополісі  – лише продукт зовнішніх  законів світів  наслідків, презентують на сторінках  книги своє бачення «прекрасного далеко».

Основи проектування екополісів, 2018

Основи проектування екополісів, 2018

Читати далі
X

Воробйов В.В.  Основи проектування екополісів (на прикладі екополісу  «Ірій-Сад» на дніпровських порогах). – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2018. – В 3-х томах.- 1800 с.

 

У трьох томах, по 600 сторінок кожен. Російською мовою. У книзі обгрунтовується необхідність  створення Екополіса «Ірій-Сад» на дніпровських порогах як екополісу нової фармації, що спирається на закони вписування антропогенних структур в багатовимірну холістичну  матрицю космопланетарних екосистем, взаємодія з якими було розпочато за часів давніх слав’ян – аріїв і буде відроджуватися в новому циклі історії.  Розкриваються світоглядні та прикладні  аспекти організації екополісу  як вогнища зародження і розвитку оновленої екологічної культури майбутнього. Даються концептуально-методичні приклади його симбіотичного функціонально-планувального та об’ємно-просторового пристрою в комбінаціях  потоків руху речовини, енергії та інформації. Пропонуються  підходи до проектування будівель і споруд як елементів- зв’язків в ієрархії горизонтальних, вертикальних і багатовимірних  процесів між планетою і Всесвітом.

 

Населення, міграція і зайнятість населення, 2016

Населення, міграція і зайнятість населення, 2016

Читати далі
X

Воробйов В.В., Анна Гргич. Населення, міграція і зайнятість населення / Учбовий посібник. – Дніпро, 2016 р.- 120 с.

Автори – Віктор Воробйов  (російськомовний  текст – перша половина книги) і Анна Гргич (переклад цього тексту  англійською мовою  – друга половина книги).  Описує сучасні особливості розміщення  населення в Світі, Європі і в Україні, види його міграції, а також різні аспекти його   працевлаштування  за кордоном  і в нашій країні.  Книга видана  як міжнародний навчальний посібник  в складі семи базових груп навчальних посібників для магістрів, аспірантів  і слухачів курсів післядипломної освіти в галузі інженерії за спеціальністю  «Урбаністика», що реалізується в рамках «Європейського проекту програми «TEMPUS». У кожної групі – по чотири дисципліни, і для кожної з них видано свій навчальний  посібник. Всі навчальні посібники циклу  готувалися групою вітчизняних і Європейських вузів. Від України в їх число були включені родинні вузи Харкова, Одеси, Львова і Дніпропетровська  (ПДАБА).

Мовчазні історії, 2013 р.

Мовчазні історії, 2013 р.

Читати далі
X

Воробйов В.В.  Мовчазні історії. – Дніпропетровськ, ПГАСА, 2013 р. – 112 с.

Російською мовою. Написана на основі матеріалів унікальних, що не мають аналогів а Україні і в світі, енергоінформаційних  робіт В.В. Воробйова, що виконувалися багато років на території різних регіонів пострадянського простору, а також далекого зарубіжжя. Роботи охоплюють широкий спектр тематичних напрямків, організованих автором з особистих  методикам для реалізації  замовлень державних та приватних структур: від завдань, що вирішуються  на дні Чорного моря, на Байкалі  і в інших місцях, до міжнародних робіт  на Місяці і Марсі. Автор є єдиною людиною в Україні, кому вдалося займатися  подібними проектами безперервно  протягом десятків років. Довгі рокі ці роботи залишалися невідомими. Настав час  про них розповісти.

«Ірій-Сад» (Екополіс на дніпровських порогах), 2012.

«Ірій-Сад» (Екополіс на дніпровських порогах), 2012.

Читати далі
X

Воробйов В.В. «Ірій-Сад» (Екополіс на дніпровських порогах). –Дніпропетровськ, 2012.

 Третій альбом дипломних  проектів екополісного циклу, підготовлених і захищених  на кафедрі архітектурного  проектування ПДАБА. Видано  в рамках співпраці з політичними силами України даного періоду часу, за ініціативі  та підтримки  Дніпропетровського общинного фонду й партії  «Громада». Був поширений  по всім архітектурнім факультетам вищих навчальних закладів України, серед  бізнес-кіл, в тому числі – банківських, а також  серед політичних  структур.  В альбомі показані шляхи створення нової екологічної архітектури, нових  підходів до поняття префікса «еко»  в будівництві, архітектурі  та містобудуванні.

Інвестиційно-презентаційний  каталог  «Екополіс», 2012

Інвестиційно-презентаційний каталог «Екополіс», 2012

Читати далі
X

Воробйов В.В. Інвестиційно-презентаційний  каталог  «Екополіс». – Дніпропетровськ, 2012.

Другий альбом  екополісного циклу, що розкриває нові аспекти  створення  екополісу  «Ірій-Сад» на дніпровських порогах.  Видано з ініціативи і за допомогою Міського Голови Дніпропетровська І.І.Куліченко  і Дніпропетровського Общинного Фонду. Продовжив демонстрацію прикладних аспектів  теоретичних основ проектування унікальної регіональної містобудівної фармації нового типу, що розробляється для зони дніпровських порогів. Не комерційний тираж 1000 примірників росповсюджувався тільки серед політичних і ділових кіл України і далекого зарубіжжя, а також серед усіх   архітектурних факультетів вищих навчальних закладів України з метою залучення уваги, економічного інтересу і пробудження політичних амбіцій по екологічним програмам для цієї території.

Город світлої мрії – Екополіс «Дніпровські пороги», 2010

Город світлої мрії – Екополіс «Дніпровські пороги», 2010

Читати далі
X

Воробйов В.В. Город світлої мрії – Екополіс «Дніпровські пороги» / Дипломні роботи Придніпровської державної академії будівництва та архітектури  2010-2011 р. р. – Дніпропетровськ, 2011 р.

 В альбомі представлені  перші архітектурно-містобудівні проекти екополісного циклу, підготовлені  і захищені в ПДАБА  як роботи, що ілюструють початок нової п’ятирічний теми кафедри архітектурного проектування, присвяченої розробці теоретичних основ проектування  екополісу   «Ірій-Сад» на дніпровських порогах. Весь не комерційний тираж альбому (1000 єкз), виданий за підтримки  і на кошти  Президентського Фонду Л.Д. Кучми, з ініціативи  та за сприяння  Дніпропетровського Общинного Фонду, поширювався по республіканським  бібліотекам  постсоветського простору, по бібліотеках сорока країн Світу, де є великі українські діаспори, в політичних і бізнес-кіл України  та далекого  зарубіжжя. У тому числі був переданий безпосередньо в руки президентам кількох країн.  Поклав початок роботи  по залученню уваги  громадськості  Миру до унікальних особливостей зони дніпровських порогів, які не мають аналогів  в світі, і можливостям розвороту  інвестицій  для цієї  території.

Внутрішнє середовище приміщення: еколого-гігієнічні аспекти, 2004

Внутрішнє середовище приміщення: еколого-гігієнічні аспекти, 2004

Читати далі
X

Чесанов Л.Г., Шапарь А.Г., Кораблева А.І., Чесанов В.Л., Воробйов В.В. Внутрішнє середовище приміщення: еколого-гігієнічні аспекти. – Дніпропетровськ: 2004. -168 с.

Перші чотири – з числа найавторитетніших і найдосвідченіших  екологів Дніпропетровщини того періоду.  П’ятий – архітектор, чия наукова кваліфікація лежить на стику  екології, архітектури  та містобудування. У книзі розкриваються еколого-гігієнічні аспекти внутрішнього  середовища приміщень. Міністерством освіти і науки України рекомендована як навчальний посібник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, що  навчаються за спеціальністю  «Екологія та охорона навколишнього  середовища».

Садовий будинок: рекламний каталог, 1989

Садовий будинок: рекламний каталог, 1989

Читати далі
X

Воробйов В.В., Шило О.С. Садовий будинок: рекламний каталог. – Днепропетровск: Облполиграфиздат, 1989 р. – 131 с.

Текст – російською мовою. Містить індивідуальні проекти дачних будинків, розроблені архітекторами В.В.Воробйовим  і О.С.Шило  за замовленням проектного кооперативу  «Созидатель» («Творець»), заснованого  Ю.Мищенко і В.Воробйовим  в 1987 році. В даний час –   це науково-виробниче  об’єднання «Творець». Каталог видано в період, коли населенню СРСР  масово безкоштовно роздавали по чотири «сотки»  землі для  організації  садово- городних товариств у рамках «Перебудови» М.С.Горбачова, на яких потрібно було зводити нові будинки. Для їх створення всім бажаючим виділяли довгострокові безвідсоткові кредити.

Методичні вказівки

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи і методи проектування рекреаційних зон»

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи і методи проектування рекреаційних зон»

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи і методи проектування рекреаційних зон» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191 „Архітектура та містобудування” денної форми навчання. / Укладачі:  Бондаренко О.І., Невгомонний Г.У. – Дніпро: ПДАБА, 2023. – 13 с.

Методичні вказівки містять практичні роботи для ознайомлення з програмою, методикою і рекомендаціями щодо проектування об’єкту заміського відпочинку.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурне проектування» на тему «Житловий будинок з обслуговуванням»

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурне проектування» на тему «Житловий будинок з обслуговуванням»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурне проектування» на тему «Житловий будинок з обслуговуванням»  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності   191 «Архітектура та містобудування» денної   форми навчання / Укладачі: Болдирєва О.Г., Речиц О.А. – Дніпро: ПДАБА, 2023.- 37с.

Методичні вказівки підготовлені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  191 «Архітектура та містобудування». В методичних вказівках приведені загальні положення щодо проектування багатоповерхових будинків з елементами громадського обслуговування населення.

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» денної форми навчання / Укладачі: Цимбалова И.А., Мерилова І.О.  – Дніпро: ПДАБА, 2023. – 25 с.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо структурної побудови процесу виконання атестаційної кваліфікаційної роботи для здобувачів магістерського рівня вищої освіти освітньо-професійної програми; встановлюють основні вимого до її оформлення та офіційного захисту.

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційного проєкту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційного проєкту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційного проєкту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» денної та вечірньої форми навчання / Укладачі: Бондаренко О. І., Подолинний С. І., Речиц О. А. – Дніпро: ПДАБА, 2023. – 23 с.

У методичних вказівках наведені рекомендації щодо виконання кваліфікаційного проєкту бакалавра. Проєкт виконують студенти 4-го курсу архітектурного факультету денної та вечірньої форми навчання.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурне проектування» на тему «Багатоповерховий гараж закритого типу на 301-500 машино-місць»

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурне проектування» на тему «Багатоповерховий гараж закритого типу на 301-500 машино-місць»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурне проектування» на тему «Багатоповерховий гараж закритого типу на 301-500 машино-місць» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ОПП «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. /Укладачі: Шило О.С., Речиць О.А., – Дніпро: ПДАБА, 2023. – 37 с.

У методичних вказівках наведені необхідні вихідні дані та основні рекомендації до виконання курсового проєкту, який є практичним завданням. Методичні вказівки підготовлені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (третього курсу навчання) спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання.

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Наукові дослідження і експериментальне проєктування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Наукові дослідження і експериментальне проєктування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Наукові дослідження і експериментальне проєктування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ОНП «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. /Укладачі: Воробйов В.В., Шило О.С. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 12 с.

Методичні вказівки підготовлені для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (першого курсу навчання) спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ОНП «Архітектура та містобудування». У методичних вказівках наведені необхідні рекомендації та завдання щодо поглибленого самостійного вивчення тем лекційного курсу з дисципліни «Наукові дослідження і експериментальне проєктування».

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та експериментального курсового проєкту з дисципліни «Наукові дослідження і експериментальне проєктування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та експериментального курсового проєкту з дисципліни «Наукові дослідження і експериментальне проєктування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та експериментального курсового проєкту з дисципліни «Наукові дослідження і експериментальне проєктування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ОНП «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. /Укладачі: Воробйов В.В., Шило О.С. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 25 с.

Методичні вказівки підготовлені для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (першого курсу навчання) спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ОНП «Архітектура та містобудування». У методичних вказівках наведені необхідні рекомендації та завдання щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Наукові дослідження і експериментальне проєктування».

Методичні вказівки до виконання комплексного архітектурно-містобудівного проєкту для іноземних студентів ІІІ курсу (5 семестр) ступеня бакалавра спеціальності 191

Методичні вказівки до виконання комплексного архітектурно-містобудівного проєкту для іноземних студентів ІІІ курсу (5 семестр) ступеня бакалавра спеціальності 191

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання комплексного архітектурно-містобудівного проєкту для іноземних студентів ІІІ курсу (5 семестр) ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» денної форми навчання / Укладачі: Мерилова І.О., Швець І.А., Задунай В.В.- Дніпро: ПДАБА, 2022–35 с.
У методичних вказівках наведено загальні положення з планування і забудови селища та з проєктування багатоквартирного будинку, вимоги до розпланування сільських поселень, фактори впливу на архітектурно-планувальну композицію селища, норми та принципи проєктування житла, а також вказано склад та об’єм роботи, визначено порядок та методику проєктування, наведено рекомендовану літературу.

Ouvrage didagtique Sur la réalisation dun projet complexe darchitecture et durbanisme à lusage des étudiants étrangers de la ІІІ année d’études (V semestre) de licence de la filière 191 «Аrchitecture et urbanisme» / Укладачі: Мерилова І. О., Швець І. А., Задунай В. В.- Дніпро: ПДАБА, 2022–35 с.
Les instructions méthodiques comprennent des dispositions générales sur la planification et le développement d’un établissement et sur la conception d’un immeuble d’appartements, les exigences relatives à l’aménagement des établissements ruraux, les facteurs influençant la composition architecturale et de planification de l’établissement, les normes et les principes de la conception des logements, ainsi que ainsi que la composition et la portée des travaux, l’ordre est défini et la méthodologie de conception, la littérature recommandée est donnée.

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу та самостійної роботи з дисципліни «Теорія архітектурного проєктування (архітектура громадських будинків)»

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу та самостійної роботи з дисципліни «Теорія архітектурного проєктування (архітектура громадських будинків)»

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу та самостійної роботи з дисципліни «Теорія архітектурного проєктування (архітектура громадських будинків)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньої програми «Архітектура та містобудування» денної та вечірньої форм навчання / Укладачі: Цимбалова Т. А., Подолинний С. І.,  Дніпро: ПДАБА, 2023. 56 с.

У методичних вказівках наведені вихідні дані та основні рекомендації до вивчення програмного лекційного матеріалу та виконання самостійної роботи.

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-наукової програми «Архітектура та містобудування» денної форми навчання / Укладачі: Невгомонний Г. У., Воробйов В. В., Бондаренко О.І.  – Дніпро: ПДАБА, 2023. – 18 с.

 

У методичних вказівках наведені рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи, розглянуто основні положення про організацію наукового дослідження. Викладено вимоги до виконання теоретичної і експериментальної частин підготовки і проведення захисту кваліфікаційної роботи. Методичні вказівки підготовлені для студентів 2-го курсу які навчаються за освітньо-науковою програмою магістра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування».

Методичні вказівки до виконання курсового роботи «Проектування бази заміського відпочинку з розробкою житла для відпочиваючих»

Методичні вказівки до виконання курсового роботи «Проектування бази заміського відпочинку з розробкою житла для відпочиваючих»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового роботи «Проектування бази заміського відпочинку з розробкою житла для відпочиваючих» з дисципліни «Основи та методи проектування рекреаційних зон» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191 „Архітектура та містобудування” науково-освітньої програми ОНП «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. / Укладачі:  Бондаренко О.І., Невгомонний Г.У. – Дніпро: ПДАБА, 2021. –  20 с.

У методичних вказівках наведені вихідні дані, програма виконання курсової роботи, загальні положення та рекомендації щодо проектування бази заміського відпочинку. Головним завданням проекту є розробка структурно-функціонального архітектурно-планувального, об’ємно-композиційного рішення заміської бази відпочинку і розробка житла для відпочиваючих відповідно: діючої нормативно-законодавчої бази даних для проектування установ і комплексів відпочинку; структури соціального замовлення на рекреаційне обслуговування на сучасному етапі розвитку суспільства і на перспективу; особливостей регіональних умов організації заміського відпочинку міського населення; принципів екологізації середи життєдіяльності людини, зокрема відпочинку.

Методичні вказівки до виконання курсового роботи «Драматичний театр на 1000 місць»

Методичні вказівки до виконання курсового роботи «Драматичний театр на 1000 місць»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового роботи «Драматичний театр на 1000 місць» з дисципліни «Архітектурне проектування громадських будинків та споруд» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191 „Архітектура та містобудування” науково-освітньої програми ОНП «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. / Укладачі: Болдирєва О.Г., Невгомонний Г.У., Подолинний С.І., Цимбалова Т.А. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 25 с.

У методичних вказівках наведені вихідні дані, програма виконання  курсової роботи, загальні положення та рекомендації щодо проектування драматичного театру на 1000 місць.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Кінотеатр на 600 місць»

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Кінотеатр на 600 місць»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Кінотеатр на 600 місць» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньої програми «Архітектура та містобудування» денної та вечірньої форм навчання / Укладачі: Цимбалова Т. А., Подолинний С. І., Речиць О. А., Болдирєва О. Г. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 17 с.

У методичних вказівках наведені вихідні дані та основні рекомендації до виконання курсового проекту, який є практичним завданням. Мета проекту – вироблення професійних навичок у студентів  при вирішенні творчих та конструктивних задач, пов’язаних із проектуванням  сучасних кінотеатрів. Основним завданням проекту є створення комфортних умов у громадських приміщеннях, призначених для кінопоказу,  із урахуванням місцевих архітектурно-містобудівних характеристик, сучасних індустріальних конструкцій та функціонально-технологічних вимог.

Методичні вказівки до виконання курсового проєкту «Селищний житловий будинок»

Методичні вказівки до виконання курсового проєкту «Селищний житловий будинок»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проєкту «Селищний житловий будинок» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньої програми «Архітектура та містобудування» денної та вечірньої форм навчання / Укладачі: Цимбалова Т. А., Подолинний С. І., Болдирєва О. Г., Турган І. В. – Дніпро: ПДАБА, 2022. –  19 с.

У методичних вказівках наведені вихідні дані та основні рекомендації до виконання курсового проєкту, який є практичним завданням. Мета проєкту – формування професійного досвіду у студентів  при вирішенні об’ємно-планувальних задач, пов’язаних із проєктуванням  сучасних селищних житлових будинків середньої поверховості. Основним завданням проекту є створення оптимально ергономічного житлового середовища із урахуванням місцевих природно-кліматичних умов, архітектурно-містобудівних характеристик, сучасних будівельно-технологічних можливостей.

Методичні вказівки до виконання курсового проєкту «Селище на 2000 мешканців. Планування та забудова»

Методичні вказівки до виконання курсового проєкту «Селище на 2000 мешканців. Планування та забудова»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проєкту «Селище на 2000 мешканців. Планування та забудова» з дисципліни «Архітектурне проєктування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. / Укладачі: Мерилова І. О., Швець І. А., Бондаренко О. І., Шестакова О. М.- Дніпро: ПДАБА, 2022–28 с.

 

У методичних вказівках наведено загальні положення з планування та забудови селища, вимоги до сільських населених пунктів, фактори впливу на архітектурно-планувальну композицію селища, а також вказано склад та об’єм роботи, визначено порядок та методику проєктування, наведено рекомендовану літературу.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з архітектурного проектування «Планування та забудова житлового району»

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з архітектурного проектування «Планування та забудова житлового району»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з архітектурного проектування «Планування та забудова житлового району» для студентів 191 – «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. / Укладачі:  Бондаренко О.І., Мерилова І.О., Швець І.А.-Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020.- 37 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів магістрів I курсу спеціальності 191  «Архітектура та містобудування».

Навчальний проект планувальної тематики є необхідним елементом професійної підготовки для формування містобудівного мислення архітектора. Селітебні території – найбільш характерна  зона міста, розуміння особливостей структурно-просторової організації якої є необхідним для фахівця.  При розробці планування та забудови житлового району опрацьовуються його взаємозв’язки з планувальною структурою великого міста, вимоги до детального плану території, особливості організації просторового середовища.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного складання проекту вертикального планування з дисципліни «Інженерний благоустрій територій та транспорт» за темою «Складання проекту вертикального планування території»

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного складання проекту вертикального планування з дисципліни «Інженерний благоустрій територій та транспорт» за темою «Складання проекту вертикального планування території»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного складання проекту вертикального планування з дисципліни «Інженерний благоустрій територій та транспорт» за темою «Складання проекту вертикального планування території» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та вечірньої форми навчання/ Укладачі: Мерилова І.О., Бондаренко О.І., Шестакова О.М.- Дніпро: ПДАБА, 2021–30с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам у виконанні розрахунково-графічного складання проекту вертикального планування. Проект вертикального планування,  є важливим елементом професійної підготовки архітекторів. Методичні вказівки складені з повнотою, яка дозволяє студенту ознайомитися з методами та особливостями складання цього проектного документа, та виконати розробку ділянки міської території в майбутньому.

Методичні вказівки до виконання розділу «Екологізація громадських будівель» курсових проектів та кваліфікаційної роботи

Методичні вказівки до виконання розділу «Екологізація громадських будівель» курсових проектів та кваліфікаційної роботи

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання розділу «Екологізація громадських будівель» курсових проектів та кваліфікаційної роботи для студентів ступенів: бакалавр, магістр ОПП та магістр ОНП спеціальності 191 – «Архітектура та містобудування» денної та вечірньої форми навчання. / Укладачі:  Воробйов В.В., Шило О.С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021.-38 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів: бакалавр, магістр ОПП та магістр ОНП спеціальності 191  «Архітектура та містобудування».  У методичних вказівках наведені необхідні рекомендації до виконання в курсових проектах та магістерських роботах розділу «Екологізація громадських будівель».

Методичні вказівки до виконання розділу «Екологізація житлових будівель» курсових проектів та кваліфікаційної роботи

Методичні вказівки до виконання розділу «Екологізація житлових будівель» курсових проектів та кваліфікаційної роботи

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання розділу «Екологізація житлових будівель» курсових проектів та кваліфікаційної роботи для студентів ступенів: бакалавр, магістр ОПП та магістр ОНП спеціальності 191 – «Архітектура та містобудування» денної та вечірньої форми навчання. / Укладачі:  Воробйов В.В., Шило О.С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021.-32 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів: бакалавр, магістр ОПП та магістр ОНП спеціальності 191  «Архітектура та містобудування».  У методичних вказівках наведені необхідні рекомендації до виконання в курсових проектах та магістерських роботах розділу «Екологізація житлових будівель».

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Наукові дослідження і експериментальне проектування»

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Наукові дослідження і експериментальне проектування»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Наукові дослідження і експериментальне проектування» для студентів ступеня  магістр спеціальності 191 – «Архітектура та містобудування» денної  форми навчання. / Укладачі:  Воробйов В.В., Шило О.С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021.-39 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів: першого курсу ступеня магістр спеціальності 191  «Архітектура та містобудування».  У методичних вказівках наведені необхідні рекомендації, дані та завдання щодо практичних занять з дисципліни «Наукові дослідження і експериментальне проектування».

Методичні вказівки до виконання розділу «Екологізація архітектурно-містобудівних об’єктів» курсових проектів та кваліфікаційної роботи

Методичні вказівки до виконання розділу «Екологізація архітектурно-містобудівних об’єктів» курсових проектів та кваліфікаційної роботи

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання розділу «Екологізація архітектурно-містобудівних об’єктів» курсових проектів та кваліфікаційної роботи для студентів ступенів: бакалавр, магістр ОПП та магістр ОНП спеціальності 191 – «Архітектура та містобудування» денної та вечірньої форми навчання. / Укладачі:  Воробйов В.В., Шило О.С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021.-48 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів: бакалавр, магістр ОПП та магістр ОНП спеціальності 191  «Архітектура та містобудування».  У методичних вказівках наведені необхідні рекомендації до виконання в курсових проектах та магістерських роботах розділу «Екологізація архітектурно-містобудівних об’єктів».

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту, 2019

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів, які навчаються за освітньо-науковою програмою магістра спеціальності191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. / Укладачі: Невгомонний Г.У., Воробйов В.В., Турган І.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, – 2019. – 18 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів 2-го курсу, які навчаються за освітньо-науковою програмою магістра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». У методичних вказівках наведені рекомендації щодо виконання дипломного проекту. Розглянуто основні положення про організацію наукового дослідження. Викладено вимоги до виконання теоретичної і експериментальної частин підготовки і проведення захисту магістерської роботи.

«Енергоефективні технології в архітектурі», 2018

«Енергоефективні технології в архітектурі», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення курсу «Енергоефективні технології в архітектурі» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів ступеня магістра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. / Укладачі: Невгомонний Г.У., Речиць О.А., Турган І.В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, – 2018. – 40 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів ступеня магістра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Лекційний курс є основним етапом навчального процесу, протягом якого студенти одержують теоретичні знання з програмного курсу, а також ознайомлення з літературними джерелами та нормативними документами.

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту, 2017

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання / Укладачі: Бондаренко О. І., Подолинний С. І., Речиц О. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 23 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів 4-го курсу напряму підготовки «Архітектура». У методичних вказівках наведені рекомендації щодо виконання кваліфікаційного проекту бакалавра, програма віконання проекту, склад проекту, зміст розділів проекту, вимоги щодо графічного оформлення проекту.

«Селищний житловий будинок», 2014

«Селищний житловий будинок», 2014

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Селищний житловий будинок» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. / Укладачі: Болдирєва О.Г., Подолинний С.І., Турган І.В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, – 2014. – 28 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів третього курсу напряму підготовки «Архітектура». У методичних вказівках наведені рекомендації щодо проектування  безліфтових житлових будинків середньої поверховості в конкретних містобудівних умовах з урахуванням сучасних нормативних вимог. Наданий склад і зміст курсового проекту.

«Гараж-стоянка для легкових автомобілів особистого користування місткістю 300-500 машин», 2014

«Гараж-стоянка для легкових автомобілів особистого користування місткістю 300-500 машин», 2014

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Гараж-стоянка для легкових автомобілів особистого користування місткістю 300-500 машин» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. / Укладачі: Шило О.С., Малейчик С.О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, – 2014. – 29 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів третього курсу напряму підготовки «Архітектура». У методичних вказівках наведені необхідні рекомендації, розрахункові дані та завдання щодо проектування небагатолюдного промислового підприємства з відносно нескладною технологією (гараж-стоянка) в структурі міста. Завданням даного проекту є розробка архітектурно-планувального рішення гаража-стоянки на обраній ділянці міського оточення з урахуванням сучасних нормативних вимог. В методичних вказівках наведені вимоги щодо складу і змісту проекту.

«Житловий будинок с обслуговуванням», 2014

«Житловий будинок с обслуговуванням», 2014

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Житловий будинок с обслуговуванням» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. / Укладачі: Славинський В.С., Речиць О.А. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, – 2014. – 24 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів четвертого курсу напряму підготовки «Архітектура». В методичних вказівках приведені загальні положення щодо проектування багатоповерхових будинків з елементами громадського обслуговування, а саме: створення комфортних умов проживання і культурно-побутового обслуговування населення з урахуванням місцевих природно-кліматичних характеристик, сучасних індустріальних конструкцій і архітектурно-композиційних вимог.

«Суспільний центр житлового району», 2014

«Суспільний центр житлового району», 2014

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Суспільний центр житлового району» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів напряму підготовки 7, 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд» денної форми навчання. / Укладачі: Славинський В.С., Подолинний С.І., Речиць О.А. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, – 2014. – 12 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів п’ятого курсу напряму підготовки «Архітектура». Запропонований проект є початковим етапом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр». Ціллю проекта є опанування студентами навичок формування ансамблю будинків різноманітного призначення в конкретних містобудівних умовах суспільно-торгівельного центру житлового району. Пропонована тема проекту «Суспільний центр житлового району» є подальшим і детальнішим опрацювання архітектурно-містобудівних рішень, прийнятих у курсовому проекті «Житловий район на 30-40 тис. жителів».

«Планування та забудова житлового району», 2014

«Планування та забудова житлового району», 2014

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Планування та забудова житлового району» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. / Укладачі: Бондаренко О.І.,  Лінькова М.Ю., Швець І.А. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, – 2014. – 35 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів четвертого курсу напряму підготовки «Архітектура». Навчальний проект планувальної тематики є необхідним елементом професійної підготовки для формування містобудівного мислення архітектора. Сельбищні території – найбільш характерна зона міста, розуміння особливостей структурно-просторової організації якої є необхідним для фахівця. При розробці планування та забудови житлового району опрацьовуються його взаємозв’язки з планувальною структурою великого міста, вимоги до організації генплану, особливості організації просторового середовища.

«Селище на 2000 мешканців. Планування та забудова», 2014

«Селище на 2000 мешканців. Планування та забудова», 2014

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Селище на 2000 мешканців. Планування та забудова» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. / Укладачі: Воробйов В.В., Швець І.А., Самойленко Є.В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, – 2014. – 37 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів напряму підготовки «Архітектура». Навчальний проект планувальної тематики є необхідним елементом професійної підготовки для формування містобудівного мислення архітектора. Такі об’єкт проектування, як невелике поселення, є достатньо складним для того, щоб студенти отримали відповідні навички і склали уявлення про містобудівні об’єкти. У методичних вказівках наведені загальні положення з планування та забудови селища.

«Драматичний театр на 1000 місць», 2012

«Драматичний театр на 1000 місць», 2012

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Драматичний театр на 1000 місць» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів спеціальностей 7.06010201 і 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд» денної форми навчання. / Укладачі: Невгомонний Г.У., Славинський В.С., Подолинний С.І., Болдирєва О.Г., Турган І.В. – Дніпропетровськ: ПДАБА, – 2012. – 23 с.

 

Методичні вказівки містять відомості з питань проектування драматичного театру на 1000 місць, а саме особливості об’ємно-просторових, структурно-функціональних, архітектурно-планувальних рішень. Наведено нормативні вимоги до архітектурно-планувальних і конструктивних рішень драматичного театру на 1000 місць, вимоги до складу і змісту проекту.

«Концертна зала на 1500 місць», 2012

«Концертна зала на 1500 місць», 2012

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Концертна зала на 1500 місць» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів спеціальностей 7.06010201 і 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд» денної форми навчання. / Укладачі: Невгомонний Г.У., Славинський В.С., Подолинний С.І., Болдирєва О.Г., Хрущов О.А. – Дніпропетровськ: ПДАБА, – 2012. – 11 с.

Методичні вказівки містять відомості з питань проектування концертної зали на 1500 місць, а саме: особливості об’ємно-просторових, структурно-функціональних, архітектурно-планувальних рішень, особливості взаємозв’язку головних і другорядних елементів. Наведено нормативні вимоги до архітектурно-планувальних і конструктивних рішень концертної зали на 1500 місць, вимоги до складу і змісту проекту.

«Універсальний спортивний комплекс», 2012

«Універсальний спортивний комплекс», 2012

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Універсальний спортивний комплекс» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів спеціальностей 7.06010201 і 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд» денної форми навчання. / Укладачі: Невгомонний Г.У., Славинський В.С., Подолинний С.І., Болдирєва О.Г., Турган І.В. – Дніпропетровськ: ПДАБА, – 2012. – 16 с.

Методичні вказівки містять відомості з питань проектування універсального спортивного комплексу, особливості його об’ємно-просторових рішень. Наведено нормативні вимоги до архітектурно-планувальних і конструктивних рішень універсального спортивного комплексу, вимоги до складу і змісту проекту.

«Планування міста на 100 000 мешканців», 2003

«Планування міста на 100 000 мешканців», 2003

Читати далі
X

Методичні вказівки до курсового проекту з архітектурного проектування «Планування міста на 100 000 мешканців» для студентів 5-го курсу архітектурного факультету спеціальності 6.120100 «Архітектура» / Укладачі: Яшунський Є.Б., Бондаренко О.І. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2003.

Методичні вказівки містять відомості з питань проектування планувальної системи та забудови міста. Особливості рішення планувальних зон міста. Наведено нормативні вимого до планувальних рішень основних елементів міста.

Збірники наукових праць

?>
вверх