У 1968 р. на основі реорганізації кафедри архітектури була створена профільна випускова кафедра архітектурного проектування. Ядро нового підрозділу склалося з досвідчених педагогів кафедри архітектури, зокрема таких як О. Б. Петров, В. Є. Горбоносов, І. Б. Мігай, С. Є. Кутаков, К. С. Рудаков та С. В. Самодригін. До них долучився випускник архітектурного факультету Київського інженерно-будівельного інституту О. А. Мірошниченко, який в 1972 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури. Завідувачем обрали славнозвісного в місті архітектора Олега Борисовича Петрова, легендарного багаторічного лідера факультету.

Найважливішою рисою діяльності кафедри початкового періоду є те, що члени колективу були задіяні в проектних розробках різних об’єктів комплексу споруд ДІБІ та міста. Важливо зазначити, що, крім досвідчених фахівців, великий обсяг робіт виконували молоді вихованці кафедри — асистенти й аспіранти. Це був неоціненний досвід, який значно підвищував рівень педагогічної майстерності. Поряд з цим, вагоме місце в навчально-методичній і науковій роботі займала промархітектура — тема, яку розпочали досліджувати кандидати архітектури, доценти О.К.Терзян, С.І.Шустеров та молодий викладач Г.К.Клопко. Надалі цей напрям очолив к.арх, проф. Клопко Георгій Костянтинович , який на довгі роки став одним із визнаних лідерів кафедри і факультету.

В 1985 р. у ДПІ «Дніпроцивільпроект» відкрилася філія кафедри АП на виробництві. До навчальної роботи залучалися спеціалісти архітектурно-планувальної майстерні, яку очолював видатний архітектор-містобудівник Є. Б. Яшунський. На засадах сумісництва до роботи зі студентами на кафедру запрошувалися знані архітектори-практики міста: М. П. Смирнов, О. С. Чмона, Е. П. Чубаров, І. І. Нескоромний, І. М. Гаврилов, В. С. Внуков, П. Р. Нірінберг, Я. О. Алексенцев, С. Ф. Таран, Е. Ф. Давидова, В. І. Заречний, В. В. Баранов та ін. У січні 1994 р. при кафедрі було відкрито творчу майстерню САУ «Славінський». Яскравим прикладом результативності містобудівного вектору діяльності кафедри є участь групи її викладачів (Є. Б. Яшунський, Г. К. Клопко, В. В. Воробйов) у Міжнародному конкурсі «АнтиЧорнобиль ХХІ ст. Конкордія» (1992). Проект фахівців кафедри був визнаний переможцем. Уперше методологічною основою містобудівного проекту такого рівня стали принципи, які враховують енергоінформаційні властивості ландшафту. Тема, яка стає провідною і найбільш висвітленою в дослідницьких працях В. В. Воробйова та О. С. Шило.

У 1996 р. завідувач кафедри О. А. Мірошниченко захистив докторську дисертацію. Ця подія підтвердила його видатні якості фахівця і людини, показала як гідного наступника справи О. Б. Петрова. Вона завершує формування міцного кістяка педагогів-містобудівників. Окрім завідувача, до нього входять: Є. Б. Яшунський, І. М. Гаврилов, В. С. Внуков, М. П. Смірнов, В. В. Воробйов, О. І. Бондаренко, Г. Г. Пестрікова, Я. О. Алексенцев, І.Є.Качан. З часом вона поповнилась молоддю: ас. І.А.Швець, О.М. Шестакова, О.Є.Потапов, Є. В. Самойленко, М.Ю.Лінькова. Таким чином кафедра в ці роки значно розширює можливий вплив своїх вихованців на характер формування середи життєдіяльності регіону, перш за все завдяки більш ґрунтовній містобудівній підготовці студентів.

Завідуючі кафедрою різних років

 

 

Петров О. Б. професор (1967 – 1979 рр.)

 

Мірошниченко О. А. доктор архітектури, професор (1979 – 2002 рр.);

 

Клопко Г. К. к.арх., професор,(2002-2009);

 

Гаврилов І. М. к.арх., професор,(2009 – 2010, 2013-2015);

 

Воробйов В. В. к.арх., доцент ( 2010 – 2013).
Г.У. Невгомонний, кандидат технічних наук, доцент

 

Ще в кінці 1980-х рр., з ініціативи ректора В. І. Большакова, розпочався процес інтеграції академії в освітній простір Західної Європи. В університетах цих країн стажувалися викладачі кафедри, аспіранти та студенти. Формувалися франкофонні групи. На факультеті за участю студентства та викладачів кафедри проводилися міжнародні семінари, майстер-класи, творчі конкурси. Крім налагодження зв’язків із західноєвропейськими університетами, кафедра постійно розширювала співпрацю з українськими вишами. До навчального процесу залучалися авторитетні вчені-архітектори: доктори архітектури, професори з Києва, Львова, Полтави.

Важливе значення в навчальній та науковій діяльності кафедри надавалося спеціалізації «Архітектура будівель і споруд». Після О. Б. Петрова нею керував к.арх., доц. М. О. Гура — фахівець-практик з величезним досвідом реального проектування. Зараз на цьому напрямі зосередили свою роботу досвідчені викладачі і молоде покоління: доценти  Г.У. Невгомонний, В.С.Славінський, А.О.Гриманов, ст..вкл. О.С.Шило, С.І. Подолинний, О.Г. Болдирєва, асистенти С.О. Малейчик, О.А. Речиц, О.В.Денисенко, Т.А.Цимбалова, І.В. Турган, О.Є. Демченко, О.А. Єпремян, Д.Ю. Барабанов, І.О. Мерилова. На початку 2000-х рр. на кафедрі сформувався новий напрям наукового, навчального та реального проектування — «Архітектура культових будинків та споруд». Був підготовлений відповідний курс лекцій, у роботі зі студентами використовуються матеріали наукових досліджень, досвід реального проектування і будівництва православних храмів. До  цієї групи увійшли: старші. викладачі. С. І. Подолинний, О. І. Бондаренко, асистенти С.О. Малейчик, Д. Ю. Барабанов та О. А. Епремян.

В 2010–2015 р. викладачі кафедри були учасниками розробки наукової теми «Інноваційні аспекти архітектури та містобудування в контексті сталого розвитку Придніпровського регіону». Виконувалося  завдання стосовно створення нової парадигми розвитку архітектури та містобудування на прикладі та в межах програми «Екополіс «Дніпровські пороги». (керівник – к.арх., доц. В.В. Воробйов). Результати досліджень впроваджені в навчальний процес. Також були видані два презентаційних альбоми, підготовлені до друку книги. В 2016 р., з ініціативи нового завідувача Г. У. Невгомонного, для дослідження було запропоновано надзвичайно актуальну для регіону тему — «Розробка архітектурно-містобудівних методів екологізації населення місць, будівель та споруд в умовах постіндустріального Придніпров’я». Основою цієї роботи слугуватимуть наукові розробки попередніх років Г. У. Невгомонного, О. І. Бондаренко, В. В. Воробйова та А. О. Гриманова.

Кафедра традиційно має сильний лаборантський склад. Випускники та викладачі факультету досі пам’ятають славнозвісного завідувача лабораторії Г. С. Назаренко. І зараз бездоганно плекають велике кафедральне господарство зав. лаб. Т. Г. Турган, ст. лаб. Л. В. Ільєнко, лаб. Н. Я. Орлова.

Активна наукова і практична, методична та громадська робота — основа результативної педагогічної діяльності. Її реальне втілення — професійна успішність випускників кафедри. Зараз вони плідно працюють в Україні та за кордоном. Вихованці кафедри — автори значних, яскравих архітектурних творів, які формують архітектурне обличчя міст України. Серед них: один народний, вісім заслужених архітекторів, один заслужений будівельник і 20 лауреатів державних премій.

 

(фото)

Колектив сектору. Зліва направо: перший ряд: ст. викл. О. Г. Болдирєва, ст. викл. О. С. Шило, доц. В. С. Славінський, проф. І. М. Гаврилов, ст. лаб. Л. В. Ільєнко, лаб. Н. Я. Орлова, ст. викл. О. І. Бондаренко, зав. лаб. Т. Г. Турган; другий ряд: ас. О. А. Речиц, зав. каф., доц. Г. У. Невгомонний, ас. Т. А. Цимбалова, ас. Є. В. Самойленко, ас. О. В. Денисенко, доц. В. В. Воробйов, ас. С. О. Малейчик, ст. викл. С. І. Подолинний, ас. О. Є. Демченко, ас. І. О. Мерилова, ас. О. М. Шестакова, ас. І. В. Турган; третій ряд: ас. Д. Ю. Барабанов, ас. О. А. Єпремян, ст. викл. І. Є. Качан, доц А. О. Гриманов, ас. І. А. Швець, ас. О. Є. Потапов

 

Значне розширення тематики наукових розробок, їх поглиблення і зв’язок зі світовими тенденціями значно поліпшили можливості професійного росту молодих кадрів. За останні сім років до аспірантури вступили багато випускників кафедри: М. Г. Бондар, М. О. Плосконос, А. В. Захарова, О. Є. Потапов, Д. Ю. Барабанов, О. А. Єпремян, К. О. Бурда, Є. В. Самойленко, М. Ю. Лінькова, І. О. Мерилова. Формується нове покоління педагогів — амбіційне, креативне, але в той же час вельми практичне. Вони активно займаються наукою, шукають нові підходи у педагогічній роботі і з таким же ентузіазмом поринають у світ реального проектування.

Сектор дизайну архітектурного середовища сформовано на основі кафедри дизайну архітектурного середовища, заснованої згідно з наказом ректора ПДАБА №54 від 3 березня 2003 р. Становлення і розвиток кафедри здійснювалися шляхом вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, а також нарощування кадрового потенціалу на основі залучення до роботи за сумісництвом досвідчених кадрів: докторів архітектури В. М. Вадимова (м. Полтава), В. П. Мироненко (м. Харків), В. І. Проскурякова (м. Львів), В. І. Тімохіна (м. Київ); заслужених архітекторів В. С. Внукова і В. С. Положія (колишній головний художник м. Дніпропетровська); С. А. Кушнір (начальник відділу архітектури та містобудування Дніпропетровської ОДА), С. С. Полюшкіна (головний художник м. Дніпропетровська); досвідчених кандидатів архітектури та технічних наук В. В. Воробйова, І. О. Гриманову, О. П. Ковальчука, О. В. Сухих; кандидатів технічних наук Д. І. Ткача, Г. У. Невгомонного, а також практиків-проектувальників В. Ю. Аксельрода, О. І. Андрєєву, А. Б. Коновалову та В. М. Піхая.

 

(фото)

Колектив сектору. Зліва направо: перший ряд: ст. викл. Я. С. Куницька, доц. Т. М. Товстик, проф. І. М. Гаврилов, доц. М. І. Ільменська, ас. О. Е. Крохмаль; другий ряд: доц. С. В. Бодня, доц. О. О. Славінська, ас. Т. С. Малиновська, ас. Г. С. Вербицька, доц. К. С. Харченко, доц. О. В. Харлан; третій ряд: доц. А. О. Бородін, ас. В. М. Піхай, лаб. Т. А. Угниченко, зав. лаб. І. М. Велика, доц. В. Ю. Аксельрод, доц. С. С. Полюшкін

 

 

З моменту створення кафедри і донині в секторі ДАС продовжують трудитися: заступник завідувача,  Т. М. Товстик доценти: В. Ю. Аксельрод, М. І. Ільменська, О. П. Ковальчук, О. О. Славінська; старші викладачі Я. С. Куницька, Т. С. Малиновська, Л. С. Остапенко; асистенти Г. С. Вербицька, О. Е. Крохмаль, В. М. Піхай, Т. О. Суворова.

За роки функціонування сектору (кафедри) ДАС були підготовлені кадри викладачів-науковців, які наполегливо здобувають педагогічний досвід, удосконалюючи навчальний процес підготовки кваліфікованих кадрів спеціалізації «Дизайн архітектурного середовища» всіх рівнів. Серед них: кандидати архітектури С. В. Бодня, А. О. Бородін, А. О. Сардикова, О. В. Харлан, к.т.н. К. С. Харченко, к.н.держ.упр.  С. С. Полюшкин. Продовжують роботу над завершенням дисертацій Я. С. Куницька та ас. Т. О. Суворова.

На 2016–2021 рр. запланована робота над науковою темою «Дослідження перебудови та удосконалення дизайну архітектурного середовища населених пунктів Дніпропетровщини, окремих ділянок, комплексів та об’єктів, інтер’єрів приміщень», яка розвиває та поглиблює наукові розробки попередніх років.

?>
вверх