Г. У. Невгомонний — завідувач кафедри, фахівець у сфері енергозберігаючих технологій в архітектурі. Очолює кафедру з 2015 р.  Займається вивченням впливу поновлюваних джерел енергії на формування  будівель, їх енергетичної незалежності. Автор більше 30 наукових публікацій, чотирьох навчально-методичних праць, чотирьох авторських свідоцтв на винаходи.  За останні п’ять років підготував 25 бакалаврів, 13 спеціалістів та 13 магістрів архітектури. Реалізовані проекти цивільних будівель, підприємств торгівлі, вілл та котеджів. Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти України.

Невгомонний Григорій Ульянович

Завідувач кафедри, кандидат технічних наук,

член-кореспондент Академии будівництва України,

член Національної спілки архітекторів України.

Сьогодні на кафедрі архітектурного проектування та містобудування працюють:

Воробйов В. В. – кандидат архітектури, доцент, доктор філософії, член-кореспондент Української екологічної Академії наук, член-кореспондент Міжнародної Академії біоенерготехнологій, дійсний член Міжнародної Академії біоенерготехнологій, член Національної спілки архітекторів України;

Мерилова І. О.кандидат архітектури., доцент;

Цимбалова Т. А. – кандидат архітектури, доцент;

Самойленко Є. В.кандидат архітектури, асистент, член Національної спілки архітекторів України;

Бондаренко О. І.старший викладач, член-кореспондент Академии будівництва України, член Національної спілки архітекторів України, сертифікований архітектор;

Подолинний С. І.старший викладач, член-кореспондент Міжнародної інженерної Академии, член Національної спілки архітекторів України;

Речиц О. А.старший викладач, член Національної спілки архітекторів України, сертифікований архітектор;

Шило О. С.старший викладач, член Національної спілки архітекторів України;

Болдирєва О. Г.старший викладач;

Швец І. А.старший викладач;

Денисенко О. В. – асистент;

Турган І. В.асистент;

Шестакова О. М.асистент, член Національної спілки архітекторів України.

 

У 1968 р. на основі реорганізації кафедри архітектури була створена профільна випускова кафедра архітектурного проектування. Ядро нового підрозділу склалося з досвідчених педагогів кафедри архітектури, зокрема таких як О. Б. Петров, В. Є. Горбоносов, І. Б. Мігай, С. Є. Кутаков, К. С. Рудаков та С. В. Самодригін. До них долучився випускник архітектурного факультету Київського інженерно-будівельного інституту О. А. Мірошниченко, який в 1972 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури. Завідувачем обрали славнозвісного в місті архітектора Петрова Олега Бори совича, легендарного багаторічного лідера факультета.

Найважливішою рисою діяльності кафедри початкового періоду є те, що члени колективу були задіяні в проектних розробках різних об’єктів комплексу споруд ДІБІ й міста. Важливо зазначити, що, крім досвідчених фахівців, великий обсяг робіт виконували молоді вихованці кафедри — асистенти й аспіранти. Це був неоціненний досвід, який значно підвищував рівень педагогічної майстерності. Поряд із цим, вагоме місце в навчально-методичній і науковій роботі займала промархітектура — тема, яку розпочали досліджувати кандидати архітектури, доценти О. К. Терзян, С. І. Шустеров та молодий викладач  Г. К. Клопко. В подальшому цей напрям очолив к. арх., проф. Клопко Георгій Костянтинович, який на довгі роки став одним із визнаних лідерів кафедри і факультету.

В 1985 р. у ДПІ «Дніпроцивільпроект» відкрилася філія кафедри АП на виробництві.

До навчальної роботи залучалися спеціалісти архітектурно-планувальної майстерні, яку очолював архітектор-містобудівник Є. Б. Яшунський. На засадах сумісництва до роботи зі студентами на кафедру запрошувалися знані архітектори-практики міста: М. П. Смирнов, О. С. Чмона, Е. П. Чубаров, І. І. Нескоромний, І. М. Гаврилов, В. С. Внуков, П. Р. Нірінберг, Я. О. Алексенцев, С. Ф. Таран, Е. Ф. Давидова, В. І. Заречний, В. В. Баранов та  інші. У січні 1994 р. при кафедрі було відкрито творчу майстерню САУ «Славінський». Яскравим прикладом результативності містобудівного вектору діяльності кафедри є участь групи її викладачів (Є. Б. Яшунський, Г. К. Клопко, В. В. Воробйов) в Міжнародному конкурсі «АнтиЧорнобиль ХХІ ст. Конкордія» (1992). Проект фахівців кафедри був визнаний переможцем. Вперше методологічною основою містобудівного проекту такого рівня стали принципи, які враховують енергоінформаційні властивості ландшафту. Тема стала провідною і найбільш висвітленою  в дослідницьких працях В. В. Воробйова та О. С. Шило.

У 1996 р. завідувач кафедри О. А. Мірошниченко захистив докторську дисертацію. Ця подія підтвердила його видатні якості фахівця і людини, показала як гідного наступника справи О. Б. Петрова. Вона завершує формування міцного кістяка педагогів-містобудівників. Окрім завідувача, до нього входять: Є. Б. Яшунський, І. М. Гаврилов, В. С. Внуков, М. П. Смірнов, В. В. Воробйов, О. І. Бондаренко, Г. Г. Пестрікова, Я. О. Алексенцев, І. Є. Качан. З часом вона поповнилась молоддю: асистенти І. А. Швець, О. М. Шестакова, О. Є. Потапов, Є. В. Самойленко, М. Ю. Лінькова. Таким чином кафедра в ці роки значно розширює можливий вплив своїх вихованців на характер формування середи життєдіяльності регіону, перш за все завдяки більш ґрунтовній містобудівній підготовці студентів.

Ще в кінці 1980-х р. р., з ініціативи ректора В. І. Большакова, розпочався процес інтеграції академії в освітній простір Західної Європи. В університетах цих країн стажувалися викладачі кафедри, аспіранти та студенти. Формувалися франкофонні групи. На факультеті за участю студентства та викладачів кафедри проводилися міжнародні семінари, майстер-класи, творчі конкурси. Крім налагодження зв’язків із західноєвропейськими університетами, кафедра постійно розширювала співпрацю з українськими вишами. До навчального процесу залучалися авторитетні вчені-архітектори: доктори архітектури, професори з Києва, Львова, Полтави.

Важливе значення в навчальній та науковій діяльності кафедри надавалося спеціалізації «Архітектура будівель і споруд». Після О. Б. Петрова нею керував к. арх., доц. М. О. Гура — фахівець-практик з величезним досвідом реального проектування.

На цьому напрямі працювали і працюють зараз досвідчені викладачі і молоде покоління викладачів:  доценти Г. У. Невгомонний, І. О. Мерилова, Т. А. Цимбалова, В. С. Славінський, А. О. Гриманов; старші викладачі О. С. Шило, С. І. Подолинний, О. Г. Болдирєва, О.А. Речиц; асистенти С. О. Малейчик,  О. В. Денисенко, І. В. Турган, О. Є. Демченко, О. А. Єпремян, Д. Ю. Барабанов.

Напочатку 2000-х р. р. на кафедрі сформувався новий напрям наукового, навчального та реального проектування — «Архітектура культових будівель та споруд». Був підготовлений відповідний курс лекцій. У роботі зі студентами використовуються матеріали наукових досліджень, досвід реального проектування і будівництва православних храмів. До цієї групи увійшли: старші викладачі С. І. Подолинний, О. І. Бондаренко, асистенти С. О. Ма лейчик, Д. Ю. Барабанов та О. А. Єпремян.

В 2010–2015 р. викладачі кафедри були учасниками розробки наукової теми «Інноваційні аспекти архітектури та містобудування в контексті сталого розвитку Придніпровського регіону». Виконувалося завдання стосовно створення нової парадигми розвитку архітектури та містобудування на прикладі та в межах програми «Екополіс «Дніпровські пороги» (керівник —к.арх., доц. В. В. Воробйов, учаснки: ст. викл. Бондаренко О.І., ст. викл. Шило О.С.). Результати досліджень впроваджені в навчальний процес. Також були видані два презентаційних альбоми, книги, статті.

В 2016 р., з ініціативи нового завідувача Г. У. Невгомонного, для дослідження було запропоновано надзвичайно актуальну для регіону тему — «Розробка архітектурно-містобудівних методів екологізації населення місць, будівель та споруд в умовах постіндустріального Придніпров’я». Основою цієї роботи слугували наукові розробки попередніх років Г. У. Невгомонного, О. І. Бондаренко, В. В. Воробйова, О.С. Шило, А. О. Гриманова.

Як продовження попередніх, у 2020 році була прийнята до розробки нова тема: «Екологічно-містобудівні особливості трансформації елементів планувальної структури великого міста з урахуванням ревіталізації промислових територій». Окрім наукових розробок старшого покоління, в цій праці передбачається використання наукового потенціалу молодих науковців: І.В. Мерилової, Т.А. Цимбалової, Є.В. Самойленко.  Результати, які очікуються, можуть бути використані у практичній діяльності проектних установ міста.

Кафедра традиційно має сильний лаборантський склад. Випускники та викладачі факультету досі пам’ятають славнозвісного завідувача лабораторії Г. С. Назаренко. І зараз бездоганно плекають велике кафедральне господарство зав. лаб. Т. Г. Турган, ст. лаб. Л. В. Ільєнко.

Членами Національної спілки архітекторів України є вісім членів кафедри – майже всі ведучі викладачі. Активна наукова і практична, методична та громадська робота — основа результативної педагогічної діяльності. Її реальне втілення — професійна успішність  випускників кафедри. Зараз вони плідно працюють в Україні та за кордоном.

Вихованці кафедри — автори   значних, яскравих архітектурних творів, які формують архітектурне обличчя міст України. Серед них: один народний, вісім заслужених архітекторів, один заслужений будівельник і 19 лауреатів державних премій.

Значне розширення тематики наукових розробок, їх поглиблення і зв’язок зі світовими тенденціями значно поліпшили можливості професійного росту молодих кадрів. Тільки за останні десять років до аспірантури вступило багато випускників кафедри: М. Г. Бондар, М. О. Плосконос, А. В. Захарова, О. Є. Потапов, Д. Ю. Барабанов, О. А. Єпремян, К. О. Бурда, Є. В. Самойленко, М. Ю. Лінькова, І. О. Мерилова, Т.А. Цимбалова. Станом на кінець 2021 року успішно захистили кандидатьські дисертації І. О. Мерилова, Т.А. Цимбалова, Є. В. Самойленко. В активній фазі робота над докторською дисертацією канд. арх., доц. І. О. Мерилової.

Формується нове покоління педагогів — амбіційне, креативне, але в той же час вельми практичне. Вони активно займаються наукою, шукають нові підходи у педагогічній роботі і з таким же ентузіазмом     поринають у світ реального проектування.

Колектив кафедрири (2015 рік). Зліва направо: перший ряд: ст. викл. О. Г. Болдирєва, ст. викл. О. С. Шило, доц. В. С. Славінський, проф. І. М. Гаврилов, ст. лаб. Л. В. Ільєнко, лаб. Н. Я. Орлова, ст. викл. О. І. Бондаренко, зав. лаб. Т. Г. Турган; другий ряд: ас. О. А. Речиц, зав. каф., доц. Г. У. Невгомонний, ас. Т. А. Цимбалова, ас. Є. В. Самойленко, ас. О. В. Денисенко, доц. В. В. Воробйов, ас. С. О. Малейчик, ст. викл. С. І. Подолинний, ас. О. Є. Демченко, ас. І. О. Мерилова, ас. О. М. Шестакова, ас. І. В. Турган; третій ряд: ас. Д. Ю. Барабанов, ас. О. А. Єпремян, ст. викл. І. Є. Качан, доц А. О. Гриманов, ас. І. А. Швець, ас. О. Є. Потапов.

НАЙБІЛЬШ ЗНАЧНІ АРХІТЕКТУРНІ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ АПМ РІЗНИХ РОКІВ

?>
вверх