Наукові спрямування

Діелектричні властивості моноклінних кристалів звичайного та подвійного молібдату свинця.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Волнянська
Ірина
Павлівна

Дисципліни

Загальна фізика

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 222а (другий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-33-82

E-mail

volnyanskaya.irina@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Закінчила в 1994 році Дніпропетровський національний університет фізичний факультет по спеціальності «Фізика твердого тіла». На кафедрі електрофізики Дніпропетровського національного університету займається науковою тематикою «Діелектричні властивості моноклінних кристалів Pb2MoO5». Наукові напрямки: електрофізика кристалів моноклінних систем Наукових праць - понад 20

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Волнянська Ірина Павлівна працює на кафедрі фізики з 1999 року на посаді асистента, з 2014 року на посаді старшого викладача.

Публікації

1. Volnyanskaya I. P., Trubitsyn M. P., Bondar D. S. EPR of the copper centers in double lead molybdate crystal // Вісник Дніпропетровського університету. Фізика, радіоелектроніка. – 2014.- №1. Вип. 21. Т.22. – С.68-72.

2. Nedilko S., Chornii V., Hizhnyi Yu., Trubitsyn M., Volnyanskaya I. Luminescence spectroscopy and electronic structure of the PbMoO4 and Pb2MoO5 single crystals // Optical materials. – 2014.-– V.36, N10.– p. 1754-1759. (http://ac.els-cdn.com/S092534671400130X/1-s2.0-S092534671400130X-main.pdf?_tid=c4047850-2ec3-11e4-83f0-00000aab0f02&acdnat=1409238087_ 3f361557455cdb0e652425cbd1865290).

3. Волнянская И.П., Неделько С.Г., Хижный Ю.А., Чорний В.П., Трубицын М.П., Бондарь Д.С. ЭПР и парциальная плотность электронных состояний примесных ионов Cu в кристаллах Рb2МоО5 // Физика твердого тела.– 2015. – Т.57, №7. – С.1375-1382.

4. Volnyanskaya I.P., Nedel’ko S.G., Khizhnyi Yu.A., Chornii V.P., Trubitsyn M.P., and Bondar’ D.S. Electron Paramagnetic Resonance and Partial Density of States of Copper Impurity Ions in Рb2МоО5 Crystals // Physics of the Solid State, 2015, Vol. 57, No. 7, pp. 1399–1406.

5. Volnyanskaya I.P., Trubitsyn M.P., Volnyanskii D.M., Kolessov V.I. Solid phase synthesis and X-Ray analysis of the charge for growing acousto-optic Pb2MoO5 crystals// Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка». – 2016. –Вип.23. Т.24. – С.110-113.

6. I.P.Volnyanskaya, M.P.Trubitsyn, D.M.Volnyanskii, D.S.Bondar, T.V.Shvets. Dielectric properties of the Pb2MoO5 crystals irradiated with UV light // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектроніка». – 2017. – Вип.24. Т.25. – С.79-83.

7. І.П. Волнянська, М.П. Трубіцин, Д.М. Волнянський, Д.С. Бондар. Електричні властивості кристалів Pb2MoO5, опромінених УФ світлом // Тези XIII Міжнар. наукової конференції «Фізичні явища в твердих тілах» ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, Україна. – 5-8 грудня, 2017 р. – С.2.

8. Volnyanskaya I., Trubitsyn M., Bondar D., Buryi M., Laguta V., Volnyanskii D. Anomalies of Pb2MoO5 permittivity induced by UV irradiation // International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2018)”. Abstact book. – Kyiv, Ukraine, 27 August – 30 August 2018. – P. 368.

9. Volnyanskaya I., Trubitsyn M., Bondar D., Buryi M., Laguta V., Volnyanskii D. Permittivity and conductivity of Pb2MoO5 single crystal irradiated with UV light // Abst. Book of the V Ukrainian-Polish-Lithuanian meeting on Physics of Ferroelectrics. – Uzhhorod, Ukraine. – Sept. 18-20, 2018. – P.68.

10. I. P.Volnyanskaya, M. P.Trubitsyn, D. M.Volnyanskii, D. S. Bondar, UV irradiation effect on the electrical properties of Pb2MoO5 single crystal Journal of physics and electronics. Vol. 26(2), 2018, – 63-66p.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх