Підручники та навчальні посібники

Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Математика для економістів»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Математика для економістів»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Математика для економістів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти економічних спеціальності заочної форми навчання / Укладач: Чумак Л.О., – Дніпро: ПДАБА, 2023. – 31 с.

Методичні вказівки містять завдання контрольної роботи для студентів першого курсу економічних спеціальностей з дисципліни «Математика для економістів». Наводяться методичні рекомендації та типові приклади розв’язування завдань.

Методичні вказівки до практичних завдань з дисципліни «Фізика» (розділ «Основи термодинаміки») для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Методичні вказівки до практичних завдань з дисципліни «Фізика» (розділ «Основи термодинаміки») для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних завдань з дисципліни «Фізика» (розділ «Основи термодинаміки») для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / Укладачі: О. В. Бекетов, Є. О. Бабенко, О. М. Ракаєв, Дніпро: ПДАБА, 2023. – 15с.

Методичні вказівки містять загальні відомості щодо методів побудови фізико-математичних моделей процесів і явищ шляхом застосування загальних концепцій теорії подібності фізичних величин. У якості прикладу розглянуто побудову фізико-математичних моделей задач класичної термодинаміки.

Методичні вказівки до практичних завдань з дисципліни «Фізика» з застосуванням програмних комплексів (розділ «Механіка») для здобувачів першого (бакалаврського) рівня

Методичні вказівки до практичних завдань з дисципліни «Фізика» з застосуванням програмних комплексів (розділ «Механіка») для здобувачів першого (бакалаврського) рівня

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних завдань з дисципліни «Фізика» з застосуванням програмних комплексів (розділ «Механіка») для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / Укладач: О. В. Бекетов, Дніпро: ПДАБА, 2023. – 17с.

Методичні вказівки містять загальні відомості щодо методів кількісного (чисельного) моделювання фізичних процесів в середовище Microsoft Excel. У якості прикладу розглянуто чисельне (комп’ютерне) моделювання задач класичної механіки.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Аміруллоєва Н. В., Голубченко Т. М. – Дніпро: ПДАБА, 2023. – 25 с.

У методичних вказівках до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної, заочної та дистанційної форм навчання наведені правила з техніки безпеки у хімічній лабораторії, запитання і завдання для самостійної роботи та порядок проведення лабораторних робіт за темами з курсу «Хімія».

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Хімія»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Хімія»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Хімія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання денної та заочної форм навчання / Укладачі: Аміруллоєва Н. В., Голубченко Т. М. – Дніпро: ПДАБА, 2023. – 32 с.

У методичних вказівках для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання наведені рекомендації, завдання та варіанти задач за темами з курсу «Хімія»

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» (розділ «Лінійна алгебра. Аналітична геометрія»)

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» (розділ «Лінійна алгебра. Аналітична геометрія»)

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» (розділ «Лінійна алгебра. Аналітична геометрія») для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 151 «Автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології», 132 «Матеріалознавство», 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Т.Є.Романенко . – Дніпро, ПДАБА, 2023. – 30 с.

Методичні вказівки для студентів, що вивчають вищу математику на усіх спеціальностях. Теоретичні відомості, а також ряд докладних розробок типових прикладів.

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Хімія»

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Хімія»

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Хімія» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» денної та заочної форм навчання» / Укладачі: Голубченко Т. М., Вдовкіна Г. Г., Аміруллоєва Н. В. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 22 с.

У методичних вказівках наведені рекомендації та завдання студентам денної форми навчання щодо виконання самостійної роботи з хімії.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія з основами біогеохімії»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія з основами біогеохімії»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія з основами біогеохімії» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладачі:  Голубченко Т. М., Аміруллоєва Н. В.– Дніпро: ПДАБА, 2021. –  11  с.

У методичних вказівках наведені рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія з основами бігеохімії» студентами денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Хімія з основами біогеохімії»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Хімія з основами біогеохімії»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Хімія з основами біогеохімії» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» заочної форми навчання / Укладачі: Голубченко Т. М., Вдовкіна Г. Г., Аміруллоєва Н. В. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – 32 с.

У методичних вказівках наведені завдання та  рекомендації студентам заочної форми навчання ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» щодо виконання контрольної роботи з курсу «Хімія з основами біогеохімії»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія» для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: Нейковський С. І., Вдовкіна Г. Г., Голубченко Т. М. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 25 с.

 

У методичних вказівках наведені рекомендації до виконання студентами денної та заочної форм навчання лабораторних робіт з хімії.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична хімія»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична хімія»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична хімія» для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укладачі: Голубченко Т. М., Аміруллоєва Н. В., Нейковский С. І. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2017. –  23 с.

Методичні вказівки містять поради та рекомендації студентам усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання щодо виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична хімія»

Методичні вказівки  до самостійної роботи з курсу “Фізичної та колоїдної хімії”

Методичні вказівки  до самостійної роботи з курсу “Фізичної та колоїдної хімії”

Читати далі
X

Методичні вказівки  до самостійної роботи з курсу “Фізичної та колоїдної хімії” для  студентів напрямів підготовки   6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» та 6.060101 «Будівництво» денної, заочної  та  дистанційної форм навчання / Укладачі: Нейковський С. І., Голубченко Т. М., Аміруллоєва Н. В., Коваль І. Л. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – 34 с.

 

У методичних вказівках для студентів денної, заочної  та  дистанційної форм навчання наведені рекомендації, завдання та приклади розв’язання задач з темами до самостійної роботи з курсу «Фізична та колоїдна хімія»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична та колоїдна хімія»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична та колоїдна хімія»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична та колоїдна хімія» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 101 «Екологія» і 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Аміруллоєва Н. В., Голубченко Т. М., Нейковский С. І. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. –  25с.

Методичні вказівки містять поради та рекомендації студентам спеціальностей 101 «Екологія» і 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання щодо виконання лабораторних робіт з курсу «Фізична і колоїдна хімія»

Методичні вказівки  до самостійної роботи з курсу «Фізична та колоїдна хімія»

Методичні вказівки  до самостійної роботи з курсу «Фізична та колоїдна хімія»

Читати далі
X

Методичні вказівки  до самостійної роботи з курсу «Фізична та колоїдна хімія» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Нейковський С. І., Голубченко Т. М., Аміруллоєва Н. В., Грищенко Г. О., Коваль І. Л. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 33 с.

У методичних вказівках для студентів ступеня бакалавра cпеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання наведені рекомендації, завдання та приклади розв’язання задач з темами до самостійної роботи з курсу «Фізична та колоїдна хімія»

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Хімія» за темою  «Окисно-відновні процеси»

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Хімія» за темою  «Окисно-відновні процеси»

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Хімія» за темою  «Окисно-відновні процеси» для студентів усіх напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Нейковський С. І., Аміруллоєва Н. В., Коваль І. Л., – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. –  41 с.

Методичні вказівки дають можливість студентам засвоїти такі поняття, як ступінь окиснення елементів, окисник, відновник, процеси окиснення, відновлення та набути практичні навички щодо використання методів електронного та іонно-електронного балансів, визначення коефіцієнтів в рівняннях окисно-відновних реакцій.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Корозія і захист матеріалів»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Корозія і захист матеріалів»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Корозія і захист матеріалів» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 132 «Матеріалознавство» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Аміруллоєва Н. В., Голубченко Т. М., Вдовкіна Г. Г. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 11 с.

Методичні вказівки містять поради та рекомендації студентам спеціальності 132 «Матеріалознавство» денної та заочної форм навчання щодо виконання лабораторних робіт із курсу «Корозія і захист матеріалів»

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу “Органічна хімія” за темою “Вуглеводні”

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу “Органічна хімія” за темою “Вуглеводні”

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу “Органічна хімія” за темою “Вуглеводні” для студентів напряму підготовки 6.060101 “Будівництво ” денної, заочної та дистанційної  форм  навчання / Укладачі: Вдовкіна Г. Г., Голубченко Т. М., Аміруллоєва Н. В.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – 36 с.

У методичних вказівках наведені рекомендації та завдання  студентам денної форми навчання щодо виконання роботи з хімії.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Аналітична хімія і санітарно-хімічний аналіз» (Частина 2. «Кількісний аналіз»)

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Аналітична хімія і санітарно-хімічний аналіз» (Частина 2. «Кількісний аналіз»)

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Аналітична хімія і санітарно-хімічний аналіз» (Частина 2. «Кількісний аналіз») для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Аміруллоєва Н. В., Голубченко Т. М. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 21 с.

Методичні вказівки містять поради та рекомендації студентам напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання щодо виконання лабораторних робіт в частині «Кількісний аналіз» з курсу «Аналітична хімія та санітарно-хімічний аналіз»

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» (розділ  «Лінійна алгебра». «Векторна алгебра». «Аналітична геометрія»), 2019

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» (розділ «Лінійна алгебра». «Векторна алгебра». «Аналітична геометрія»), 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» (розділ  «Лінійна алгебра». «Векторна алгебра». «Аналітична геометрія») для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей денної форми навчання / Укладачі:  Тичинін В. А., Долгова І. М., Задорожня Т. Є. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 35 с.

Методичні вказівки призначені на допомогу студентові під час опанування засобами розв’язання практичних задач з розділів «Лінійна алгебра», «Векторна алгебра», «Аналітична геометрія», які складають основний зміст першого модулю з вищої математики практично на всіх напрямах підготовки студентів денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика», 2019

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика», 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» (розділ «Застосування визначеного інтеграла») для студентів ступеня бакалавра  всіх спеціальностей денної форми навчання  / Укладачі: Тичинін В. А., Долгова І. М., Овчинникова Н. П. –  Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 15 с.

У даних методичних вказівках для студентів ступеня бакалавра  усіх спеціальностей денної форми навчання наведено основні теоретичні положення визначеного інтегралу та розглянуті їх геометричні застосування.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Вища математика» (розділ «Функції кількох змінних»), 2019

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Вища математика» (розділ «Функції кількох змінних»), 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Вища математика» (розділ «Функції кількох змінних») для студентів ступеня бакалавра  всіх спеціальностей денної форми навчання  / Укладачі: Тичинін В. А., Долгова І. М., Овчинникова Н. П. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 25с.

В даних методичних вказівках для студентів першого курсу усіх спеціальностей денної форми навчання  наведено основні теоретичні положення з аналізу функцій кількох змінних та їх застосування до розв’язання практичних завдань.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №3 з дисципліни «Вища математика», 2019

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №3 з дисципліни «Вища математика», 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №3 з дисципліни «Вища математика» для іноземних студентів ступеня бакалавра спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 133 «Галузеве машинобудування» та 274 «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання. Методические указания к выполнению контрольной работы №3 по дисциплине «Высшая математика» для иностранных студентов степени бакалавра специальностей 151 «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии», 133 «Отраслевое машиностроение» и 274 «Автомобильный транспорт» заочной формы обучения / Укладачі: Піскунов В. І., Чумак Л. О., Осипчук М. М. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 24 с.

У даних методичних вказівках наведено методику розв’язування задач за темами “Диференціальні рівняння”, “Числові ряди”, “Функціональні ряди”, а також необхідний для цього теоретичний матеріал.

Методичні вказівки з дисципліни «Вища математика» (розділ «Числові ряди»), 2018

Методичні вказівки з дисципліни «Вища математика» (розділ «Числові ряди»), 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки з дисципліни «Вища математика» (розділ «Числові ряди») для студентів ступеня бакалавра галузі знань 071, 072, 073, 076 «Управління та адміністрування» заочної  форми навчання / Укладачі : Левкович О. О., Хорсева Л. Ю. – Дніпро: ПДАБА, 2018.− 10 с.

Методичні вказівки призначені  для студентів економічного факультету заочної форми навчання, що вивчають вищу математику: теоретичні відомості та  ряд докладних розробок типових прикладів. Розроблені на підставі лекцій та практичних занять, що викладаються на заочному факультеті.

Збірники наукових праць

?>
вверх