Наукові спрямування

Проблеми розвитку історичної освіти і науки у 1920-ті роки. Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону. Забудова Придніпровського регіону у XIX - ХХ століттях. Проблеми демографічного розвитку в Україні.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Старший викладач, секретар Вченої ради економічного факультету

Волкова
Світлана
Петрівна

Дисципліни

Демографія більше

Історія і культура України

Країнознавство (для іноземців)

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В606
(шостий поверх висотної будівлі)

Телефон:

вн. 4-02; міськ. 75-63-402

E-mail

svitlana.volkova@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2000 році закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету та здобула кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства. У 2012 році переможець міського конкурсу «Молодь Дніпропетровська – рідному місту». У квітні 2013 році відзначена дипломом за вагомі здобутки у наукових дослідженнях за підсумками Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених. Опубліковано за останні 5 років статей – 22, 3 навчальні посібники, методичних вказівок – 13, статей опублікованих спільно зі студентами – 6

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2000 році закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету та здобула кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства. З 2006 року працює в ПДАБА на кафедрі українознавства спочатку на посаді асистента, з 2012 року на посаді старшого викладача. З 2010 року член предметної комісії з історії України. З 2013 року секретар Вченої ради економічного факультету. З 2017 року викладає країнознавство іноземним слухачам на підготовчому відділення ПДАБА.

Публікації

Навчальні посібники у співавторсті:

1. Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіон / Г. П. Євсєєва, М. В. Савицький. − Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – 269 с.

2. Історія Придніпровського регіону: архітектурно-історичний і промисловий екскурс. Колект. монографія / В.І. Большаков, Г.П. Євсєєва, Г.І. Лисенко та ін.; за ред. В.І. Большакова. – Дніпро: Вид-во ПДАБА, 2018. – 331 с.

3. Українознавство: короткий курс для іноземних студентів / Євсєєва Г.П., Перетокін А. Г., Лисенко Г.І., Волкова С.П. – Дніпро: Вид-во ПДАБА, 2019. – 127 с.

Статті та тези:

1. Друга світова війна та Україна: історія і сучасність / Євсєєва Г.П., Лисенко Г.І., Волкова С.П. // Вісник ПДАБА. – 2015. – № 9. – С. 71–79. //http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/53738/49757

2. Вплив рішень Європейського суду на правову систему України // Історико-політичні студії. Зб. наук. Праць / Лисенко Г.І., Волкова С.П. – № 2 (6) / 2016. Серія «Політичні науки». – С. 94-102.

3. Від політехнічного інституту до будівельної академії / Большаков В.І., Євсєєва Г.П., Лисенко Г.І., Волкова С.П. // Вісник ПДАБА. – 2016. – № 1. – С. 10–25. //http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/63019/58423

4. Історія і сучасність поселень XVI – XVIII  століть на теренах Дніпропетровська очима студентів / Лисенко Г.І., Волкова С.П., ст. гр. ПЦБ-14-7п Толстущенко А. // Вісник ПДАБА. – 2016. – № 6. – С. 41–52. //http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/72186/67172

5. Придніпровський регіон в історичному та етнокультурному аспектах / Лисенко Г.І., Волкова С.П. // Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація (зб. наук. пр.) – Київ-Тернопіль, 2015. – Вип. ІІ. Матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 14-15 грудня 2016 р.) / МОНУ, КНУБА та ін. – «Економічна думка». – 2016. – В 2-х ч. – Ч.2. – С. 187-192.

6. Депортація кримських татар у 1944 році / Волкова С.П., Шеремет В. В. // Сучасні тенденції розвитку науки. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017 . – С. 88-90.

7. Міграційні процеси населення: класифікація та причини // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016  р.,  м. Дніпро.  Частина ІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 177–179.

8. Особливості викладання історичних дисциплін у Катеринославському інституті народної освіти // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції 24-25березня 2017р., м. Дніпро. Част.І / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – С. 138-140.

9. Реформа децентралізації на Дніпропетровщині: передумови, хід проведення та перші результати / Лисенко Г.І., Волкова С.П. // Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація (зб. наук. пр.) – Київ-Тернопіль, 2017. – Вип. ІІІ. Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22-23 листопада 2017 р.) / МОНУ, КНУБА та ін. – «Бескиди» – 2017. – В 2-х ч. – Ч.1. – С. 221-224.

10. Освітня діяльність української інтелігенції в процесі націотворення у 1920-ті роки // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової онференції. 29-30 березня 2019 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – С. 235-237.

11. Особливості міжкультурної педагогічної комунікації // Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 12-13 квітня 2019 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». / Наук. ред. О.Є. Висоцька. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – С. 69-71.

https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2018/01/Narodzhuvanist-ta-chiselnist-naselennya.pdfбільше

https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2018/01/Narodzhuvanist-ta-chiselnist-naselennya.pdfПублікації для ознайомлення

?>
вверх