Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – один із провідних закладів вищої освіти в Україні. Співробітники університету здійснюють фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук, демографічної політики, розвитку людського потенціалу формування громадянського суспільства, збереження довкілля, новітніх біотехнологій, розробляють методи діагностики і лікування найпоширеніших захворювань, нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства, нові речовини і матеріали, новітні ресурсоощадні технології в енергетиці, промисловостісті та ракетно-космічній галузі.

Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка — українська громадська організація культурно-освітянського спрямування. Понад 150 років активно працює в Україні і в осередках української діаспори. Серед найважливіших завдань Товариства – розбудова незалежної України, утвердження державної української мови, розвиток національної культури, відродження історичної пам’яті, формування національної свідомості та піднесення духовності й добробуту українського народу.

Національна комісія зі стандартів державної мови здійснює опрацювання та утвердження стандартів української мови як державної, розробку методів перевірки рівня її володіння згідно із Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Придніпровська академія будівництва та архітектури входить до переліку спеціально уповноважених установ, які проводять іспити на рівень володіння державною мовою. На базі академії створено Центр оцінювання рівня володіння українською мовою, члени кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності забезпечують проведення іспитів на рівень володіння державною мовою і входять до команди екзаменаторів Національної комісії зі стандартів державної мови.

Інжинірингова школа Noosphere [або Noosphere Engineering School] – це мережа науково-технічних лабораторій на базі закладів вищої освіти України, відкритих та обладнаних громадською організацією «Асоціація Noosphere».

Noosphere Engineering School створює ефективну startup платформу для молодих спеціалістів України та інтегрує наукові підходи у бізнес-середовище. Лабораторії Інжинірингової школи Noosphere – це осередки інженерної творчості, де студенти та молоді вчені України можуть розвивати свої інноваційні ідеї, отримуючи технологічну та маркетингову підтримку, а також супровід досвідчених менторів та експертів Noosphere.

Noosphere підтримує молоді інноваційні стартапи і прагне, аби в Україні створювались високотехнологічні продукти світового рівня. Її головний інструмент – ефективна взаємодія студентів, менторів, технічних експертів та бізнес-практиків. На волонтерських засадах учасники діляться науковими методами вирішення бізнес-задач та розширюють можливості для майбутніх підприємців і науковців України.

Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» є одним з найвідоміших і визнаних у світі науково-конструкторських підприємств з розроблення ракетно-космічної техніки. Цей авторитет базується на унікальному досвіді у створенні ракетно-космічної техніки, набутому за час існування підприємства (понад 60 років). У конструкторському бюро «Південне» протягом десятиріч сформована найсильніша школа інженерних і конструкторських кадрів і традиції їх підготовки. Науково-технічний потенціал підприємства дозволяє вирішувати завдання будь-якого рівня складності в ракетно-космічній галузі, що сприяє підвищенню науково-технічного потенціалу України й зміцненню авторитету нашої країни на міжнародній арені.

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України понад 20 років успішно працює у сфері розробки та удосконалення законодавста з інтелектуальної власності, здійснює прикладну та дослідницьку діяльність в галузі, ініціює та підтримує освітні та просвітницькі проекти для популяризації права інтелектуальної власності в Україні, сприяння науково-технічному прогресу та збільшення внеску України в розвиток світової науки і техніки.

Предметом угоди інституту і ПДАБА є об’єднання наукового, педагогiчного та практитчного потенцiалiв сторiн з метою впровадження прогресивних форм наукового забезпечення навчального процесу, експертної практики, пiдготовки фахiвцiв, розвитку нормативної та науково-методичної дiяльностi.

?>
вверх