Предметом угоди є об’єднання наукового, педагогiчного та практитчного потенцiалiв сторiн з метою впровадження прогресивних форм наукового забезпечення навчального процесу, експертної практики, пiдготовки фахiвцiв, розвитку нормативної та науково-методичної дiяльностi

?>
вверх