Наукові спрямування

Екологізація та реновація промислових територій постіндустріального Придніпров’я

Володіння мовами

Українська мовавільно

Італійська мова рівень В1

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Турган
Ірина
Валеріївна

Дисципліни

Архітектурне проектування

Архітектура внутрішнього простору будівель і комплексів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В311 (третій поверх висотного корпусу)

Телефон:

міс. (0562) 47-16-11

E-mail

archturgan@gmail.com

Наукова діяльність

У 2005 році закінчила ДВНЗ ПДАБА та здобула кваліфікацію магістра архітектури за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд». Наразі виконує науково-дослідну роботу згідно наукової роботи кафедри архітектурного проектування і дизайну ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» відповідно до програми науково-дослідної роботи за темою «Екологізація та реновація промислових територій постіндустріального Придніпров’я».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1999 році закінчила спеціалізовану школу № 71 художньо-архітектурного напрямку. З 1999 – 2005 рр. навчалася у ДВНЗ ПДАБА на архітектурному факультеті. У 2004 році отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Архітектура» та здобула кваліфікацію бакалавра архітектури. У 2005 році з відзнакою закінчила магістратуру ДВНЗ ПДАБА і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» та здобула кваліфікацію магістра архітектури. З 2005 р. працює на посаді асистента кафедри архітектурного проектування і дизайну. Також з 2004 року працює у якості архітектора-проектувальника в архітектурній майстерні САУ «Славінський». Зокрема приймала участь у розробці таких проектів: «Реконструкція кварталу в межах вул. Ушинського, Фрунзе, Кучеревського, Чкалова (проект забудови) в м. Дніпропетровськ». Варіант 1. Варіант 2. – Ескізний проект, АР, 100 арк. АЗ (кер. Славінський В.С., ГАП Речиц О.А., архітектори Турган І.В., Шестакова О.М.), 2011-2013 рр. «Житловий комплекс по вул. Гончара,40 в м. Дніпропетровськ». Варіант 1. Варіант 2. – Ескізний проект, АР, 20 арк. АЗ (кер. Славінський В.С., ГАП Речиц О.А., архітектори Турган І.В., Шестакова О.М.), 2013р. «Житлова забудова по пр. Гагаріна та вул. Високовольтна в м. Дніпропетровськ». – Ескізний проект, АР, 25 арк. АЗ (кер. Славінський В.С., ГАП Речиц О.А., архітектори Турган І.В., Шестакова О.М.), 2013р. та інших. Приймала участь у освітньому проекті за програмою TEMPUS – SEHUD «Сталий розвиток міст на основі еко-гуманістичних принципів» (2014-2015): доповіді на міжнародних семінарах у Дніпропетровську, Харкові, проект представлено на виставці у POLIMI, Мілан. - куратор підгрупи.

Публікації

1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з архітектурного проектування «Загальноосвітня середня школа» для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура» / ДВНЗ “Придніпр. держ. академія буд-ва та архіт.” ; уклад. Болдирєва О. Г., Турган І. В. – Д., 2013. – 26 с.

2. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з архітектурного проектування «Селищний житловий будинок» для студ. напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура» ден. форми навч. / ДВНЗ “Придніпр. держ. академія буд-ва та архіт.” ; уклад. Болдирєва О. Г., Подолинний С. І., Турган І. В. – Д., 2014. – 28 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх