Наукові спрямування

Дослідження функціонально-типологічних особливостей сучасного мобільного житла та можливостей застосування в умовах постіндустріальної України.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Німецька моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат архітектури, доцент

Цимбалова
Тетяна
Анатоліївна

Дисципліни

Архітектурне проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 486 (четвертий поверх старого корпусу)

Телефон:

відсутній

E-mail

zimbalova@ukr.net

Наукова діяльність

Аспірантура (з 2015 р.) конференції:
1. IX Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя» 17 квітня 2015 р., Дніпропетровськ.
2. II Міжнародний науково-практичний конгрес « Міське середовище – XXI ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн» 15-18 березня 2016 р., Київ.
3. XXVI – я Международная научно-практическая конференция «Стародубовские чтения - 2016» 19-20 апреля 2016 г., Днепропетровск.
4. X Всеукраїнський фестиваль науки. Науково-практична конференція « Актуальні проблеми розвитку архітектури. містобудування, дизайну та мистецтва» 16-18 травня 2016 р., Полтава.
5. IV Международная конференция « Культура и цивилизация поляков. Искусство без границ». 12-13 сентября 2016 г., Спала, Польща IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – SZTUKA JAKO INSPIRACJA DO DZIAŁAŃ” SPAŁA 12-13.09.2016
6. XI Міжнародна науково-практична студентська конференція «Професійна традиція й новітні технології в архітектурі XXI сторіччя». 27-28 жовтня 2016 р., Харків
7. II Міжнародна науково-практична конференція « Архітектура історичного Києва. ландшафт і вода» 30 листопада 2016 р. Київ
8. I Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» 6-7 квітня 2017 р. Харків
9. XXVII – я Международная научно-практическая конференция «Стародубовские чтения - 2017» 19-20 апреля 2017 г. Днепр
10. V Международная конференция « Культура и цивилизация поляков. Регионы в Европе». 19-20 сентября 2017 г., Спала, Польша V Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość рolaków – REGIONY W EUROPIE» SPAŁA 19-20.09.2017
11. II Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» 12 - 13 квітня 2018 р. Харків
12. IV International Scientific and Practical Conference Methodology of Modern Research March 31, 2018, Dubai, UAE

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1992 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю « архітектура будівель і споруд». З 1992 р. робота на кафедрі архітектурного проектування асистентом.

Публікації

1. Цымбалова Т. А. Особенности архитектурно-планировочной адаптации доходных домов Екатеринослава для современных условий / Т. А. Цымбалова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, – 2015. – № 1. – С. 60-72.

2. Цимбалова Т. А. Особливості архітектурно-планувальної адаптації прибуткових будинків Катеринослава для сучасних умов / Т. А. Цимбалова // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (голов. ред.) та ін. – Д.: Ліра, 2015. – Вип. 13. – С.212-223.

3. Мироненко В. П., Цымбалова Т. А. Мобильное жилье как функционально-типологическая разновидность современного домостроения /В. П. Мироненко, Т. А. Цымбалова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, – 2015. – № 9. – С. 55-70

4. Цымбалова Т. А. Модульное жилище в структуре городской среды / Т. А. Цымбалова // Теорія і практика дизайну: збірник наукових праць / Технічна естетика – К.: «Компрінт», 2016. – Вип. 10. – С. 227-240.

5. Мироненко В. П., Цымбалова Т. А.   Анализ тенденции развития мобильного жилья на основе экологичности и энергосбережения/ В. П. Мироненко, Т. А. Цымбалова  // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 43, Частина 2 . – С. 337-346.

6. Цымбалова Т. А. Анализ развития мобильного жилья на территории Украины / Т. А. Цымбалова // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 90 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия  стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова – Днепропетровск, 2016. С. – 182-187.

7. Мироненко В. П., Цымбалова Т. А.   Мобильное жилье в системе расселения / В. П. Мироненко, Т. А. Цымбалова  // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 46 – С. 429 – 434.

8. Мироненко В. П., Цымбалова Т. А Мобильные жилые объекты на воде /В. П. Мироненко, Т. А. Цымбалова  // Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Колективна монографія / Під загальною редакцією В. П. Сопова, В. П. Мироненка. Харків: ХНУБА, 2017. – С. 591 – 598.

9. Мироненко В. П., Цымбалова Т. А.  Анализ развития жилых помещений и домов на автомобильных транспортных средствах /В. П. Мироненко, Т. А. Цымбалова  //  Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 96 / ГВУЗ     «Приднепр. гос. академия  стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова – Днепропетровск, 2017. С. – 107-111.

10. Мироненко В. П., Цымбалова Т. А.   Мобильное жилье для мигрантов / В. П. Мироненко, Т. А. Цымбалова  // World  Science, Vol. 1, April – S. 42 – 50.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх