Наукові спрямування

Дизайн архітектурного середовища. Реконструкція модернізація та реновація архітектурного середовища. Інформаційні технології в архітектурно-дизайнерському проектуванні

Володіння мовами

Українська мова вільно

Англійська мова рівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доцент

Товстик
Тамара
Миколаївна

Дисципліни

Архітектурне проектування

Дизайн архітектурного середовища (теорія і практика)

Типологія архітектурного середовища (теорія)

Керівництво випускними дипломними проектами студентів рівня «Бакалавр» ,»Магістр-науковець», «Магістр-практик»

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 486 (четвертий поверх старого корпусу)

Телефон:

вн. 3-37; міс. 756-93-37

E-mail

tovstyk.tamara@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Керівництво дипломними роботами, що були призерами на конкурсах дипломних робіт випускників архітектурних і художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України: 2012 рік, місто Харків (XXI огляд-конкурс випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів на базі ХНУБА) – студ. бакалавр Дем’янюк К.С. (диплом І ступеню, проект «Центр екології води по вул. Набережній Перемоги»); студ. спеціаліст Матикіна К.С. (диплом І ступеня, проект «Дизайн-концепція медіа-парку в структурі Лівобережного центру»); студ. спеціаліст Топольник Л.О. (диплом І ступеня, проект «Медичний реабілітаційний центр у м. Дніпропетровськ»); студ. магістр Корнієнко Д.О. (диплом І ступеня, проект «Особливості параметрично підходу в дігітальній архітектурі на прикладі формування технопарку аграрної промисловості в м.Дніпропетровську»); студ. магістр Лозовенко Ю.В. (диплом І ступеня, проект «Формування музейно-туристичного комплексу «Кодацька фортеця» у с. Старі Кодаки»); 2013 рік, місто Одеса (МіжнароднийXXII огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України) – студ. бакалавр Нужна О. (диплом І ступеня, проект «Дизайн середовища сіті- холу у м. Тернополі»); студ. бакалавр Успенський М. С. (диплом І ступеня, проект «Сіті-хол у м. Тернопіль»); студ. магістр Ребдева Н.О. (диплом І ступеня, проект «Типологічні аспекти формування суспільно- комунікаційних просторів сіті-холів»); 2015 рік, місто Київ (23-24 Міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів випускників вищих навчальних закладів на базі КНУБА) – студ. бакалавр Зерницька К.С. (диплом І ступеня, проект «Школа мистецтв по набережній Перемоги у м. Дніпропетровську»); студ. бакалавр Клименко О.О. (диплом І ступеня, проект «Міжнародний освітній центр «Чорнобиль XXI століття» по пр. Кірова у м. Дніпропетровську»); студ. магістр Успенський М.С. (диплом І ступеня, проект «Моделювання архітектурного середовища методом метаболічного аналізу»); 2016 рік, місто Чернівці (Міжнародний огляд-конкурс дипломних робіт випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України на базі ЧНУ ім.Юрія Федьковича) – член журі конкурсу дипломних робот, член журі творчого студентського конкурсу ескізних проектів гармонізації громадського простору історичного середовища в місті Чернівці; керівник студентів ,які зайняли призові місця на творчому конкурсі – студентка 5 курсу Дзюба О.О. (спеціальний диплом та грошова премія від Західноукраїнського Архітектурного Порталу, проект «Дизайн середовища площі Філармонії у м. Чернівці»); студентка 5 курсу Журбенко В.С. (диплом ІІІ ступеню, проект «Культурно-мистецький центр по вул. Йосипа Главки у м. Чернівці»). Участь у Міжнародному семінарі «Річки і міста: Урбаністичне проектування у Дрездені», НУ «Львівська політехніка» м. Львів, Техничний університет, м.Дрезден (Німеччина), 2012 р. Участь в роботі журі соціального культурологічного проекту «КОД»: конкурсу студентів і аспірантів архітектурно-дизайнерських спеціальностей ім. Олексія Плеханова «МАФ-АТРЕКА-6». 31 жовтня 2015 р. Київ. Будинок архітектора. Участь у Міжнародному архітектурно-проектному семінару «Новий громадський форум м. Тернополя/NewoffentlichesForumTernopil” НУ «Львівська політехніка, Технічний університет м. Дрезден (Німеччина), Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Полтавський національний університет ім. Ю. Кондратюка. 30.05-03.06. 2012р. Львів. Тернопіль. Стажування - Національнийінститут прикладних наук (INSA),(м. Страсбург,Франція),тема:спецкурс «Теорія предметно-просторового формування сучасного середовища» для студентів 5 курсу спец. ДАСНаказ № 316від 02.10.12. Участь у проектах Франкомовного центру університетського розвитку Centrede Reussite Unsversitaire (CRU) в ПДАБА: - Ательє «Імідж академії». Квітень 2015 р. - Керівництво ознайомчою та творчою практикою групи студентів в м. Греноблі. Серпень 2015 - Організація екскурсії студентів в м. Мілан (Італія) з відвідуванням Міжнародної ЕХРО-2015. Серпень 2015. - Організація воркшопу студентів «Дизайн інтер’єру суспільного простору студентського гуртожитку». 03-07 серпня 2015 р. м. Гренобль. Франція. Участь у Міжнародній українсько-німецькій програмі транснаціональної культури пам’яті IBB и DUN. Розробка програми та презентація студентських дипломних проектів на тему «Міжнародний центр Чорнобиль 21 сторіччя» по завданню Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» в м. Дніпропетровську. Захист 18 червня 2015 р. Будинок архітекторів, м. Дніпропетровськ. Науковий керівник, автор програми студентської науково-практичної конференції на тему:«Міські публічні простори – дослідження проблем суспільних просторів міського середовища» (за книгою датського архітектора-урбаніста, професора Яна Гейла «Города для людей») 12 доповідей. Квітень 2013. ПДАБА. Кафедра ДАС. Науковий керівник, автор програми студентської науково-практичної конференції на тему: «Архітектура за межами будівель» з матеріалами XI Бієнале архітектури в Венеції за темою: «Outthere: Architecturebeyongbuilding». 10 доповідей.4 квітня 2014 р. ПДАБА. Кафедра ДАС. Науковий керівник, автор програми студентської науково-практичної конференції на тему:«Універсальний дизайн в умовах формування безбар’єрного гармонійного архітектурного середовища». 9 доповідей. 30 квітня 2015 р. ПДАБА. Кафедра ДАС. Науковий керівник, автор програми студентської науково-практичної конференції на тему: «Доступне житло в умовах гармонійного та комфортного архітектурного середовища/Affordable housing in search of new forms of harmonious and comfortable architectural environment».11 доповідей 07-14 грудня 2015 р. ПДАБА. Кафедра ДАС. 8 доповідей. Листопад 2016 р. ПДАБА. Кафедра ДАС. Науковий керівник, автор програми студентської науково-практичної конференції на тему: «Архітектура і середовище мешкання людини в епоху інформаційної цивілізації».8 доповідей. Листопад 2016 р. ПДАБА. Кафедра ДАС.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчила Дніпропетровський інститут будівництва та архітектури та отримала диплом архітектора. Архітектор зі стажем 45 років. Науково-педагогічний стаж 37 років. Заступник керівника сектору «Дизайн архітектурного середовища» з науково-методичної роботи з 2003 року. Заступник завідувача кафедри ДАС з навчально-методичної роботи з 2003 року. Директор архітектурного бюро ООО «Домус» за сумісництвом з 2002 року. Визнаний професіонал з досвідом роботи за фахом. Автор та співавтор понад 30 архітектурних проектів, в т. ч. 20 реалізованих. Член національної спілки архітекторів України з 1995 року. Лауреат ХІ Всеукраїнського фестивалю «Архітектура і дизайн» (диплом за багатофункціональний комплекс с готелем на 220 місць в м. Дніпропетровську). З 2013 р. – доцент кафедри Архітектурного проектування та дизайну. З 2019 року – доцент кафедри Дизайну та реконструкції архітектурного середовища.

Публікації

1. TovstikT.,UspenskiM.Arecitiesapartofbiology/Студентська науково-практична конференція іноземними мовами. Випуск 4. – 2014: Літограф: – С.56;

2. Товстик Т.М., Дзюба О.О. Регенерация общественных городских пространств на основе синергетической парадигмы // Сб. наук. конференції – ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. – – С.235;

3. Товстик Т.М., Журбенко В.М. Когнітивна психологія сприйняття міського архітектурного простору // ? Сб. наук. конференції – ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. – – С.36;

4. Товстик Т.М., Подолинний С.І., Речиц А.Д. «Методичні вказівки до  виконання  випускної дипломної роботи ОКР«бакалавр» для студентів спеціальності «Архітектура і містобудування». – 2016, ПДАБА;

5. Товстик Т.М., Журбенко В.С. «Методичнівказівки «Програма Autodesk Revit для моделювання та проектування житлового будинку» для студентів спеціальності «Архітектура і містобудування». – 2017, ПДАБА;

6. Конспект лекцій:«Дизайн архітектурного середовища» для студентів 4 курсу спеціальності. – 2013;

7. Конспект лекцій: «Типологія архітектурного середовища» – для студентів 5 курсу архітектурного факультету спеціалізації ДАС. – 2013;

8. Електронний ресурс :wwdomus-studio.com.ua/category/lections/

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх