Наукові спрямування

Діагностика технічного стану, підсилення та реконструкція будівель

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Німецька моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, начальник НДЧ

Титюк
Анатолій
Олександрович

Дисципліни

Залізобетонні та кам’яні конструкції

Діагностика технічного стану, підсилення та реконструкція будівель

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 282А (другий поверх старого корпусу).

Телефон:

м.т. (050) 48 01 860

E-mail

anatol.tytiuk@pdaba.edu.ua
anatol.tytiuk@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У грудні 1987 р. вступив до цільової аспірантури Науково-дослідного інституту бетону та залізобетону Держбуду СРСР (НИИЖБ) м. Москва. 27 грудня 1990р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Довговічність залізобетонних згинальних елементів у рідких сульфатних середовищах». Беру участь у державних і госпдоговірних роботах ДВНЗ ПДАБА . Виконував обстеження та діагностику будівельних конструкцій на Запорізькій, Хмельницькій АЕС, Трипільській ТЕС, Нікопольському заводі феросплавів,заводі ім. Петровського та на об’єктах інших підприємств . Виконував роботи пов'язані з довговічністю і морозостійкістю бетонів на різних цементах і заповнювачах в умовах Дніпропетровської області і Крайньої Півночі.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 25/05/2018


Країна: Словакія, м. Братіслава

Назва події:

Базова підготовка в Зеленому будівництві відповідно до європейських стандартів.


Трудова діяльність

Навчався в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті, який закінчив в 1985 році з червоним дипломом та рекомендацією в аспірантуру. З серпня 1985 р. по листопад 1987 р. працював у ДІСІ стажистом - дослідником спочатку на кафедрі охорони праці, а потім на кафедрі залізобетонних і кам'яних конструкцій. З січня 1991 р. по теперішній час працюю в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури на кафедрі залізобетонних і кам'яних конструкцій спочатку асистентом, а з жовтня 1992 р. доцентом. З листопада 1992 р. по вересень 2003 р. працював заступником декана факультету «Промислового та цивільного будівництва». З вересня 2003 р. по теперішній час працюю начальником науково-дослідної частини.

Публікації

1. Прочность и морозостойкость бетонов на днепровских песках с низким модулем крупности. Strength and frost resistance of concrete based on the dnipro sands with the low fineness modulus. // Theoretical Foundations of Civil Engineering. Polish-Ukrainian Transactions/ Vol/ 22, Part II.- Dnipropetrovsk, PSACEA, 2015.- P. 39-46.

2. Количественный метод проектирования первичной защиты бетона защитного слоя в условиях атмосферных климатических воздействий. Н.В. Савицький, А..А. Тытюк, Анд. А. Тытюк, // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015.-№6 (207). -С.27-36, табл.2, рис.6.

3. Обследование технического состояния поврежденного жилого дома в г. Павлоград. Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. тр. Вып. №99, ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В.И. Большакова -Днепр, 2017.- 228 с.(в обл..). –С. 201-206, табл.2,-рис.3.

4. Обследование технического состояния дымовых труб с использованием беспилотных летательных аппаратов. Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. тр. Вып. 100 /, ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В.И. Большакова -Днепр, 2017.- 176 с.(в обл..). –С. 164 -169, табл.0,-рис.7.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх