Силабуси навчальних дисциплiн

Проектний менеджмент

Дисципліни

Інноваційний менеджмент


Основи управлінського консультування


Корпоративне управління


Управління проектами організаційних перетворень


Наукова іноземна мова


Моделі і методи планування проектних дій


Лідерство в проектному менеджменті


Командоутворення в управлінні проектами


Управління закупівлями і контрактами в проектах


Охорона праці в галузі


Ділове адміністрування


Методологія управління проектами


Формування проектних пропозицій


Інтелектуальна власність


Інформаційни системи і технології в менеджменті


Логістичний менеджмент


Методологія та організація наукових досліджень


Теорія і практика системного аналізу та прийняття управлінських рішень


Управління конкурентоспроможністю підприємств


Управління ризиками в менеджменті організацій


?>
вверх