Наукові спрямування

Розробка системи управління підприємством через впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри

Свічкар
Наталія
Михайлівна

Дисципліни

Управлінський облік

Облік та звітність за міжнародними стандартами

Економічний аналіз

Стратегічний аналіз

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В404
(четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-23, вн. 3-23

E-mail

svichkar.nataliia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 2005 році Свічкар Н.М. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему: «Експортний потенціал України в контексті розвитку світового господарства» в Донецькому національному університеті. В жовтні 2007 р. отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аналізу. Керівник розділу «Управлінська звітність як інформаційний базис оцінки ефективності процесу злиття та поглинання корпорацій» науково-дослідної роботи кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства на тему: «Використання обліково-аналітичної інформації в управлінні економічними процесами» (2011-2015 рр.). Керівник розділу «Розробка системи управління підприємством через впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)» науково-дослідної роботи кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічної системи» (2016-2020 рр.). З 2006 р. має досвід праці офіційним опонентом за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 08/02/2021


Країна: Україна

Назва події:

Платформа онлайн-курсів Prometheus Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах


foto_qualification

Дата проходження: 24/01/2021


Країна: Україна

Назва події:

Платформа онлайн-курсів Prometheus. Критичне мислення для освітян


Трудова діяльність

У 1998 р. закінчила ПДАБА з відзнакою за спеціальністю «Економіка підприємства». За результатами навчання та захисту дипломної роботи отримала рекомендацію до вступу в аспірантуру. З 1998 р. – асистент кафедри «Фінанси і кредит», з 2007 р. – на посаді доцента кафедри обліку і аналізу, з 2010 р. – на посаді доцента кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства. Сертифікований бухгалтер-практик САР (Certified Accounting Practitioner). Дипломований спеціаліст за міжнародною кваліфікацією CIMA «Управління ефективністю бізнесу» Інституту присяжних бухгалтерів з управлінського обліку (Великобританія) (CIMA diploma in performance management in Russian (United Kingdom)). Практикуючий бізнес-тренер освітнього центру «Елькон» (м. Дніпро) за програмами міжнародної сертифікації:  CIPA (Certified International Professional Accountant, «Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер»), курси «Управлінський облік 1», курси «Управлінський облік 2»;  CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), курси P1 «Управління ефективністю операцій», P2 «Управління ефективністю бізнесу»;  тренінгів «Бюджетування: практичний аспект» та «Фінанси для нефінансових менеджерів». Свічкар Н.М. виконує такі обов’язки на кафедрі:  відповідальна за процес дипломування, акредитації та якість навчання на кафедрі обліку, економіки і управління персоналом підприємства;  куратор групи студентів зі спеціальності «Облік і аудит»;  виховна робота зі студентами щодо їх працевлаштування.

Публікації

1. Управленческий учет: учебное пособие: 4-е издание / С.И. Охотник, Н.М. Пырец. – Днепропетровск: «Акцент ПП», 2012. – 470 с.

2. Управленческий учет: учебное пособие: 5-е издание / С.И. Охотник, Н.М. Пырец. – Днепропетровск: «Акцент ПП», 2013. – 470 с.

3. Управленческий учет: учебное пособие: 6-е издание / С.И. Охотник, Н.М. Пырец. – Днепропетровск: «Акцент ПП», 2015. – 509 с.

4. Управленческий учет: учебное пособие: 7-е издание / С.И. Охотник, Н.М. Пырец. – Днепропетровск: «Акцент ПП», 2016. – 509 с.

5. Управленческий учет: продвинутый  курс: учебное пособие,  4-е издание / С.И. Охотник,  Н.М. Свичкарь. – Днепр: «Акцент ПП», 2017. – 716 с.

6. Міжнародні операції: облік, фінансова звітність, управління: [монографія] / О.А. Мірошніченко, Ю.В. Орловська, Н. М. Пирець. – Дніпропетровськ, 2014. – 212 с

7. Вплив світової фінансової кризи на процес злиття та поглинання / Н.М. Пирець // Вісник Тернопільського національного економічного університету: зб. наук. праць. – Тернопіль: ТНЕУ. – 2011. – №5-2. – С. 227-234

8. Особливості обліку фінансових результатів згідно з національними та міжнародними стандартами / Н. М. Пирець, Я. В. Панфілова // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2012. – №62. – С. 228-235.

9. Внутрішньогенерований гудвіл банків: проблеми визнання, відображення в обліку та звітності / Н.М. Пирець, Ю.Ю. Філіпенко // Прометей: Регіональний збірник наукових праць. – Донецьк: ДЕГІ. – 2012. – №1 (37). – С. 255-258.

10. Дослідження рівня розкриття інформації про внутрішньогенеровані нематеріальні активи банків України в обліку та звітності / Н.М. Пирець, Ю.Ю. Філіпенко // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2012. – №59. – С. 235-242.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх