Наукові спрямування

Раціональне проектування будівельних конструкцій із урахуванням критеріїв стійкого розвитку, проектування енергоефективних будівель

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандитат технічних наук, доцент

Сопільняк
Артем
Михайлович

Дисципліни

Системи автоматизованого проектування

Залізобетонні конструкції

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Діагностика та підсилення залізобетонних конструкцій

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-305 (третій поверх висотного корпусу).

Телефон:

міськ. 47-03-19; внутр. 3-00

E-mail

sopilniak.artem@pdaba.edu.ua
sopilniak.artem@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Міцність та тріщиностійкість тришарових залізобетонних стінових панелей» за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди».

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 25/05/2018


Країна: Словакія, м. Братіслава

Назва події:

Базова підготовка в зеленому будівництві відповідно до європейських стандартів.


foto_qualification

Дата проходження: 11/04/2019


Країна: Польща

Назва події:

Certificate English test


Трудова діяльність

В 2003 році закінчив школу № 2 в місті Дніпропетровськ. В 2008 закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». Того ж року вступив до аспірантури. У 2011 закінчив навчання в аспірантурі та почав працювати на кафедрі Залізобетонних та кам’яних конструкцій на посаді асистента. В 2017 році переведений на посаду доцента кафедри Залізобетонних та кам’яних конструкцій. З 1.07.2019 року - по цей час завідувач кафедри нарисної геометрії та графіки.

Публікації

1. Sopilnyak, N. V. Savitskiy. Strength and crack resistance of three-layer concrete beams. Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. науч. трудов. Вып. 68, – Дн-вск: ГВУЗ ПГАСА, 2013.- С.363-367.
2. Сопильняк А. М., Несин А. А., Шляхов К. В., Савицкий Н. В. Анализ результатов испытаний трехслойных железобетонных балок по прочности и трещиностойкости. Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. науч. трудов. Вып. №75 – Дн-вск: ГВУЗ “ПГАСА”, 2014.- С. 241-246.
3. Савицкий Н.В., Бауск Е.А., Матюшенко И.Н., Бардах А.Е., Несин А. А., Сопильняк А.М. Усиление строительных конструкций здания РДЭС энергоблоков №1,2 ОП РАЭС. Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 77,-Дн-вск, ПГАСА, 2014.- С.177-181.
4. Сопильняк А. М., Савицкий Н. В. Анализ полученных результатов при испытании трехслойных железобетонных балок со средним слоем из полистиролбетона. Zbiór raportów naukowych. „Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2014„. (29.12.2014 -30.12.2014 ) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – Р.12-16. ISBN: 978-83-64652-76-9 (t.1).
5. Сопротивление теплопередаче трехслойных железобетонных панелей / В. И. Большаков, А. М. Сопильняк, Е. Л. Юрченко, Н. В. Панченко // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 82,-Дн-вск, ПГАСА, 2015.- С. 50-54.
6. The usage of smart materials for skin-diagnostics of building structures while their monitoring / Bolshakov V.I., Vaganov V.E., Bier Th.A., Bausk Ie.A., Matiushenko I.M., Ozhyshchenko O.A., Popov M.Y, Sopilniak A.M. // Modern Building Materials, Structures and Techniques / Procedia Engineering 172 (2017). Vilnius, Lithuania. Pages 119-126. – Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18777058 17305398 – SCOPUS
7. Simple methods of increasing the energy efficiency of windows in the reconstruction of old buildings / Nikiforova Tetiana, Sopilniak Artem, Radkevych Anatolii, Shevchenko Tetiana // Sustainable housing and human settlement: Monograp. Dnipro – Bratislava: SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture” – Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. Pages 94-101. – Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/10580/1/Nikiforova.pdf
8. Structure material physic-mechanical characteristics accuracy determination while changing the level of stresses in the structure / Victor Kolokhov, Artem Sopilniak, Grygorii Gasii, Alexander Kolokhov / International Journal of Engineering & Technology 7 (4.8) (2018) 74-78 – Режим доступу: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27217 – SCOPUS.
9. Time Measurement of Ultrasonic Vibrations Extension in Concrete of Different Compositions / Victor Kolokhov, Mykola Savytskyi, Artem Sopilniak, Grygorii Gasii // International Conference BUILDING INNOVATIONS. ICBI 2019: Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. Vol 73. Springer, Cham. 2020. Pp 95-102. – Режим доступу: – https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-42939-3_11 – SCOPUS.
10.Stress – strain state of the local area in the building element with structural defect / Victor KOLOKHOV, Mykola SAVYTSKYI, Artem SOPILNIAK// Journal of Engineering Science Vol. XXVIII, №1. Technical University of Moldova. 2021. pp. 111 – 116. – Режим доступу: https://jes.utm.md/wp-content/uploads/sites/20/2021/04/JES-1-2021_111-116.pdf

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх