Наукові спрямування

Раціональне проектування будівельних конструкцій із урахуванням критеріїв стійкого розвитку, проектування енергоефективних будівель

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандитат технічних наук, доцент

Сопільняк
Артем
Михайлович

Дисципліни

Системи автоматизованого проектування

Залізобетонні конструкції

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Діагностика та підсилення залізобетонних конструкцій

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-305 (третій поверх висотного корпусу).

Телефон:

міськ. 47-03-19; внутр. 3-00

E-mail

sopilniak.artem@ pgasa.dp.ua
sopilniak.artem@ 365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Міцність та тріщиностійкість тришарових залізобетонних стінових панелей» за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди».

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 25/05/2018


Країна: Словакія, м. Братіслава

Назва події:

Базова підготовка в зеленому будівництві відповідно до європейських стандартів.


foto_qualification

Дата проходження: 11/04/2019


Країна: Польща

Назва події:

Certificate English test


Трудова діяльність

В 2003 році закінчив школу № 2 в місті Дніпропетровськ. В 2008 закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». Того ж року вступив до аспірантури. У 2011 закінчив навчання в аспірантурі та почав працювати на кафедрі Залізобетонних та кам’яних конструкцій на посаді асистента. В 2017 році переведений на посаду доцента кафедри Залізобетонних та кам’яних конструкцій. З 1.07.2019 року - по цей час завідувач кафедри нарисної геометрії та графіки.

Публікації

1. Sopilnyak, N. V. Savitskiy. Strength and crack resistance of three-layer concrete beams. Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. науч. трудов. Вып. 68, – Дн-вск: ГВУЗ ПГАСА, 2013.- С.363-367.

2. Савицкий Н. В., Никифорова Т. Д., Несин А. А., Сопильняк А. М., Береза И. В. Рациональное проектирование ограждающих панелей для жилых зданий с применением каркаса из гнутых оцинкованных профилей. Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 69,-Дн-вск, ГВУЗ «ПГАСА», 2013.- С.418-422.

3. Савицький Н. В., Сопільняк А. М., Погребняк К. В. Визначення раціонального монолітного залізобетонного перекриття за допомогою ПК «Мономах 4.5» // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 2014. – № 1. – С. 4 − 8.

4. Сопильняк А. М., Несин А. А., Шляхов К. В., Савицкий Н. В. Анализ результатов испытаний трехслойных железобетонных балок по прочности и трещиностойкости. Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. науч. трудов. Вып. №75 – Дн-вск: ГВУЗ “ПГАСА”, 2014.- С. 241-246.

5. Савицкий Н.В., Бауск Е.А., Матюшенко И.Н., Бардах А.Е., Несин А. А., Сопильняк А.М. Усиление строительных конструкций здания РДЭС энергоблоков №1,2 ОП РАЭС. Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 77,-Дн-вск, ПГАСА, 2014.- С.177-181.

6. Сопильняк А. М., Савицкий Н. В. Анализ полученных результатов при испытании трехслойных железобетонных балок со средним слоем из полистиролбетона. Zbiór raportów naukowych. „Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2014„. (29.12.2014 -30.12.2014 ) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – Р.12-16. ISBN: 978-83-64652-76-9 (t.1).

7. Сопільняк А.М. Результати дослідження тришарових залізобетонних балок на тріщиностійкість. Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 81,-Дн-вск, ПГАСА, 2015.- С.224-228.

8. Сопротивление теплопередаче трехслойных железобетонных панелей / В. И. Большаков, А. М. Сопильняк, Е. Л. Юрченко, Н. В. Панченко // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 82,-Дн-вск, ПГАСА, 2015.- С. 50-54.

9. Усовершенствование конструкций трехслойных навесных железобетонных стеновых панелей / А.М. Сопильняк // Строительство, материаловедение, машиностроение // Cб. научных трудов. Вып. 92, ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В.И. Большакова – Днепр, 2016. – С. 145 – 150. Серия: Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве.

10. The usage of smart materials for skin-diagnostics of building structures while their monitoring / Bolshakov V.I., Vaganov V.E., Bier Th.A., Bausk Ie.A., Matiushenko I.M., Ozhyshchenko O.A., Popov M.Y, Sopilniak A.M. // Modern Building Materials, Structures and Techniques / Procedia Engineering 172 (2017). Vilnius, Lithuania. Pages 119-126.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх