Наукові спрямування

Методика викладання ESP, особливості.комунікативного простору в інформаційному суспільстві.

Володіння мовами

Українська мовавільне

Англійська моваС1 (сертифікат PTE)

Німецька, Французька мовабазовий

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат філософських наук, доцент

Соколова
Катерина
Володимирівна

Дисципліни

Наукова іноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА каб. 410
(4-й поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-55

E-mail

sokolova.kateryna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2000р. закінчила Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара за спеціальністю «Мова та література» (англійська) та отримала кваліфікацію - філолог, викладач англійської мови та літератури. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію з соціальної філософіїї за темою “Трансформація соціального часу та простору в інформаційному суспільстві”. У 2010 р. отримала ступінь кандидата наук. У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 05/07/2021


Країна: США, онлайн

Назва події:

курс підвищення кваліфікації “Social Emotional Learning: the 5 core competencies of SEL”


foto_qualification

Дата проходження: 01/06/2021


Країна: Україна, Одеса

Назва події:

Літній інститут підвищення кваліфікації TESOL-Ukraine (курс “CLIL Curriculum Integrated Language Teaching”)


foto_qualification

Дата проходження: 09/03/2021


Країна: Англія, онлайн

Назва події:

Міжнародний форум “International Higher Education Forum”


foto_qualification

Дата проходження: 01/02/2021


Країна: США-Україна-Грузія, т онлайн

Назва події:

Honesty, Trust, Unity: Academic Integrity and Education in a Globalized World


foto_qualification

Дата проходження: 19/11/2020


Країна: США, онлайн

Назва події:

Курс підвищення кваліфікації “Essentials of Online Learning”


foto_qualification

Дата проходження: 19/11/2020


Країна:

Назва події:

Курс підвищення кваліфікації TESOL-Ukraine Online Series "Essentials of Online Teaching"


foto_qualification

Дата проходження: 16/07/2020


Країна: США, онлайн

Назва події:

Міжнародна конвенція “TESOL Virtual 2020 Convention”


foto_qualification

Дата проходження: 09/04/2019


Країна: Україна, Харків

Назва події:

Всеукраїнська конвенція TESOL – Україна «Мислимо глобально, викладаємо локально»


Трудова діяльність

З 2002-2013 роки працювала у Дніпропетровському університеті ім. А. Нобеля. В академії працює з 2015 року.

Публікації

Автор більше 40 публікацій, серед  яких 23 наукові статті, колективна монографія, 3 навчально-методичні посібника, 8 методичних вказівок та 19 матеріалів всеукраїнських та міжнародних конференцій.

1. Life skills concepts in teaching English in the 21 st century/ Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблемифілологічної науки та педагогічної практики” 1-2 грудня, 2016, ДНУ. ISBN 978 966 383 786 4. – 175с. – С. 140-142.

2. Skills priorities in teaching English / Матеріали міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції “Наука і техніка : Перспективи XXI століття”, 30-31.03.17, ПДАБА. – 325 с. – С. 293-294.

3. Теоретические предпосылки исследования терминологии строительного машиностроения в лингво-когнитивном аспекте/ Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. -Вип. 64, Ч. 2., 2017.- ISSN 2519-2558. – 228 с. – С.181-184

4.Technical and scientific texts: translation peculiarities. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики”, 29-30.11.18,  ДНУ — Дніпро, 206 с. – С. 186-188

5. Вдосконалення навичок з опису статистичних даних англійською мовою в межах професійно-орієнтованого навчання. «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», Вип. 38. – T.2  (2019). –  Одеса. – 203c.  – С. 136-139

6. Деякі положення теорії валентності (на матеріалі термінології найменувань будівельних матеріалів). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 8 (76). 148 с. – С. 47-50.

7. A human in the urban space of the globalized world. Anthropological measurements of philosophical research, 2020, No.18 – p. 113- 120.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх