Наукові спрямування

Освітні програми вищої архітектурної освіти. Просторово-розпланувальні чинники розміщення сакральних об’єктів у великому місті (на прикладі м. Дніпро). Містобудування і регіональне планування.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька моварівень А2

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Швець
Ірина
Анатоліївна

Дисципліни

Проектна (виробнича) практика

Архітектурне проектування, дипломне проектування

Основи містобудівного проектування і регіонального планування

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, каб. 453a, 457(четвертий поверх)

Телефон:

вн. 2-46; міс. 46-42-52

E-mail

irynashvets19@gmail.com

Наукова діяльність

У 2000 році закінчила з відзнакою ПДАБА та здобула кваліфікацію магістра архітектури за спеціальністю «Містобудування». У період з 2001-2004 рр. навчалася в цільовій аспірантурі НУ «Львівська політехніка» на кафедрі Містобудування, за спеціальністю 18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури». Тема дисертаційного дослідження «Сакральні об’єкти в архітектурнорозпланувальній структурі м.Дніпро», науковий керівник д.арх., проф. Криворучко Ю.І. На теперішній час продовжує дослідження у зазначеному напрямку. Опубліковано 9 праць у наукових виданнях, а також 7 в інших виданнях. Брала активну участь у міжнародних освітніх проектах ПДАБА: TEMPUS – SEHUD «Сталий розвиток міст на основі еко-гуманістичних принципів» (2012-2015) - доповіді на міжнародних семінарах у Дніпропетровську, Харкові, проект представлено на виставці та опубліковано у POLIMI, Мілан. TEMPUS – SEHSI «Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної синергетичнї взаємодії» (2013-2016) - літня школа «Ljubljana – self-sufficiency city», Любляна, 2016. Проект за програмою DAAD «Партнерство в рамках історичної частини міста» - участь у програмі обміну, м.Любек, 2016.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після закінчення навчання на Архітектурному факультеті ПДАБА, у 2000 році почала працювати на посаді асистента кафедри Архітектурного проектування. З 2001 по 2004 навчалась у аспірантурі НУ «Львівська політехніка» на кафедрі Містобудування. З 2005 асистент кафедри Архітектурного проектування. З 2013 заступник декана Архітектурного факультету з навчальної роботи. З 2018 старший викладач кафедри Архітектурного проектування і дизайну. Є членом Методичної ради факультету, відповідальна по кафедрі за проведення виробничої практики студентів, виконувала обов’язки секретаря ДЕК, відповідального по факультету за профорієнтаційну роботу, є учасником та співкоординатором проеків та заходів Європейського освітньо-наукового центру ПДАБА та Франкомовного центру університетського розвитку (CRU) ПДАБА. На 25 Всеукраїнському огляді+конкурсі дипломних проектів архітектурних шкіл у 2016р. бакалаври Комнатний В.К. та Лапшина А.І. отримали дипломи І ступеня. Організувала участь студентів у Міжнародному студентському воркшопі «Urban Density lab», Львів, 2017р. (студенти О.В. Бащенко, К.Г. Миронова, М.В. Клоченко).

Публікації

1. O.Chelnokov, I.Shvets, K.Kozlova. Ukrainian cities: from industrial past to sustainable future. // Urbanity: Theories and project designs new strategies for sustainable developments of Ukrainian cities /edited by M.G.Folli. – Milan: POLIMI, 2017. P.23-27.

2. І.А. Швець. Участь Архітектурного факультету у міжнародних освітніх проектах TEMPUS. // Дікарев К.Б., Горчіліна Г.О. Про участь ДВНЗ ПДАБА в міжнародному освітньому проекті Tempus SEHSI. Календар подій: Збірка документів, матеріалів, фотографій та статей. – Дніпро: ПДАБА, 2016. С. 97-99.

3. Швець І.А. Розвиток мережі сакральних об’єктів в архітектурно-розпланувальній структурі Дніпропетровська // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми планування великих міст: Зб. наук. праць. – Вип. 8 – К: Ін-т „Діпромісто”, 2005. С.139-149.

4. ШвецьІ.А. Просторова еволюція мережі храмів Дніпропетровська // Проблеми теорії та історії архітектури України: зб. наукових праць АІ ОДАБА. Вип.4 Архітектурна спадщина і дизайн/ за ред. О.Б.Раллєва. – Одеса: Астропринт, 2003. С.109-112.

5. Методичні вказівки до лекційного курсу “Основи регіонального планування”. / Укладачі Гаврилов І.М., Швець І.А. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007. – 27 с.

6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з архітектурного проектування «Селище на 2000 мешканців. Планування та забудова» для студентів напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура» денної форми навчання. / Укладачі: Воробйов В. В., Швець І.А. –Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014. – 15с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх