Наукові спрямування

Покращення загального стану здоров’я студентів засобами загальної фізичної підготовки з елементами бадмінтону. Популяризація та закріплення знань студентів з питань здорового способу життя.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри

Шиян
Володимир
Миколайович

Дисципліни

Фізичне виховання з елементами бадмінтону .

Спортивне удосконалення збірної команди з бадмінтону.

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, спорткомплекс

Телефон:

міськ. (0562)46-50-75, вн. 3-78

E-mail

shiyan.volodymyr@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

1990 - Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту (ДДІФКіС),спеціальність за дипломом – «фізичне виховання», кваліфікація – «викладач фізичної культури». Дисертацію захистив 28.10.2011р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.881.01 Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту на тему «Критерії відбору бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки». Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.05.2014 присвоєне вчене звання доцента кафедри фізичного виховання і спорту

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 21/12/2020


Країна: Україна Дніпро

Назва події:

Тематичний семінар: «Умови ефективного впровадження принципів академічної доброчесності у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури»


foto_qualification

Дата проходження: 30/10/2020


Країна: Україна Дніпро

Назва події:

Навчання на курсах за програмою «Використання додатків хмарного сервісу MS Office 365 у дистанційному навчанні»


foto_qualification

Дата проходження: 20/11/2020


Країна: Україна Дніпро

Назва події:

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті»


foto_qualification

Дата проходження: 13/03/2020


Країна: Україна Дніпро

Назва події:

Подяка від ФСТ «Спартак» за багаторічну плідну співпрацю, вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту ФСТ «Спартак» та з нагоди 85-річчя від дня заснування Товариства


foto_qualification

Дата проходження: 03/03/2020


Країна: Україна Дніпро

Назва події:

Почесна грамота від Дніпропетровської обласної Ради за сумлінну самовіддану працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію


foto_qualification

Дата проходження: 10/01/2020


Країна: Great Britain Liverpool

Назва події:

5th International scientific and practical conference: «Scientific achievements of modern society».


foto_qualification

Дата проходження: 17/12/2019


Країна: Україна Київ

Назва події:

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства»


foto_qualification

Дата проходження: 02/10/2019


Країна: Україна Київ

Назва події:

Курс «Emergency first response»


foto_qualification

Дата проходження: 04/10/2019


Країна: Україна Дніпро

Назва події:

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний рух науки»


foto_qualification

Дата проходження: 19/06/2019


Країна: Україна Дніпро

Назва події:

Посвідчення про вільне володіння державною мовою


foto_qualification

Дата проходження: 22/05/2019


Країна: Україна Харків

Назва події:

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення»


Трудова діяльність

1990-1993 - викладач кафедри теорії фізичного виховання і організації та управління фізкультурним рухом 1993-1998 – тренер-викладач СДЮШОР з бадмінтону СК «Метеор» 1998-2004 – старший тренер-викладач СДЮШОР з бадмінтону СК «Метеор» 1999 – 2002 – аспірант Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту 2004-2012 – старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту ПДАБА 2012-2014 – доцент кафедри фізичного виховання і спорту ПДАБА з 2014 – завідувач кафедри фізичного виховання і спорту ПДАБА Багаторазовий призер Всеукраїнських ігор ветеранів з бадмінтону.

Публікації

1. Особенности начальной спортивной подготовки бадминтонистов/ В.М. Шиян // Матеріали республіканської науково-методичної конференції «Спорт і наука на передніх місцях нового XXI століття. – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2000. – С.77-78.

2. Комплексная система тестов оценки перспективных возможностей бадминтонистов на этапе специализированной базовой підготовки/ В.М. Шиян //  Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. научн. тр. – Харьков: ХХПИ, 2001. – №3. – С.16-20.

3. Выбор информативной системы критериев для отбора спортсменов-игровиков на основе метода многомерного сравнительного анализа/ В.М. Шиян //  Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць. – Луцьк, 2002. – Т.II. – С.136-139.

4. Розподіл олімпійських медалей в бадмінтоні на Іграх Олімпіад 1992-2008рр. /В.М. Шиян // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2009. – №2-3. – С.153-157.

5. Вагомість груп критеріїв відбору бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки /В.М. Шиян // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр.  з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2010.  – Вип.14, т.1. – С.370-374.

6. Морфофункціональні показники спортивної обдарованості бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки/ В.М. Шиян //Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2011. – Вип.15, т.1. – С.384-390.

7. Технологія прогнозування спортивних досягнень бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки / В.М.Шамардін,В.М. Шиян // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. – Харків: ХДАДМ, 2011. – № 8. – С.106-108.

8. Психофізіологічний статус бадмінтоністів 12-14 років / О.В. Шиян, В.М. Шиян //Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2012. – Вип.16, т.1. – С.339-344.

9. Використання комп’ютерних технологій у процесі відбору бадмінтоністів 12-14 років / О.В. Шиян, В.М. Шиян //Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2013. – Вип.17, т.1. – С.302-306.

10. Критерії відбору бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки / Шиян В. М.// Спортивний вісник Придніпров’я. – 2013. – №3. – С.55-58.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх