Наукові спрямування

Екологізація промислових об’єктів

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Шило
Ольга
Семенівна

Дисципліни

Теорія архітектурного проектування (промислові будівлі)

Архітектура громадських та промислових комплексів

Архітектурне проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 457 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

моб. (066) 123 81 93

E-mail

olgashilo2016@gmail.com

Наукова діяльність

Протягом роботи в ДІСІ / ПГАСА виконала 9 бюджетних науково-дослідних тем за рахунок другої половини дня: в 1975-1980; 1981-1985; 1986-1990; 1991-1995; 1996-2000; 2001-2005; 2006-2010; 2011-2015; з 2016 - по теперішній час. З 1992 року по 1996 рік навчалася в заочній аспірантурі при кафедрі «Архітектурного проектування» Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за фахом 18.00.04 - містобудування та ландшафтна архітектура. Керівник наукової роботи - доктор архітектури, професор Мірошниченко А.А. Тема: «Принципи формування архітектурно-ландшафтних систем регіону (на прикладі Дніпропетровської області)».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Трудовий стаж – з 1969 р. З 1975 р- почала працювати в ДІБІ/ПДАБА: асистент (1975-1990); старший викладач (з 1990р - по теперішній час). За сумісництвом працювала на кафедрі "Дизайн архітектурного середовища" ПГАСА та на архітектурному відділенні інституту безперервної фахової освіти (ІНСО ПГАСА). Читала лекції для студентів 3-5 курсів, вела архітектурне проектування на 1-6 курсах; керувала дипломними проектами студентів кваліфікаційного рівня «бакалавр архітектури», «спеціаліст», «магістр архітектури» («фахівець» та «науковець»). Крім того, працювала архітектором в студентському проектно-конструкторському бюро ДІСІ, в приватних проектно-будівельних та проектних фірмах «Созидатель», «Світязь», РКС «Сибір» та інших. Член національної спілки архітекторів України.
Учасниця міжнародних наукових проектів:
1. Міжнародний науковий проект Єкополіс «Ірій – Сад» на Дніпровських порогах.
Керівник дипломних проектів, що були відзначені дипломами на Всеукраїнських оглядах-конкурсах дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України:
1. ХXII огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 30 жовтня-2 листопада 2013 року в м. Одеса на базі ОДАБА/ Мікокомплекс в екополісі «Дніпровські Пороги».- Диплом I ступеня.- Дипломник спеціаліст Большакова К. Ю. Керівник ст. викл. Шило О. С.
2. ХXII огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 30 жовтня-2 листопада 2013 року в м. Одеса на базі ОДАБА/ Гірськолижний комплекс у місті Дніпропетровськ.- Диплом I ступеня.- Дипломник спеціаліст Андрєєва О.В. Керівник ст. викл. Шило О. С. 3. ХXII огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 30 жовтня-2 листопада 2013 року в м. Одеса на базі ОДАБА/ Рурбудинок в екополісі «Дніпровські Пороги».- Диплом I ступеня.- Дипломник бакалавр Басс В. В.. Керівник ст. викл. Шило О. С.
4. ХXII огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 30 жовтня-2 листопада 2013 року в м. Одеса на базі ОДАБА/ Ферма з виробництва річкових перлин в екополісі «Дніпровські Пороги».- Диплом I ступеня.- Дипломник бакалавр Воронова К. В. Керівник ст. викл. Шило О. С.
5. ХXIII-ХХІV огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, жовтень 2015 р. в м. Київ на базі КНУБА/ Спортивно-розважальний молодіжний центр у м. Дніпропетровськ.- Диплом I ступеня.- Дипломник бакалавр Коновалюк Т. Г. Керівник ст. викл. Шило О. С.
6. ХXIII-ХХІV огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, жовтень 2015 р. в м. Київ на базі КНУБА/ Комплекс з переробки ТПВ у м. Дніпропетровськ. Диплом I ступеня - Дипломник бакалавр Кузьменко К. О. Керівник ст. викл. Шило О. С.
7. ХXIII-ХХІV огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, жовтень 2015 р. в м. Київ на базі КНУБА/ Рурбудинок. Диплом I ступеня - Дипломник бакалавр Радіонова О. О.. Керівник ст. викл. Шило О. С.

Публікації

Ольга Семенівна Шило  є автором   або  співавтором  63  наукових праць, зокрема:

1. Шило О.С., Билушенко Е.А. Концепция вертикальных экологических  агроферм  в Приднепровье / Вестник академии. – Днепропетровск, ПГАСА, 2011. – №10,  – С. 50-56.

2. Воробьев В.В., Шило О.С. Антеннирующий эффект формы в экополисе «Днепровские Пороги»/   «Создание высокотехнологичных социоэкокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития»: Сб. науч. Трудов. Вып. № 60. Дн-вск, ПГАСА, 2011. – С. 36 – 44.

3. Воробьев В.В., Шило О.С. Планировочнная интерферометрия  и планифония экополиса  «Днепровские пороги» / Новини науки Придніпров’я. – Дніпропетоськ, ПДАБА, 2011. – №3. – С.24-30.

4. Воробьев В.В., Шило О.С. Духовная   архитектура  – что это? / Современное миропонимание: духовные  аспекты  развития   культуры XXI столетия. Материалы научно-практической конференции. – Днепропетровск:  Литограф, 2012. –   С. 16 – 21.

5. Воробьев В.В., Шило О.С., Самойленко Е.В. Архитектурно-ландшафтные основы проектирования экополиса /Исторический опыт и современные тенденции развития архитектуры,  дизайна, градостроительства и изобразительного искусства / Сб.  научных трудов  по материалам   Всеукр. Студ. Научн. Конф.:  11-13 апреля 2012; в 2-х томах. Т.1/Мин. образования и науки, молодежи и спорта  Украины. Полтавский  Нац. Техн. Ун-т  им. Ю.Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ,  2012. – С.113 – 121.

6. Воробьев В.В. Шило О.С., Мерилова И. А.Типология  симбиотических экополисов/ Вестник Приднепровской государственной  академии строительства и архитектуры. – Д-вск: ПГАСА, 2013. – №10. – С.57-63.

7. Воробьев В.В., Шило О.С. Типологические  подходы  к ландшафтному дизайну  личных домашних хозяйств / Природне агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи розвитку. Міжнародна науково-практична конференція: 22–23 жовтня 2015 р. – м. Дніпропетровськ, 2015.   –С.427-429.

8. Воробьев В.В., Шило О.С. Ландшафтный дизайн  личных домашних хозяйств в контексте наследия предков / Природне агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи розвитку. Міжнародна науково-практична конференція: 22–23 жовтня 2015 р. – м. Дніпропетровськ, 2015.   -С.440-442.

9. Воробьев В.В., Шило О.С. Теософские  аспекты пространства в архитектуре и градостроительстве / Духовные   аспекты  современного миропонимания:  материалы междунар. науч.-практич. конф. – Днепропетровск, ДВУЗ «Национальный горный университет», «ПП Шатунова Л.Г.», 2016. – С. 52-56.

10. Воробьев В.В., Шило О.С. Новая классификация экополисов / Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 2016. – №9. – С.56-65.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх