Наукові спрямування

Вибір показників для дослідження процесів на різних етапах життєвого циклу підприємства, що дозволить підвищити ефективність на зазначеному етапі й розробити заходи із запобігання або послаблення негативних і підвищення позитивних наслідків.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Шибко
Оксана
Миколаївна

Дисципліни

Проектування сучасних інформаційних систем

Крос-платформне програмування

Алгоритмізація та програмування

Інформатика та системологія

Інформаційні системі у галузях

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 326 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-10, моб. 093-441-36-10

E-mail

shybko.oksana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Доцент Шибко Оксана Миколаївна у 2011 році захистила дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Тема дисертації: «Управление программой преобразований в строительной фирме на основе моделирования ее жизненного цикла». У 2014 році отримала вчене звання доцент. Має багато наукових праць, учасник міжнародних та українських конференцій, має авторське свідоцтво.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Народилась 27 серпня 1973 року. В 1996 році закінчила Дніпропетровський державний університет залізничного транспорту за спеціальністю «Електрифікація залізниць». З 1996 до серпня 2000 року працювала в Дніпропетровському державному агроуніверситеті на кафедрі економічної кібернетики, з 1 вересня 2000 року і по теперішній час працює в ПДАБА на кафедрі прикладної математики.

Публікації

1. Роль качества продукции в системе внутрипроизводственного управления. – Теоретичні основи будівництва. – Польско-українсько-литовський збірник праць №.20-Варшава, 2012. – 515 – 518 с.

2. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень будівельних компаній. – Строительство, материаловедение, машиностроение. – сборник научных трудов. Вып.62 -Днепропетровск, ПГАСА, 2013. – 592 – 596 с.

3. Розвиток та застосування інформаційних технологій у будівництві. – Строительство, материаловедение, машиностроение. – сборник научных трудов. Вып.70 -Днепропетровск, ПГАСА, 2013. – 251 – 256 с.

4. Планування виробничих потреб в будівельних матеріалах за допомогою інформаційних систем MRT. – Строительство, материаловедение, машиностроение. – сборник научных трудов. Вып.74 -Днепропетровск, ПГАСА, 2014. – 146 – 149 с.

5. CASE – технологии проектирования информационных систем в строительстве. – Строительство, материаловедение, машиностроение. – сборник научных трудов. Вып.75 -Днепропетровск, ПГАСА, 2014. – 278 – 281 с.

6. Информационные технологии в строительстве и. – Строительство, материаловедение, машиностроение. – сборник научных трудов. Вып.77 -Днепропетровск, ПГАСА, 2014. – 233 – 237 с.

7. Современные системы автоматизированного проектирования в строительстве и архитектуре. – Строительство, материаловедение, машиностроение. – сборник научных трудов. Вып.78 -Днепропетровск, ПГАСА, 2014. – 312 – 315 с.

8. Проектирование информационного обеспечения. – Строительство, материаловедение, машиностроение. – сборник научных трудов. Вып.78 -Днепропетровск, ПГАСА, 2015. – 312 – 315 с.

9. Використання JAVA технологій для розробки графічних додатків. – Строительство, материаловедение, машиностроение. – сборник научных трудов. Вып.79 -Днепропетровск, ПГАСА, 201 – 312 – 315 с.

10. Development of the design method of the enterprisefor the release of new products. – Technology audit and productionreserves – № ½ (39), 2018. – 61-68 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх