Наукові спрямування

Оптимізація процесів пов’язаних з функціонуванням централізованого водяного опалення та гарячого водопостачання, інтенсифікація роботи водозабірних споруд.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Шарков
Володимир
Вікторович

Дисципліни

Водозабірні споруди

Споруди та обладнання систем водопостачання

Експлуатація систем водопостачання та водовідведення

Реконструкція та інтенсифікація систем водопостачання та водовідведення

Оптимізація та надійність систем водопостачання та водовідведення

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 288 ( другий поверх старого корпус)

Телефон:

міськ. 756 – 33-64, вн. 3-64,

E-mail

sharkov.volodymyr@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Шарков Володимир Вікторович у 1991 році закінчив з відзнакою Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Тепло-, газопостачння та вентиляція». В 1985-87 роках проходив службу в лавах радянської армії. З 2003 навчався у денній аспірантурі на кафедрі теплотехніки та газопостачання. У 1999 році в м. Харків захистив дисертацію на тему «Дослідження режимів відпускання та облік теплоти в системах централізованого теплопостачання. Диплом кандидата технічних наук отримав у 2000 році.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Асистентом кафедри водопостачання, водовідведення та гідравліки почав працювати з 2006 р., а в 2002 р. отримав диплом доцента. Шарков В.В. є куратором академічних груп, керівником дипломних проектів та відповідальним за студентську наукову роботу (на кафедрі щорічно проводиться наукова студентська конференція за тематикою розробок кафедри). Займається оптимізацією роботи та визначенням річних обсягів водоспоживання об’єктами академії. Проводить агітаційну роботу в школах міста. Шарков В.В. є автором більш ніж 70 наукових та методичних праць.

Публікації

1. Шарков В. В. Удосконалення методики сплати за воду спожива-чами, які не мають приладів обліку/ В.В. Шарков, Є.С. Цись // Вісник ПДАБтаА.-Дн-ськ:ПДАБтаА, 2006.-№5.С.53-58.

2. Физические, тепло- и массообменные свойства строительных материалов. Справочник / В.В. Шарков, В.А. Мартиненко, С.В. Бурейко // Днепропетровск: ПГАСА, 2009.- 192 с.

3. Шарков В. В. Влияние определяющих факторов на величину оплаты за стоки и воду / В.В. Шарков, Ю.Р. Олеш, Т.С. Пономаренко // Строительство, материаловедение,машиностроение //Сб.научн. тр.Вып. 52.-Дн-ск: ПГАСА, 2010.- С.207-212.

4. Шарков В. В. Расчет теплових загрузок при нерасчетных площадях нагрева отопительных приборов / В.В. Шарков, О.В. Нестерова // Науковий вісник будівництва.- Харьков: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2013. – С. 449-452.

5. Шарков В. В. Определение величины теплопотребления при качественно-количественном регулировании / В. В. Шарков // Строительство, материаловедение, машиностроение //Сб.научн. тр.Вып. 76.-Дн-ск: ПГАСА, 2014.- С.303-306.

6. Шарков В. В. Дослідження впливу визначальних факторів на дебіт трубчастих колодязів / В.В. Шарков, А.С. Головачинська // Матеріали Всеукраїнської 75- наук-практ. конф. студ. та мол. вчен. «Пробл. будівн. водокор. та екол.» 2015р.- Д.: Вид-во Дніпроп.нац. ун-ту залізн.. трансп. ім. акад.. В.Лазаряна, 2015.- 149 с.

7. Шарков В. В. Анализ влияния определяющих факторов на продуктивность трубчастих колодцев / В.В. Шарков, Н.П. Нечитайло, А.С. Головачинская // Строительство, материаловедение, машиностроение //Сб .научн. тр. Вып. 84.-Дн-ск: ПГАСА, 2015. – с.207-212.

8. Шарков В. В. Вплив основних факторів на дебіт недосконалих трубчастих колодязів / В.В. Шарков, О.О. Франчук // Матеріали Всеукраїнської 76- наук-практ. конф. студ. та мол. вчен. «Пробл. будівн. водокор. та екол.» 2015 р.- Д.: Вид-во Дніпроп.нац. ун-ту залізн.. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015.- 84 с.

9. Шарков В. В. Анализ влияния несовершенства трубчатых колодцев на их продуктивность / В.В. Шарков, І.І. Семенов, О.А. Журавлева, О.О. Франчук // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. тр. Вып. 92. – Дніпро: ПГАСА, 2016. – С.178-

10. Шарков В. В. Использование величин радиуса влияния вертикальних колодцев для определения их продуктивности / В.В. Шарков, І.І. Семенов, О.А. Журавлева, В.О. Шевченко // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. тр. Вып. 98. – Дніпро: ПГАСА, 2017. – С.191-

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх