Наукові спрямування

Дослідження впливу визначальних факторів на продуктивність вертикальних колодязів та розгалужених водопровідних мереж на можливість приєднання додаткових джерел живлення.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Завідувач лабораторії

Семенов
Іван
Іванович

Дисципліни

Технічна механіка рідини та газу

Інженерна гідравліка

Гідравліка та гідротехнічні споруди

Гідрологія та гідрометрія

Основи гідравліки ,водопостачання та каналізації

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 288 ( другий поверх старого корпус)

Телефон:

міськ. 756 – 33-64, вн. 3-64,

E-mail

semenov.ivan@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Після закінчення в 1986 році Дніпропетровського державного аграрного університету (ДДАУ) отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Гідромеліорація» та здобув кваліфікацію «інженер - гідротехнік». З 1986 року займається викладацькою діяльністю. Є співавтором наукових статей (в тому числі за участю студентів спеціальності «Водопостачання та водовідведення»). Має методичні розробки з дисциплін: «Технічна механіка рідині та газу, «Інженерна гідравліка», «Гідравліка та гідротехнічні споруди». Постійно працює над підвищенням рівня своєї кваліфікації, приймає участь у науково-практичних конференціях, семінарах.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після військової служби (1977-1979 рр.) поступив на перший курс гідромеліоративного факультету Дніпропетровського державного аграрного університету в 1981 році. Закінчив університет і отримав кваліфікацію «інженера-гідротехніка» за спеціальністю «гідромеліорація» в 1986 році. Працював асистентом кафедри сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій ДДАУ в період 1986 - 1991 рр. Був переведений на посаду старшого викладача цієї кафедри в 1991 році. З 1991 р. по 1993 р. виконував обов’язки зам. декана гідромеліоративного факультету ДДАУ. В 1996 році був переведений в Придніпровську державну академію будівництва та архітектури на посаду завідувача навчальної лабораторії кафедри гідравліки. З 1999 р. працює в ДВНЗ ПДАБА асистентом кафедри водопостачання, водовідведення та гідравліки за сумісництвом.

Публікації

1. Корсун Ф. А. Реконструкция систем кондиционирования воздуха / Ф. А. Корсун, И. И. Семенов // Экология и безопасность жизнедеятельности. Днепропетровск, 1996 г. С. 11.

2. Шарков В. В. Анализ влияния несовершенства трубчатых колодцев на их продуктивность// Строительство, материаловедение, машиностроение / В. В. Шарков, И. И. Семенов, Е. А. Журавлева, О. А. Франчук // Сб. научн. тр. Вып. 92 – Дніпро: ПГАСА, 2016.- С. 178-183.

3. Шарков В. В. Использование величин радиуса влияния вертикальних колодцев для определения их продуктивности / В. В. Шарков, И. И. Семенов, Е. А. Журавлева, В. О. Шевченко // Строительство, материаловедение, машиностроение / Сб.научн. тр. Вып. 98 – Дніпро: ПГАСА, 2017.- С.191-196.

4. Шарков В. В. Использование характеристик водоносного слоя для определения производительности водозабора / В. В. Шарков, И. И. Семенов, Е. А. Журавлева, О. А., А. Є. Шовкова // Енергетика, екологія, безпека життєдіяльності та комп’ютерні технології в будівництві: колективна монографія/ ДВНЗ «ПДАБтаА»; під ред. М. В. Савицького – Дніпро, 2018.- С. 124-129.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх