Наукові спрямування

Архітектурне проектування житлових будівель, ландшафтний дизайн, особливості формування громадського прирічкового простору, реновація прирічкових територій крупного міста

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Асистент

Самойленко
Євгенія
Віталіівна

Дисципліни

Архітектурне проектування

Архітектурно-ландшафтне формування міського середовища

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 486(четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

моб. (067)156 31 57

E-mail

JSamoilik@gmail.com

Наукова діяльність

У 2012 р. закінчила з відзнакою навчання на архітектурному факультеті ПДАБА, за спеціальністю «Містобудування». У період з 2012-2015 навчалася як аспірант кафедри «Архітектурного проектування» архітектурного факультету ПДАБА, за спеціальністю 18.00.04 – «містобудування та ландшафтна архітектура», тема дисертаційного дослідження “ПРИНЦИПИ ТА ПРИЙОМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИРІЧКОВИХ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ М. ДНІПРО).” Науковий керівник д. арх., проф. Вадімов В. М.
-PSACEA | Dnipro, UA | 2011| ARTEKA5. Residential area. Planning organization. Concept. First price. «Best urban project» |Team work|
-Workshop Life Beyond Tourism (UNESCO) Florence'12, Italy Merit Award for «best presentation THE NEW URBANISM, «genius loci» and place promotion»
-Участь у ІII науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів, студентів м. Дніпропетровська «Проблеми та перспективи розвитку міста Дніпропетровська» 20 травня 2013 р. Тема доповіді "Принципы и приемы планировочной организации приречных территорий крупного города "
- Участь у науково-практичній конференції «New achievements in science and technology and ecological problems in the XXI century» м. Дніпропетровськ, ПДАБА, 2013р.
- Міжнародний проект TEMPUS SEHUD “City as an open system” specializing in “Architecture and Urban planning” 450 hours, 15 credits. Certificate № PII-15. Європейська освітня програма. Архітектура та сталий розвиток міста на основі еко-гуманістичних принципів і інноваційних технологій без втрати ідентичності. ПДАБА, 2014-2015 р. «Економіка, політика, правове регулювання в містобудівному проектуванні», «Сучасні підходи та технології в проектуванні міста», «Місто як відкрита система»
- Міжнародний проект TEMPUS SEHSI “City as an open system” specializing in “Architecture and Urban planning” . “Сталий розвиток містобудування, заснований на еко - гуманістичній синергетичній взаємодії”. 450 hours, 4 credits. Certificate. Європейська освітня програма. Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної синергетичної взаємодії. ПДАБА, 2015-2016 р.
-KNUBA | Kiev, UA | 2015| ARTEKA6. City planning. Urban design. Small architectural form. Concept| group Curator|
-UNIVERZA V LJUBLJANI | Ljubljana, Slovenia | 27.08.- 10.09. 2015| workshop. Self-sufficient city. New paradigm for the environment space| Team work| Участь у літній архітектурній майстерні в рамках проекту TEMPUS SEHSI. Любляна. Самодостатне місто . 2015 . Студентів та викладачі архітектури з Австрії, Хорватії, Македонії, Іспанії, Швейцарії, України і Словенії , самодостатність як нова парадигма для навколишнього середовища , соціальний і культурний розвиток Любляни, столиці Словенії.
-Міжнародний проект ECO-Campus . “Environmental Impact Assessment” . “Life Cycle Assessment”. “Sustainable building – Approaches to LCA, Introduction ”. “VSS – Voluntary Standard Systems”. “VSS in Environmental Policy and Economics”2016 р.
-PSACEA | Dnipro, UA |19 - 23 .09. 2016 | workshop MURALI DNIPRO. "Cities of Ukraine. Corridor of Opportunities" | Team work | Участь у архітектурному фестивалі "Міста України"з 19 .09 по 23 .09. воркшоп на тему "Мурали Днiпра", Робота у команді Сергія Ільченко, місто Харків. "Коридор можливостей"
-PSACEA | Dnipro, UA | 2016 | workshop SMALL ARCHITECTURAL FORM. Development of sketch projects.| group Curator| Студентський Воркшоп ”Лавочки ПГАСА” Розробка ескізних проектів. Куратор групи.
-CHNU| Chernivtsi,UA | 27.09-1.10 2016 | competition «Theater in the sky». Environment design of the Philharmonic Square | Team work| Участь у творчому конкурсі Дизайн середовища площі Філармонії у м. Чернівці, в рамках 25 огляд+конкурс дипломних робіт 27.09-1.10 Робота у команді Ідея. поліфункціональність, ландшафтність, пластичність, динамічність. «Театр серед неба»
-PSACEA | Dnipro, UA | 3-7.04 2017 | workshop. Franco-Ukrainian project.
-PSACEA | Dnipro, UA | 6-15.11 2017 | Architectural Festival Cities of Ukraine 2017. III place. Competition. City Soul. Genius loci. Конкурс Душа Міста.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

АRCHSTUDIO | Dnipro, UA | June-August 2011 | Architecture. Post-graduate practice
RICHGARDEN | Dnipro, UA | September 2012 - July 2016| Landscape planning
PSACEA | Dnipro, UA | December 2012 - .. | Department of Architectural Design. Tutor

Публікації

1. Сучасний стан наукових досліджень в  архітектурно-просторовій організації прирічкових територій / е. В. Самойленко //  вісник придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – д.: пдаба, 2014. – №10. – с.37-47 – бібліогр. (43 назв.).

2. Проблеми природокористування на прирічкових територіях дніпра/ е. В. Самойленко //  вісник придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – д.: пдаба, 2014. – №7. – с.50-57 – бібліогр. (16 назв.).

3. Проблеми функціонального використання територій міста в контексті архітектурно-ландшафтної організації прирічкового простору / е. В. Самойленко //науково-технічний збірник „містобудування та територіальне планування”. – к.: кнуба, 2014. – №53. – с.462-467 – бібліогр. ( 2 назв.). Http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201453.pdf

4. Бінішелло-забудова екосела / в.в.воробйов, е.в.самойленко // вісник придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – дніпропетровськ : пдаба, 2012.- №   . –с. –  бібліогр. : (12 найм.).

5. Формообразование в архитектуре древности/в.в.воробьев, е.в.самойленко// вісник придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – днепропетровск : пгаса, 2012.- №   . – с.  – библиогр. (31 назв.).

6. Реновация приречного промышленного района центральной части днепропетровска /  а. В. Челноков, е. В. Самойленко, е. С. Козлова // збірник наукових праць „ будівництво, матеріалознавство, машиностроение ”. – д.: пдаба, 2016. – №90. – с.

7. Urbanity. Theories and project designs. New strategies for sustainable developments of ukrainian cities. Maria grazia folli. Via vittorio veneto, 20. June 2017. Zapadnyi . C.174-179

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх