Наукові спрямування

Державна мовна політика як складова державотворчого процесу, історія та філософія українсько мови, основи культури фахового мовлення, управління освітніми процесами, соціокультура.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат наук з державного управління, доцент

Рощина
Юлія
Миколаївна

Дисципліни

Українська мова за професійним спрямуванням

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В606
(шостий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 4-02; міськ. 75-63-402

E-mail

roshchyna.yuliia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2005 році закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Українська мова і література, та художня культура». У 2007 році закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». Із 2007-2010 рр. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. У 2011 році захистила дисертацію на тему: «Модернізація державної мовної політики в України: теоретико-методологічний аспект» за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

2007 – 2012 - Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2013-2015 – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського гуманітарного університету. Із 2018 року – доцент кафедри Українознавства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Публікації

1. Чередник Н .Г., Чередник Ю. М. Культура українського фахового мовлення: навч. посіб.. Д: ДРІДУ НАДУ, 2009. – 84 с.

2. Дрешпак В.М., Чередник Н.Г., Чередник Ю.М. Українська національна доброзвичаєвість: навч. посіб., Д: ДРІДУ НАДУ, 2011- 112 с.

3. Рощина Ю.М., Чередник Н.Г. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб., Д: ДРІДУ НАДУ, 2014 – 324 с.

4. Чередник Ю. Концептуальні чинники державної мовної політики в Україні / Ю. Чередник // Державне будівництво [Електронне видання]. – 2008. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/index.html

5. Чередник Ю. Реалії та перспективи мовної політики як складової державотворення / Ю. Чередник, Н. Чередник // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 4 (34). – С. 33 – 39.

6. Чередник Ю. Мовна політика як складова політики мультикультуралізму в Канаді / Ю. Чередник, Н. Чередник // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 2 (2). – С. 28 – 35.

7. Чередник Ю. Мовне планування як складова державної мовної політики: теоретико-методологічний аспект / Ю. Чередник // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 50 – 57.

8. Чередник Ю. Мовне проектування як пріоритетний напрям реформування державної мовної політики в Україні / Ю. Чередник // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 4 (44). – С. 204 – 206.

9. Чередник Ю. Мовний статус у країнах Європейського Союзу – досвід для України / Ю. Чередник // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 5-ї регіон. наук.-практ. конф. 15 трав. 2008 р., м. Дніпропетровськ; за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – С. 257– 260.

10. Чередник Ю. Роль мовної політики в становленні управлінської еліти: вітчизняний і зарубіжний досвід / Ю. Чередник // Проблеми формування та підготовки управлінської еліти в Україні : матеріали круглого столу 28 трав. 2008 року. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. –С. 82 – 84.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх