Наукові спрямування

Теорія та історія архітектури - дослідження, збереження, охорона, реставрація та реконструкція архітектурно-містобудівної спадщини (пам’ятки архітектури та містобудування, історичне архітектурне середовище)

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька моварівень А2

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат архітектури, доцент, дійсний член ICOMOS

Ревський
Іван
Сергійович

Дисципліни

Історія мистецтв

Історія вітчизняної архітектури до початку ХХ ст.

Історія містобудування

Регіональна архітектура

Основи реконструкції історичного архітектурного середовища

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 5004 (п'ятий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-61; міс. (056) 756-33-61

E-mail

ivan.revskiy@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Науковою діяльністю та реальним проектуванням почав займатися ще за студентських років (доповіді на декількох наукових конференціях, перша наукова стаття, перший проект зон охорони пам’ятки архітектури). Основна тематика наукових досліджень та проектних розробок – теорія та історія архітектури, охорона і реставрація пам’яток архітектури та містобудування, реконструкція історичного архітектурного середовища, в тому числі з розміщенням в ньому нових споруд (історико-архітектурні дослідження, наукові концепції історико-містобудівних обґрунтувань, проекти відтворення історичної забудови, реставрації пам’яток архітектури, нових об’єктів в історичному архітектурному середовищі, зон охорони пам’яток архітектури). За цією тематикою є автором та співавтором близько 100 наукових праць та понад 40 архітектурних проектів. У 2011 р. за науковою спеціальністю «18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» захистив кандидатську дисертацію на тему: «Методичні основи регенерації та реконструкції класицистичних площ (на прикладі міст центральної та південної України)» (наук. кер. Єжов В.І. – народний архітектор України, віце-президент Академії архітектури України, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування Київського національного університету будівництва та архітектури). Присуджено ступінь кандидата архітектури. З 2008 р. дійсний член Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць (ICOMOS) при Організації об’єднаних націй з питань освіти, науки та культури (UNESCO). Член Українського національного комітету (УНК) ICOMOS та Придніпровського регіонального осередку УНК ICOMOS. Член Науково-методичної ради Обласного центру з охорони культурної спадщини Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської облдержадміністрації.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2004 році з відзнакою закінчив архітектурний факультет ПДАБА із ступенем магістра архітектури. Працювати почав з шостого курсу навчання - старшим спеціалістом у Дніпропетровському філіалі науково-дослідного і проектного інституту «Укрпроектреконструкція». З 2004 р. до 2007 р. був в аспірантурі у Київському національному університеті будівництва та архітектури. У 2007-2008 рр. за запрошенням працював на посаді провідного спеціаліста (відповідальним з питань обліку та охорони архітектурної спадщини) Обласного управління архітектури та містобудування (Облархітектура) Дніпропетровської облдержадміністрації. У 2008-2011 рр. працював головним архітектором проектів (ГАП) у спеціалізованому з реставрації та реконструкції науково-проектному підприємстві «ПІК-А». У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію та здобув ступінь кандидата архітектури. З 2011 р. працює у ПДАБА асистентом і з 2012 р. доцентом кафедри Основ архітектури та старшим науковим співробітником по кафедральних госпдоговірних наукових роботах у Науково-дослідній частині ПДАБА. Поруч із роботою у ПДАБА продовжує приймати участь, в тому числі і як ГАП, в розробці проектів у спеціалізованих з реставрації і реконструкції науково-проектних та проектних організаціях.

Публікації

1. Сучасний стан площ доби класицизму в м. Херсон. В кн..: Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини // Зб. наук. пр. з мистецтвознав., архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голов. ред.), А. О. Пучков (заст. голов. ред.), О. В. Сіткарьова, О. Я. Боднар, О. В. Босенко та ін. — К.: Фенікс, 2014.

2. Сучасний стан площ доби класицизму в м. Миколаїв. В кн..: Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини // Зб. наук. пр. з мистецтвознав., архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голов. ред.), А. О. Пучков (заст. голов. ред.), О. В. Сіткарьова, О. Я. Боднар, О. В. Босенко та ін. — К.: Фенікс, 2014.

3. Ревский И. С. Проектное предложение реконструкции пл. Октябрьской в г. Днепропетровске. – Днепропетровск, ПГАСА, 2004. Зоны охраны памятника архитектуры национального значения «Здание Земской больницы» (охранный № 1063; г. Днепропетровск, пл. Ок-тябрьская, № 14) – Терапевтический корпус Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова (в составе ансамбля из четырёх зданий)». – С выделением комплексной охранной зоны «Октябрьская площадь» / Ревский С. Б., Ревский И. С. – Днепропетровск, НПФ «Укр-стройпроект», 2007.

4. Проект реконструктивного воссоздания главного фасада вновьвыявленного памятника архитектуры 3-ей четверти ХIХ века «Особняк» по ул. Баррикадной, № 13 в г. Днепропетровске / Ревский С. Б., Ревский И. С. – Днепропетровск, НПФ «Укрстройпроект», 2007.

5. Зоны охраны памятника архитектуры местного значения «Общежитие» (охранный № 58; Общежитие № 1 ПГАСА) по пр. Гагарина, № 33 в г. Днепропетровске /  Ревский С. Б., Ревский И. С. – Днепропетровск, НПФ «Укрстройпроект», 2008.

6. Зоны охраны вновьвыявленного памятника архитектуры «Здание дворца культуры машиностроителей” (г. Днепропетровск, ул. Рабочая, № 166–А» / Ревский С. Б., Попов Л. Г., Ревский И. С. – Днепропетровск, НПП «ПИК-А», 2008.

7. Проект реконструкции памятника архитектуры местного значения «Доходный дом» (охранный № 19) по ул. Комсомольской, № 16 в г. Днепропетровске с устройством мансарды и дворовой пристройки / Ревский С. Б., Ревский И. С. – Днепропетровск, НПП «ПИК–А», ПГАСА, 2011.

8. Историко-градостроительный анализ «О возможности реконструкции архитектурной среды вдоль южной границы парка им. Глобы на отрезке между улицами Серова и Новой в г. Днепропетровске / Ревский С. Б., Ревский И. С. // Дог. № 859. – Днепропетровск, ПГАСА, 2015.

10. Історико-архітектурний аналіз та висновок по пам’ятці архітектури національного значення «Будинок Катеринославської шовково-сукняної фабрики» в контексті реставрації його фасадів / Ревський С.Б., Ревський І. С. // Дог. № 131. – Дніпропетровськ, ПДАБА, 2017.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх