Наукові спрямування

Архітектурне проектування громадських, житлових та промислових будівель та споруд.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Старший викладач

Речиц
Олександр
Антонович

Дисципліни

Архітектурне проектування

Архітектурні конструкції будівель і споруд (складні конструктивні системи)

Інноваційні методи в архітектурно-містобудівній діяльності

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В311 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

моб. (067) 563 52 03

E-mail

rechits.alex@gmail.com

Наукова діяльність

Дослідження, участь у конференціях та написання статей у рамках наукових тематик у галузі проектування громадських, житлових та промислових будівель.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1994 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Архітектура». З 1994 року працюю асистентом кафедри «Архітектурного проектування і дизайну». З 1995 року працюю архітектором в архітектурній майстерні НСАУ «Славінський», а з 1999 року в якості головного архітектора проектів. З 1999 року член Національної спілки архітекторів України (НСАУ). З 2011 року член Правління Дніпропетровської обласної організації НСАУ. Делегат XVII (2011р.), XVIII (2014р.) та XX (2017р.) з’їздів Національної спілки архітекторів України. З 2018 року член ради регіонального відділення Палати архітекторів України. Член Містобудівної ради міста Дніпро. Протягом всього періоду роботи у ПДАБА приймає активну участь у житті факультету та його розвитку. Здійснює керівництво окремими студентами та групами під час проведення архітектурних воркшопів, ательє та олімпіад. Бере участь у проектах Франкомовного центру університетського розвитку Centrede Reussite Unsversitaire (CRU) в ПДАБА: Міжнародний освітній проект SCHUD TEMPUS 2016: - «Захист спадщини для збереження ідентичності міста»; - «Економіка, політика, правове регулювання в містобудівному проектуванні». Франкофонна річна архітектурна школа. 8-29 червня 2017р. М. Гренобль, Франція, Керівництво роботою студентів: ст. викл. Речиць О.А. Міжнародний студентський воркшоп: « Архітектура Дніпра: минуле, сьогодення і майбутнє». Франко-український проект. – м. Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 3-7 квітня 2017 р. Організатори: AUF, ПДАБА, INSA Strasbourg. Учасники: ас. Швець І. А. – член оргкомітету; ст. викл. Речиць О.А., ас. Самойленко Є. В. – керівництво роботою студентів (35 студентів IV-V курсів). Участь в організації та проведенні проектного франко-українського ательє "Архітектура Дніпра " ( «Architecture de Dnipro» - avril 2018 CRU de la PAEGCA) Здійснював керівництво дипломними проектами, що були відзначені дипломами на Всеукраїнських оглядах-конкурсах дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України: ХХIII-XXIV огляд-конкурс кращих дипломних проектів Архітектурних шкіл України, жовтень 2015 р., м. Київ, КНУБА / Будинок-комплекс на ж/м «Воронцовський» у м. Дніпропетровськ.- Диплом I ступеня. - Дипломник спеціаліст Ярута Х. Г. Кер. ст. викладач Речиц О.А.

Публікації

1. Славінський В.С., Речиц О.А. Многофункциональное здание в районе пер. Юннатов и пр. им. Газеты «Правда» в г. Днепропетровске /Сб. науч. трудов ПГАСА. Вып. 48, ч. 2. – Днепропетровск: ПГАСА, 2013. – С. 88 – 95.

2. Shvets, O.Chelnokov, Y. Samoilenko, O.Rechits, O. Potapov, K.Kozlova. Dnipropetrovsk-Zapadnyi. // Urbanity: Theories and project designs new strategies for sustainable developments of Ukrainian cities /edited by M.G.Folli. – Milan: POLIMI, 2017. P.175-179.

3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Суспільний центр житлового району» : для студ. спец. 7, 8.06010201  «Архітектура будівель і споруд» ден. форми навчання / ДВНЗ “Придніпр. держ. академія буд-ва та архіт.” ; уклад. Славінський В. С., Подолинний С. І., Речиц О. А. – Д., 2014. – 12 с.

4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з архітектурного проектування «Житловий будинок з обслуговуванням» для студентів  напряму підготовки 6.060102- «Архітектура» денної форми навчання. Укладачі: Славінський В. С., Речиц О. А. – Д., 2014. – 15 с.

5. Методичні вказівки з виконання кваліфікаційного проекту бакалавра для студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. / Укладачі:  Подолинний С.І., Бондаренко О.І., Речиц О.А.–Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 30 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх