Наукові спрямування

Архітектурне проектування громадських, житлових та промислових будівель та споруд.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Речиц
Олександр
Антонович

Дисципліни

Архітектурне проектування

Архітектурні конструкції будівель і споруд (складні конструктивні системи)

Інноваційні методи в архітектурно-містобудівній діяльності

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В311 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

моб. (067) 563 52 03

E-mail

rechits.alex@gmail.com

Наукова діяльність

Дослідження, участь у конференціях та написання статей у рамках наукових тематик у галузі проектування громадських, житлових та промислових будівель.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1994 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Архітектура». З 1994 року працюю асистентом кафедри «Архітектурного проектування і дизайну». З 1995 року працюю архітектором в архітектурній майстерні НСАУ «Славінський», а з 1999 року в якості головного архітектора проектів. З 1999 року член Національної спілки архітекторів України (НСАУ). З 2011 року член Правління Дніпропетровської обласної організації НСАУ. Делегат XVII (2011р.), XVIII (2014р.) та XX (2017р.) з’їздів Національної спілки архітекторів України. З 2018 року член ради регіонального відділення Палати архітекторів України. Член Містобудівної ради міста Дніпро. Протягом всього періоду роботи у ПДАБА приймає активну участь у житті факультету та його розвитку. Здійснює керівництво окремими студентами та групами під час проведення архітектурних воркшопів, ательє та олімпіад. Бере участь у проектах Франкомовного центру університетського розвитку Centrede Reussite Unsversitaire (CRU) в ПДАБА: Міжнародний освітній проект SCHUD TEMPUS 2016: - «Захист спадщини для збереження ідентичності міста»; - «Економіка, політика, правове регулювання в містобудівному проектуванні». Франкофонна річна архітектурна школа. 8-29 червня 2017р. М. Гренобль, Франція, Керівництво роботою студентів: ст. викл. Речиць О.А. Міжнародний студентський воркшоп: « Архітектура Дніпра: минуле, сьогодення і майбутнє». Франко-український проект. – м. Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 3-7 квітня 2017 р. Організатори: AUF, ПДАБА, INSA Strasbourg. Учасники: ас. Швець І. А. – член оргкомітету; ст. викл. Речиць О.А., ас. Самойленко Є. В. – керівництво роботою студентів (35 студентів IV-V курсів). Участь в організації та проведенні проектного франко-українського ательє "Архітектура Дніпра " ( «Architecture de Dnipro» - avril 2018 CRU de la PAEGCA) Здійснював керівництво дипломними проектами, що були відзначені дипломами на Всеукраїнських оглядах-конкурсах дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України: ХХIII-XXIV огляд-конкурс кращих дипломних проектів Архітектурних шкіл України, жовтень 2015 р., м. Київ, КНУБА / Будинок-комплекс на ж/м «Воронцовський» у м. Дніпропетровськ.- Диплом I ступеня. - Дипломник спеціаліст Ярута Х. Г. Кер. ст. викладач Речиц О.А.

Публікації

1. Славінський В.С., Речиц О.А. Многофункциональное здание в районе пер. Юннатов и пр. им. Газеты «Правда» в г. Днепропетровске /Сб. науч. Трудов ПГАСА. Вып. 48, ч. 2. – Днепропетровск: ПГАСА, 2013. – С. 88 – 95.

2. Shvets, O. Chelnokov, Y. Samoilenko, O.Rechits, O. Potapov, K.Kozlova. Dnipropetrovsk-Zapadnyi. // Urbanity: Theories and project designs new strategies for sustainable developments of Ukrainian cities /edited by M. Folli. – Milan: POLIMI, 2017. P.175-179.

3. Iryna O. Merylova, Oleksandr A. Rechyts. Perspectives of the public space development in the historical part of Dnipro, Ukraine. SPACE&FORM. Scientific journal of Polish Academy of Sciences and West Pomeranian University of Technology – 2021. No 45, P. 181-192. https://bibliotekanauki.pl/articles/2034242.pdf.

4. Merylovа І., Nevhomonnyi, H., & Rechyts, O. Парадигма розвитку депресивних промислових територій в умовах постіндустріальної економіки. – Містобудування та територіальне планування, (74), 2020. – с. 214–231. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.214-231.

5. Заяць Є., Богданов І., Невгомонний Г., Мерилова І., Речиц О. Особливості використання технологій 3d-друку в будівництві. – Містобудування та територіальне планування, (76), 2021. – с.83-93. DOI: https: doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.83-93.

6. Iryna O. Merylova, Oleksandr A. Rechyts. Development of transport and passenger terminal in Dnipro: history, practice, prospects. SPACE&FORM. Scientific journal of Polish Academy of Sciences and West Pomeranian University of Technology – 2022. No 50, P. 275-286. http://www.pif.zut.edu.pl/pif50-2022/50_C-02.pdf.

7. Мерилова І. О., Речиц О. А. Етапи формування промислового вузла «Фабричний» у місті Дніпро: історія та перспективи подальшого розвитку Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. КНУБА. Київ, 2021. Вип. 76. С. 170-182. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.170-181.

8. Мерилова І. О., Невгомонний Г. У., Речиц О. А., Турган І. В. Еколого-містобудівні форми реновації депресивних територій великого міста. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. КНУБА. Київ, 2022. Вип. 80. С. 283-294. P. 283–294. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.283-294.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх