Наукові спрямування

- когнітивний поворот сучасної науки і формування нової форми фундаментальності вищої освіти; - штучний інтелект та когнітивні обчислення, інтелектуальна математика; - дослідження та впровадження інноваційних когнітивних технологій в освіту, науку, економіку, промисловість (Індустрія 4.0); - впровадження концепцій Smart-City, Smart Factory, когнітивний Інтернет; - інформаційні технології в медицині, зокрема, створення багатоцільового банку знань; - автономні та когнітивні кібер-фізичні системи, зокрема в космічних технологіях; математика для автономії.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор

Прокопчук
Юрій
Олександрович

Дисципліни

Методи та системи штучного інтелекту

Основи обчислювального інтелекту

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 326

Телефон:

моб. +38(067) 636-11-12

E-mail

prokopchuk.yurii@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.01 – теоретична механіка у Московському державному університеті на тему «Організація руху крокуючого апарату по заданих слідових точках». У 2004 р. отримав звання доцента кафедри інформаційних технологій та кібернетики. У 2016 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології у Херсонському національному технічному університеті на тему «Методологія створення інформаційних технологій та систем на засадах парадигми граничних узагальнень». Є виконавцем розділів багатьох науково-дослідних тем НАН України, зокрема: «Розвиток методів вирішення актуальних проблем створення та функціонування перспективних систем космічної техніки» (№0116U004129)», «Розробка методів моделювання робочих процесів та функціонування перспективних авіаційних, ракетно-космічних і транспортних систем» (№0117 U000675).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1982 р. закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Московського державного університету та отримав диплом спеціаліста за напрямом «Механіка». У 1982 р. вступив до очної аспірантури механіко-математичного факультету МДУ, яку закінчив у 1985 р. З 1985 р. і по теперішній час працює на наукових посадах в Інституті технічної механіки НАН України, зараз – провідний науковий співробітник. В період 2016 р. – 2019 р. професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем ПДАБА. З 2020 р. - професор кафедри комп’ютерних наук, інформаційних технологій та прикладної математики.

Публікації

1. Прокопчук Ю.А. Набросок формальной теории творчества. Монография. – Днипро : ГВУЗ «ПГАСА», 2017. – 452 с.

2. Прокопчук Ю. А. Интеллектуальные медицинские системы: формально-логический уровень: монография / Ю. А. Прокопчук. — Днепропетровск : ИТМ НАНУ и НКАУ, 2007. – 259 с.

3. Прокопчук Ю. А. Парадигма предельных обобщений: модели когнитивных архитектур и процессов / Ю. А. Прокопчук. – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 204 c. – ISBN 978-3-659-66571-4.

4. Алпатов А.П., Марченко В.Т., Прокопчук Ю.А., Сарычев А.П., Хорошилов С.В. Системный анализ и управление сложными системами в условиях неопределенности. – Днепропетровск : ИТМ НАН и ГКА Украины, 2015. – 196 с.

5. Nosov P., Zinchenko S., Ben A., Prokopchuk Y., Mamenko P., Popovych I., Moiseienko V., Kruglyj D. (2021). Navigation safety control system development through navigator action prediction by data mining means. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 2 No. 9 (110): Information and controlling system. 55-68. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.229237.

6. Nosov, P., Zinchenko, S., Plokhikh, V., Popovych, I., Prokopchuk, Y., Makarchuk, D., Mamenko, P., Moiseienko, V., Ben, A. (2021). Development and experimental study of analyzer to enhance maritime safety. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (3 (112)), 27–35. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.239093

7. Nosov P. S., Popovych I. S., Cherniavskyi V. V., Zinchenko S. M., Prokopchuk Y. A., Makarchuk D. V. Automated Identification Of An Operator Anticipation On Marine Transport. // Radio electronics, Computer science, Control. – 2020. – № 3 (54). – P. 158–172. DOI: 10.15588/1607-3274-2020-3-15

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх