Наукові спрямування

Інформаційні технології, теорія складності, когнітивні технології, управління складними системами, теорії навчання

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор

Прокопчук
Юрій
Олександрович

Дисципліни

Бази даних і знань

Штучний інтелект та експертні системи

Комп’ютерне моделювання засобів вимірювальної техніки

Сучасні інформаційні та комп’ютерні технології

Моделі та методи прийняття рішень у інженерних задачах

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 393 (третій поверх старого корпусу)

Телефон:

вн. 4-08

E-mail

itk3@ukr.net

Наукова діяльність

Проводить наукові дослідження у галузі когнітивних наук, штучного інтелекту, космічних технологій, багатоцільових банків знань, інтелектуальних інформаційних систем, управління великими системами, інформаційно-вимірювальних систем. Розробляє парадигму граничних узагальнень для побудови інтелектуальних систем у різних галузях (техніка, медицина, освіта, економіка, будівництво)

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2004 році присвоєне вчене звання доцента за напрямом – «Інформаційні технології та кібернетика». У 2016 році захистив докторську дисертацію за спеціальність 05.13.06 – «Інформаційні технології». З 2016 р. Працює професором кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Прокопчук Ю.А. Набросок формальной теории творчества. Монография. – Днепр : ГВУЗ «ПГАСА», 2017. – 452 с.

2. Системный анализ и управление сложными системами в условиях неопределенности / А.П. Алпатов, Ю.А., Прокопчук, А.П. Сарычев, С.В. Хорошилов, В.Т. Марченко,. – Дн-вск : ИТМ НАН и ГКА Украины, 2015. – 196 с.

3. Прокопчук Ю. А. Принцип предельных обобщений: методология, задачи, приложения. Монография. – Дн-вск: ИТМ НАНУ и НКАУ, 2012.- 384с.

4. Прокопчук Ю.А. Интеллектуальные медицинские системы: формально-логический уровень. – Дн-ск: ИТМ НАНУ и НКАУ, 2007.- 259 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх