Наукові спрямування

Механізми податкового менеджменту; Фінансова архітектоніка: потенціал розвитку для економіки, менеджменту , маркетингу; Діагнустування банкрутства на підприємстві.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Ползікова
Ганна
Володимирівна

Дисципліни

Маркетинг

Маркетингове ціноутворення

Бренд-менеджмент

Державний фінансовий контроль

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В409
(четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-23, вн. 3-23

E-mail

polzikova.hanna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1984 році закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництв», отримала диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація – інженер-будівельник. У 1995 році закінчила Інститут технічної творчості та патентознавства при Дніпропетровській обласній раді Товариства Винахідників і Раціоналізаторів України за спеціальністю «Економіка підприємства», отримала диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація – економіст. У 2019 році закінчила ДВНЗ «Придніпровську державну академію будівництва та архітектури» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит», отримала диплом магістра з відзнакою, професійна кваліфікація – економіст з фінансової роботи. У 2016 році захистила дисертацію за темою: «Механізми податкового менеджменту в умовах кризи» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші , фінанси і кредит, науковий керівник кандидатської дисертації - д.е.н. , професор Косова Т.Д. У лютому 2020р. отримала вчене звання доцента кафедри фінансів, обліку та маркетингу. Брала участь у 24 вітчизняних та закордонних наукових і науково-практичних конференціях, займалась розробкою концепції удосконалення податкової системи та механізмів податкового менеджменту України, виконавець наукової роботи кафедри на тему : «Модернізація і кооперація регіонів та їх вплив на фінансовий стан суб’єктів господарської діяльності» (2016-2020 рр.); розробкою фінансових, податкових та маркетингових механізмів удосконалення управління суб’єктами господарювання, виконавець наукової роботи кафедри на тему « Фінансові, облікові та маркетингові механізми удосконалення управління суб’єктами господарювання» (2021-2023р.р.). Була членом організаційного комітету, та апеляційної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінанси» 2017-2019р.р., підготувала двух студентів до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з спеціальності «Фінанси» (травень 2017 р., м. Дніпро), які зайняли 2 та 4 місця, (травень 2018 р., м. Дніпро), які зайняли 2 та 3 місця, (травень 2019 р., м. Дніпро), які зайняли 1 та 4 місця. У 2018-2019 рр. проводила наукове консультування науково-дослідницької роботи учня 11 класу Китайгородської ЗОШ Томаківської селищної ради - члена національного центру «Мала академія наук України», за яку він у II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту отримав четверте місце.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 24/06/2022


Країна: International Historical Biographical Institute (Dubai - New York – Rome – Burgas - Jerusalem - Beijing)

Назва події:

V Міжнародна програма наукового стажування «Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу»у Дубаї, Осло, Стокгольмі, Римі, Бургасі, Нью-Йорку,Єрусалимі та Пекіні і отримання Міжнародного Сертифікату про проходження Міжнародної програми , отримання Міжнародного освітнього гранту №IEG/W/22/03/08(пункт 10 ліцензійних умов), присвоєння кваліфікації Міжнародного Викладача & Старшого Дослідника (6 ECTS CREDIT)


foto_qualification

Дата проходження: 21/12/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Тематичний семінар «Умови ефективного впровадження принципів академічної доброчесності у ПДАБА»


foto_qualification

Дата проходження: 18/10/2019


Країна: Україна, м. Київ

Назва події:

Курс «Організація діяльності з управління житловим комплексом»


foto_qualification

Дата проходження: 31/07/2019


Країна: Латвія, м. Рига

Назва події:

Науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління»


Трудова діяльність

Після закінчення ДІБІ з 1984 року працювала на посадах інженера-будівельника відділу капітального будівництва Дніпропетровського півооб’єднання «Дніпро», економіста заводу «Червоний Профінтерн», менеджера ЗАТ з ІІ «ЄЕСУ» ПФК, ЗАТ «Концерн Регіони України», ДП «Дніпровська енергетична компанія», головного бухгалтера на підприємствах приватного сектора, з квітня 2006 року працюю у ДВНЗ «ПДАБА» на кафедрі фінансів і маркетингу спочатку на посаді асистента, а з вересня 2016 року на посаді доцента кафедри. У 2015 році була обрана депутатом Соборної районної у місті Дніпрі ради VII скликання і впродовж п’яти років виконувала обов’язки секретаря сектору освіти, молоді та спорту Соборного району. Нагороди - Лист-Подяка Соборної районної у місті Дніпрі раді за вагомий внесок у розбудову місцевого самоврядування, відповідальне ставлення до обраної справи, активну громадську діяльність, послідовні і рішучі зусилля заради процвітання Соборного району (2017р.) - Подяка міського голови за плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм, відданість справі, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів і з нагоди 25-річчя заснування економічного факультету (2017р.) - Подяка Соборної районної у місті Дніпрі раді за плідну працю на благо Соборного району, громадську активність, вагому допомогу мешканцям та особистий внесок у розвиток демократичного суспільства ( 2018р.) - Грамота Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації за вагомий внесок у організацію II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з дисциплін «Фінанси» та «Економіка підприємства» на базі Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (2019р.) - Подяка ректора ДВНЗ ПДАБА за активну участь у пілотній програмі Healthy Challenge 2019 - Подяка Соборної районної у місті Дніпрі раді за жіночу витримку та чуйність до виборців, громадську активність, результативну діяльність на благо Соборного району та його мешканців (2020р.) - Почесна Грамота Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток будівельної галузі регіону та з нагоди 90-річчя від дня заснування академії.

Публікації

За період 2011-2020 рр. опублікувала 40 науково-практичних робот (статті у наукометричних базах Scopus, Index Copernicus, Google Scholar, тези доповідей).

1. Ползікова Г. В. Методи та інструменти податкової оптимізації / Г. В. Ползікова // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – № 93. – С. 221-229.
2. Ползікова Г. В. Механізми регіонального податкового менеджменту в умовах децентралізації влади в Україні/ Г. В. Ползікова // Інвестиції: практика та досвід.№22 (листопад) .- 2016. – С.49-53( розміщено у системах: GoogleScholar, INDEXCOPERNICUS, SIS)
3. Ползікова Г. В. Диференціація податкових механізмів за етапами життєвого циклу фінансової кризи / Г. В. Ползікова // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – №114 – С. 172-183. (розміщено у системі INDEXCOPERNICUS).
4. Косова Т.Д. Методичний підхід до оцінки ризиків адміністрування податку на додану вартість/Т.Д. Косова, Г.В.Ползікова//Науковий журнал «Молодий вчений» №1 (41) січень 2017.-С.624-627( розміщено у системах: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI,CiteFactor, ResearchBible,IndexCopernicus)
5. Ползікова Г.В. Діагнустування банкрутства на підприємстві/ Г.В.Ползікова, Гільов В.В.//Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – №124 – С. 204-2015. (розміщено у системі INDEXCOPERNICUS)
6. Kosova, T., Slobodyanyuk, N., Polzikova, H., & Šatanová A. Tax gap management: theory and practice / Economic Annals-XXI (2018), 174 (11-12) – С. 22-28. (Scopus) Режим доступу ресурсу: https://pdfs.semanticscholar.org/b972/59b8c153708a6f585ff7ea996c0d1d329862.pdf.
7. Ползікова Г.В., Андрусяк О.О. Аналіз соціально-економічного стану Дніпропетровської області як частина розвитку економічної системи України//Економічний простір: Збірник наукових праць.-Дніпро:ПДАБА.-2020.-№155.-С.44-49
8. Косова Т.Д., Дєєва Н.Е., Ползікова Г.В. Фінансова архітектура як базис розбудови управління національною економікою /Електронний ресурс/ //Економіка та держава.-2020.- №8.- С. 49-52
9. Косова Т.Д., Дєєва Н.Е., Ползікова Г.В. Фінансова архітектоніка: потенціал розвитку для економіки, менеджменту , маркетингу /Електронний ресурс//Інвестиції:практика та досвід.- 2020.- № 15-16.- С. 10-16
10. Косова Т.Д., Ползікова Г.В., Захарченко Н.В. Механізми податкового менеджменту в умовах антикризової фінансової політики; монографія / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Дніпро:Акцент, 2020. 224 с.

більше

Публікації для ознайомлення

ФІНАНСОВА АРХІТЕКТОНІКА: ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТИНГУ


ДІАГНОСТУВАННЯ БАНКРУТСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ


АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ЧАСТИНА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ


Tax gap management: theory and practice


ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА ЯК БАЗИС РОЗБУДОВИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ


?>
вверх