Наукові спрямування

Історія архітектури, архітектура культових споруд.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Подолинний
Сергій
Іванович

Дисципліни

Теорія архітектурного проектування

Архітектура громадських і промислових комплексів

Теоретичні основи сучасної архітектури

Архітектурне проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 457 (четвертий поверх старого корпусу)

Телефон:

вн. 4-88, моб. (067)359 86 79

E-mail

podolynnyi.serhii@pdaba.edu.ua
podolynnyi.serhii@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Аспірантура Московського архітектурного інституту (1987-1990рр)
Участь у оглядах-конкурсах кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України (щорічно):
1. ХХV огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, жовтень 2016 р. в м. Чернівці, ФАБтаДПМ ЧНУ /. Музей сучасного мистецтва в м. Дніпропетровськ. - Диплом I ступеня. - Дипломник спеціаліст Гринченко А.О.. Керівник ст. викл. Подолинний С.І.
2. ХХV огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, жовтень 2016 р. в м. Чернівці, ФАБтаДПМ ЧНУ / Особливості формування центра надання адміністративних послуг у м. Дніпропетровськ.- Диплом I ступеня. - Дипломник магістр Дацків Д. В. Керівник ст. викл. Подолинний С.І.
3. ХXVI Міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних і дизайнерських вищих шкіл України, 24-28 жовтня 2017 р. в м. Івано-Франківськ/ Особливості проектування архітектурних комплексів на місці відпрацьованих гранітних кар'єрів (на прикладі Дніпропетровської області). - Диплом I ступеня.- Дипломник магістр Кривонос Т. Р. Керівник ст. викл. Подолинний С.І.
Наукове керівництво студентами:
1. Міський конкурс на кращу науково-практичну розробку "Інтелект. Творчість. - Успіх" у номінації «Інноваційні проекти у будівництві». Студент архітектурного факультету Кривонос Тетяна. Науковий керівник - старший викладач Подолинний С. І. - Дніпро, 2017 р. Диплом за I місце.
2. Міський конкурс на кращу науково-практичну розробку "Інтелект. –Творчість. - Успіх" у номінації «Інноваційні проекти у будівництві». Студент архітектурного факультету Шевченко Людмила. Науковий керівник – ст. викл. Подолинний С. І. - Дніпро, 2013 р. Диплом за I місце.
3. Міський конкурс на кращу науково-практичну розробку "Інтелект. - Творчість. - Успіх" у номінації «Інноваційні проекти у будівництві». Студент архітектурного факультету Хамко Марія. Науковий керівник - старший викладач Подолинний С. І. - Дніпро, 2013 р. Диплом за I місце.
4. Міський конкурс на кращу науково-практичну розробку "Інтелект. - Творчість. - Успіх" у номінації «Інноваційні проекти у будівництві». Студент архітектурного факультету Дашивець Мирослава. Науковий керівник - старший викладач Подолинний С. І. - Дніпро, 2013 р. Диплом за I місце.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Навчання в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті (ДВНЗ ПДАБА) з 1976 -1981 року, робота у ДВНЗ ПДАБА з 1981 року по теперішній час.

Публікації

1. Близнюк А. Н. Архитектурно–планировочные особенности формирования домов– интернатов для детей дошкольного и школьного возрастов / А. Н. Близнюк, С. И. Подолинный, П. Н. Саньков // VIII Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум» – 2016. – 2016. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2016/1398/17080.

2. Подолинный С. И. Особенности проектирования центра предоставления административных услуг в Днепропетровске / С. И. Подолинный, Е. Г. Болдырева, Д. В. Дацкив // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – № 1. – С. 88-96.

3. Sustainable housing and human settlement: Monograph / Under the general editorship Savytskyi M. – Dnipro – Bratislava: SHEI “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture” – Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. – 263 p. ISBN 978-966-323-182-2. http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9855.

4. Merylova, Podolynnyi S., Boldyrieva O., & Troschilo A. Museum in the structure of the pridneprovsk state academy of civil engineering and architecture (PSACEA). Current Problems of Architecture and Urban Planning, 2019, (55), P. 86–99. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2019.55.86-99.

5. Nevgomonnyi, G., Merylova, I., Podolynnyi, S., & Sivakova, A. Redevelopment of industrial areas. Palace of Labor in Dnipro: history, stages of construction, current state. Urban planning and territorial planning, (72), – с. 202–213. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.72.202-213.

6. Ахаїмова А. О., Подолинний С. І., Дмитрієва С. М. /Особливості формування змістовних характеристик територій у полі композиційного впливу монумента «Вічна Слава» у м. Дніпро // Український журнал Будівництва та архітектури /Ukrainian journal of civil engineering and architecture, Науково-практичний журнал № 4 (004) липень-серпень 2021, м. Дніпро. -С. 7-16. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.310821.7.785.

7. Nevgomonny G., Sankov P., Podolinny S., Tkach N., Voronova K. Designing green areas for healthy and cultural recreation of the inhabitants of the Dnieper / The XIII International Science Conference «Perspectives of development of science and practice», December 14–17, 2021, Prague, Czech Republic. 626 p. 32-35.  ISBN – 978-1-68564-522- DOI – 10.46299/ISG.2021.II.XIII.

8. Nevgomonny G., Sankov P., Podolinny S., Galanytska A. Green architecture is a step into the future / The XIV International Science Conference «Theoretical foundations in practice and science», December 21 – 24, 2021, Bilbao, Spain. 612 p. ISBN – 978-1-68564-523-6. DOI – 10.46299/ISG.2021.II.XIV.

9. Подолинний С.І., Капленко Д.Д. /Інноваційні вектори творчості народного архітектора України Володимира Весніна. //Український журнал будівництва та архітектури. №5, 2022. -С. 80-88. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.251022.80.895.

10. Ахаїмова А.О., Подолинний С.І., Болдирєва О.Г., Галицька А.А. /Особливості сучасного досвіду проєктування та будівництва культових об’єктів православного обряду Дніпропетровщини //Український журнал будівництва та архітектури. – 2022. – № 3. -С. 7-14. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.050722.7.859

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх