Наукові спрямування

Історія архітектури, архітектура культових споруд.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Старший викладач

Подолинний
Сергій
Іванович

Дисципліни

Теорія архітектурного проектування

Архітектура громадських і промислових комплексів

Теоретичні основи сучасної архітектури

Архітектурне проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 457 (четвертий поверх старого корпусу)

Телефон:

вн. 4-88, моб. (067)359 86 79

E-mail

podolynnyi.serhii@pgasa.dp.ua
podolynnyi.serhii@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Аспірантура Московського архітектурного інституту (1987-1990рр)
Участь у оглядах-конкурсах кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України (щорічно):
1. ХХV огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, жовтень 2016 р. в м. Чернівці, ФАБтаДПМ ЧНУ /. Музей сучасного мистецтва в м. Дніпропетровськ. - Диплом I ступеня. - Дипломник спеціаліст Гринченко А.О.. Керівник ст. викл. Подолинний С.І.
2. ХХV огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, жовтень 2016 р. в м. Чернівці, ФАБтаДПМ ЧНУ / Особливості формування центра надання адміністративних послуг у м. Дніпропетровськ.- Диплом I ступеня. - Дипломник магістр Дацків Д. В. Керівник ст. викл. Подолинний С.І.
3. ХXVI Міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних і дизайнерських вищих шкіл України, 24-28 жовтня 2017 р. в м. Івано-Франківськ/ Особливості проектування архітектурних комплексів на місці відпрацьованих гранітних кар'єрів (на прикладі Дніпропетровської області). - Диплом I ступеня.- Дипломник магістр Кривонос Т. Р. Керівник ст. викл. Подолинний С.І.
Наукове керівництво студентами:
1. Міський конкурс на кращу науково-практичну розробку "Інтелект. Творчість. - Успіх" у номінації «Інноваційні проекти у будівництві». Студент архітектурного факультету Кривонос Тетяна. Науковий керівник - старший викладач Подолинний С. І. - Дніпро, 2017 р. Диплом за I місце.
2. Міський конкурс на кращу науково-практичну розробку "Інтелект. –Творчість. - Успіх" у номінації «Інноваційні проекти у будівництві». Студент архітектурного факультету Шевченко Людмила. Науковий керівник – ст. викл. Подолинний С. І. - Дніпро, 2013 р. Диплом за I місце.
3. Міський конкурс на кращу науково-практичну розробку "Інтелект. - Творчість. - Успіх" у номінації «Інноваційні проекти у будівництві». Студент архітектурного факультету Хамко Марія. Науковий керівник - старший викладач Подолинний С. І. - Дніпро, 2013 р. Диплом за I місце.
4. Міський конкурс на кращу науково-практичну розробку "Інтелект. - Творчість. - Успіх" у номінації «Інноваційні проекти у будівництві». Студент архітектурного факультету Дашивець Мирослава. Науковий керівник - старший викладач Подолинний С. І. - Дніпро, 2013 р. Диплом за I місце.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Навчання в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті (ДВНЗ ПДАБА) з 1976 -1981 року, робота у ДВНЗ ПДАБА з 1981 року по теперішній час.

Публікації

1. Подолинный С. И. Монумент “Вечная Слава” – знаковый объект в архитектуре Днепропетровска середины ХХ века / С. И. Подолинный, Ю. Ю. Крылас // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2013. – № 5. – Ст. 51-56

2. Подолинный С. И. Олег Борисович Петров. Этапы большого пути / С. И. Подолинный // Молодий будівельник. – 2014. – № 7. – 19.11.2014 р. – С. 1

3. Подолинный С. И. Особенности проектирования центра предоставления административных услуг в Днепропетровске / С. И. Подолинный, Е. Г. Болдырева, Д. В. Дацкив // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – № 1. – С. 88-96

4. Подолинный С. И. Периоды историко-архитектурного развития проспекта Карла Маркса в Днепропетровске / С. И. Подолинный, А. С. Вербицкая, О. В. Щербакова // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2004. – Вып. 27 : Стародубовские чтения, Ч. 3. –  С. 164-174

5. Подолинный С. И.  Предпосылки создания домовой церкви Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры / С. И. Подолинный, Д. В. Горецкий // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2010. – № 12. –  С. 32-38

6. Подолинный С. И. Ситуативные творческие группы студентов-архитекторов как катализатор учебно-воспитательного процесса / С. И. Подолинный // Співдружність вченого і студента у підвищенні якості освіти в умовах

7. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Суспільнийцентр житлового району» : для студ. спец. 7, 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд» ден. форми навчання / ДВНЗ “Придніпр. держ. академія буд-ва та архіт.” ; уклад. Славінський В. С., Подолинний С. І., Речиц О. А. – Д., 2014. – 12 с.

8. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з архітектурного проектування «Селищний житловий будинок» : для студ. напряму підготовки 060102 – «Архітектура» ден. форми навч. / ДВНЗ “Придніпр. держ. академія буд-ва та архіт.” ; уклад. Болдирєва О. Г., Подолинний С. І., Турган І. В. – Д., 2014. – 28 с.

9. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Позашкільнийнавчальний заклад» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура» денної форми навчання.// ДВНЗ “Придніпр. держ. академія буд-ва та архіт.” ; уклад. ., Подолинний С. І., Мерилова І.О. – Д., 2017. – 15 с.

10. Методичні вказівки з виконання кваліфікаційного проекту бакалавр для студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. / Укладачі: Подолинний С.І., Бондаренко О.І., Речиц О.А.–Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 30 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх