Наукові спрямування

Пошук національної ідеї у відображенні галузевої преси Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.; Дослідження в галузі історії та культури Придніпровського регіону; дослідження промислового розвитку Придніпров’я (друга половина ХІХ ст. - поч. ХХ ст.) на матеріалах галузевої преси; вивчення проблем концентрації виробництва та монополізації важкої промисловості Наддніпрянщини; проблеми розвитку та формування буржуазії у Наддніпрянській Україні та виникнення і становлення представницької організації гірничопромислової буржуазії.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат історичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Перетокін
Андрій
Геннадійович

Дисципліни

Історія та культура України

Інтелектуальна власність

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В606
(шостий поверх висотної будівлі)

Телефон:

вн. 4-02; міськ. 75-63-402

E-mail

peretokin.andrii@pdaba.edu.ua

?>
вверх