Наукові спрямування

Пошук національної ідеї у відображенні галузевої преси Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.; Дослідження в галузі історії та культури Придніпровського регіону; дослідження промислового розвитку Придніпров’я (друга половина ХІХ ст. - поч. ХХ ст.) на матеріалах галузевої преси; вивчення проблем концентрації виробництва та монополізації важкої промисловості Наддніпрянщини; проблеми розвитку та формування буржуазії у Наддніпрянській Україні та виникнення і становлення представницької організації гірничопромислової буржуазії.

Володіння мовами

Українська мова вільно

Російська мова вільно

Англійська мова вільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат історичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Перетокін
Андрій
Геннадійович

Дисципліни

Історія та культура України

Інтелектуальна власність

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В606
(шостий поверх висотної будівлі)

Телефон:

вн. 4-02; міськ. 75-63-402

E-mail

peretokin.andrii@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Закінчив Дніпропетровський національний університет з відзнакою у 2004 р. за спеціальністю «Викладач історії України та суспільствознавства». З 2004 р. до 2007 р. вчився в аспірантурі, а також працював на кафедрі історії та політичної теорії Національного гірничого університету. На кафедрі українознавства ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» працює з 2007 р. Захистив кандидатську дисертацію 1 лютого 2012 р. за темою «Промисловий розвиток Донецько-Придніпровського регіону наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття у висвітленні галузевої преси». Вчене звання доцента присвоєно у 2014 р. У 2016 р. успішно прослухав курс з інтелектуальної власності у київському національному університеті ім. Т. Шевченка за програмою школи Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Має подяку та ювілейну медаль із нагоди відзначення 100 років інженерно-будівельної освіти в Катеринославі-Дніпропетровську-Дніпрі (1916-2016) як переможець щорічного конкурсу ДВНЗ ПДАБА «Кращий молодий вчений» у гуманітарно-економічному напрямку (жовтень 2016 року). Неодноразово брав участь в інших конкурсах для молодих вчених, де посідав призові місця. Опубліковано за останні 5 років: 1 монографія, 9 методичних вказівок, 39 статтей, у тому числі 4 статті у співавторстві зі студентами.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 19/07/2021


Країна: онлайн

Назва події:

WIPO – UKRAINE SUMMER SCHOOL ON INTELLECTUAL PROPERTY


Трудова діяльність

З 2004 р. до 2007 р. працював на кафедрі історії та політичної теорії Національного гірничого університету. На кафедрі українознавства ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» працює з 2007 р. З 2014 р. працює на кафедрі українознавства на посаді доцента. Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи. Є відповідальним виконавцем наукової тематики кафедри «Аксіологічні проблеми української національної ідеї як чинник консолідації та реалізації української політичної нації». Є відповідальним за проведення щорічної конференції «Українська культура – вчора, сьогодні, завжди». Має нагороди: Грамоту за багаторічну, сумлінну, ефективну та професійну роботу в академії, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 20-річчя з дня заснування економічного факультету, Подяку за плідну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток інженерно-будівельної освіти та з нагоди 100-річчя вищої інженерно-будівельної освіти в Катеринославі – Дніпропетровську (1916-2016), Ювілейну медаль 100-років вищої інженерно-будівельної освіти в Катеринославі – Дніпропетровську (1916-2016), Подяку за багаторічну, сумлінну, ефективну та професійну роботу в академії, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 25-річчя з дня заснування економічного факультету.

Публікації

Монографії:

1. Промисловий розвиток та інженерне підприємництво Донецько-Придніпровського регіону 1880–1917 рр. / Перетокін А.Г. , Чекушина Ю. М. // Монографія, Нац. Гірн. Ун-т. – Д.: НГУ, 2013. – 119 с.

Статті:

1. Соціальне становище робітників гірничодобувної галузі промисловості Донецько-Придніпровського регіону наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами галузевої преси) / Перетокін А.Г. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та Археологія.– Вип. 20, Т. 20 № 1/1. – Д.:Видавництво ДНУ, 2012. – С.146–151.

2. Відображення досягнень науково-технічного прогресу в галузевій пресі Донецько-Придніпровського регіону наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст./ Перетокін А.Г. , Дірявка Ю.П. //Грані Науково-теоретичнийігромадсько-політичний альманах, № 5 (97) травень.– Дніпропетровськ, 2013. –С.17–21.

3. Місце селян у соціальному портреті Донецько-Придніпровського регіону наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Перетокін А.Г. //Грані Науково-теоретичнийігромадсько-політичний альманах, № 10 (102) жовтень.– Дніпропетровськ, 2013.–С. 143- 149.

4. Заходи уряду щодо розвитку промисловості Донецько-Придніпровського регіону наприкінці ХІХ ст. (у висвітленні галузевої преси) / Перетокін А.Г. //Гуманитарный журнал. – 2013. – № 4.– С. 66–74.

5. Протекціоністська політика царського уряду, спрямована на розвиток Донецько-Придніпровського регіону наприкінці ХІХ ст. / Перетокін А.Г. //  Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. /  Д.: ЛІРА, 2014. – Вип. 9.– С. 57-67.

6. Політика царського уряду щодо відродження гірничо-металургійного комплексу Донецько-Придніпровського регіону після світової кризи 1900–1903 рр. / Перетокін А.Г. // ВісникДніпропетровськогоуніверситету. СеріяІсторія та Археологія.– Вип. 22, Т. 22 № 1/1. – Д.:Видавництво ДНУ, 2014. – С.38–46

7. Економічна криза в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. та політика царського уряду з її подолання (на матеріалах галузевої преси) / Перетокін А.Г. // ПроблемиполітичноїісторіїУкраїни: зб. наук.пр. / Д.: РВВ ДНУ, 2015. – Вип. 10. – С. 56-63.

8. Західний вектор економічної політики царського уряду в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Перетокін А.Г. // Мови й культури: між Сходом і Заходом (ПамятіОмелянаПріцака)/ відп. ред.. Василь Лучик. – К., 2015.– 258 с. – С. 51-58.

9. Історія формування та розвитку технічної журналістики Російської імперії у ХІХ на початку ХХ ст. / Перетокін А.Г. // Вісник Дніпропетровського університету. СеріяІсторія та Археологія.– Вип. 23, Т. 23 № 1. – Д.:Видавництво ДНУ, 2015. – С.179–187

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх