Наукові спрямування

Методики викладання французької мови як іноземної.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Французька моварівень С1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Викладач

Овсєєва
Марина
Олексіївна

Дисципліни

Французька мова за професійним спрямуванням

Ділова французька мова

Науково-технічна французька мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506
(5-й поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

interproject@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Допомога студентам 5 курсу у складані резюме дипломної роботи, їх підготовка до захисту роботи на французькій мові. Допомога у організації олімпіад, організації внутрішніх семінарів з обміну досвідом. Підготовка студентів до Студентської науково-практичної конференції з іноземних мов «Будівництво, архітектура та економіка у міжнародному контексті», допомога у написанні тез. Виконувала обов’язки секретаря на секції архітектури, економіки, промислового та цивільного будівництва. Підготовка у організації творчих проектів зі студентами проектних груп. Виконувала обов’язки відповідальної за організацію семінару з викладання французької мови « Université d’été français » з лектором Сент-Ендрузького Університету ОдильРембер, 4-8 липня 2016. Виконувала обов’язки відповідальної за профорієнтаційну роботу 2008-2017. Виконувала обов’язкизав.секції французької мови 2016-2017.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2002р. Овсєєва Марина Олексіївна закінчила Дніпропетровський Національний Університет, має диплом за спеціальністю «Французька мова та література» та кваліфікацію «Філолог, викладач французької мови та літератури». З 2002 по 2004 працювала викладачем кафедри іноземних мов Українського Державного Хіміко-Технологічного Університету, вчилася у аспірантуріДніпропетровського Національного Університету за спеціальністю – «Російське та порівняльне літературознавство». З 2008 починає працювати викладачем кафедри Інтенсивного навчання іноземним мовам Придніпровської Державної Академії Будівництва та Архітектури.Протягом своєї професійної діяльності викладач Овсєєва Марина Олексіївна постійно підвищує свій професійний рівень: стажування у Міжнародному Інституті французької мови, м. Страсбург (2010). Підвищеннякваліфікаціїтакожздійснювалось на науково-практичнихсемінарахдлявикладачіввищоїшколи (посольство Франціїспільно з видавництвом DIDIER. «Nouvellestendancesdeladidactiquedufrançaislangue étrangère» («Альянс Франсез», 2010р.); на методичномусемінарі«Maîtrisedesoutilsderechercheetd’accès à ladocumentationscientifique» (ПДАБА, 2010); на методичному семінарі«Exploitationdutableaublancinteractif» (УніверситетськеАгенствоФранкофонії та ПДАБА, 2011); в літнійшколіфранцузькоїмовим.Лазурне на методичномусемінарі «FormationpédagogiquesurladidactiqueduFrançaisLangueEtrangère» («Альянс Франсез», «ФедераціяобмінівФрація-Україна», 2013); на методичному семінарі«Approchesactuellesetdidactiquedufrançais» (ПДАБА, 2014); на методичному семінарі для викладачівфранцузькоїмови «Використанняукраїнського компоненту до курсу Adosphère у соціо-культурномуаспектівикладанняфранцузькоїмови» (LBC, 2014); на методичному семінарі «Використаннякомунікативнихігор на заняттіфранцузькоїмови» (ПДАБА, 2015); на методичному семінарі «Approchesinnovantesdansl'enseignementdufrançais»,викладачJean-PaulMeyer (ПДАБА, 2016); в літнійшколіфранцузькоїмовим. Дніпро на методичному семінарі «MéthodespédagogiquesduFraçaisLangueEtrangère» (ПДАБА, Центр УніверситетськогоРозвитку, ФедераціяобмінівФранція-Україна», липень 2016); в літнійшколіфранцузькоїмови на науково-практичному семінарі «Методики викладання французької мови»,викладач Marie-OdileVergne, на базі Одеської Національної Академії Харчової Промисловості з викладачами іноземних мов з усієї України, липень 2017.

Публікації

1. «Масова література: «за» та «проти»», збірка «Література в контексті культури», ДНУ ім. Олеся Гончара, 2010

2. «Міфологічні та казкові компоненти у «французькому» детективі Дар’ї Донцової, збірка «Література в контексті культури», ДНУ ім. Олеся Гончара, 2010

3. «Особливості використання програми Skype при навчанні іноземних мов», Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ – Д.: Адверта,  2015

4. «О некоторых особенностях коммуникации женщин в рассказах М. Жванецкого», Науково-практичний семінар «Мова і право», Дніпро, ДДУВС,9 листопада 2016 р.

5. Методичні вказівки з французької мови «Будівельні матеріали. Цементи». Підвищений рівень складності. / Укладачі: Овсєєва М. О., Тихонова Н. Є. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010 – 31 с.

6. Методичні вказівки з французької мови «Дерев’яний будинок » для студентів 2 – 3 курсу франко-українського проекту. / Укладач:  Овсєєва М. О. –  Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012

7. Методичні вказівки до вивчення французької мови  “Conception des projets d’architecture”  / Укладач:  Овсєєва М. О. –  Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013

8. Методичні вказівки до вивчення французької мови “Design”. Для студентів напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво» та  6.060102 «Архітектура» / Укладачі: Овсєєва М.О., Коваль Н.Б.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015 – 16 с.

9. Методичні вказівки до вивчення французької мови. «Espaces paysagés». Для студентів напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво» та 6.060102 «Архітектура» / Укладачі:  Овсєєва М. О., Коваль Н. Б., Давиденко Ю.Є., – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016 – 25с.

10. Методичні вказівки до вивчення французької мови. «Le français des affaires».– Для студентів усіх напрямів підготовки / Укладачі: Давиденко Ю.Є., Овсєєва М.О. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016 – 20с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх