Наукові спрямування

Оцінка сучасних технологій реалізації і аналіз засобів розвитку електронної комерції на рівні підприємства. Електронна комерція, як фактор прибутковості підприємства.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Онищенко
Вікторія
Євгенівна

Дисципліни

Фінансовий облік

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Автоматизація обліку

Облік у банках

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В404
(четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

моб. (067) 757-28-93

E-mail

onyschenko.viktoriia@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота за темою: «Електронна комерція, як напрямок розвитку економічної системи».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1991 році закінчила з відзнакою Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, отримала кваліфікацією «Інженер-будівельник-технолог» і працювала інженером науково-дослідного сектору ПДАБА. В 2002 р. закінчила очну аспірантуру ПДАБА і захистила дисертацію (науковий керівник – А. П. Приходько). ВАК України присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. З 2002 р. працює асистентом кафедри фінансів і кредиту, а в 2003 р. переводиться на посаду доцента кафедри обліку і аналізу. У 2005 р. отримано звання доцента кафедри обліку і аналізу. З 2008 р. працює доцентом кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства.

Публікації

Вікторія Євгенівна Онищенко є автором понад 70 наукових праць, зокрема:

1. Поточні проблеми переходу до складання фінансової звітності за міжнародними стандартами / В.Є. Онищенко, К. В. Паденко // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2013. – №72. – С. 202-210.

2. Розвиток засобів інформаційних технологій в контексті інформаційної безпеки / В.Є. Онищенко, Т.В. Шепралій // Регіональна бізнес-економіка та управління: науков., виробничо-практ. журнал Вінницького фінансово-економічного університету. – Вінниця. – 2014. – №1(39). – С. 53-59.

3. Електронна комерція та її регулювання в сучасному підприємництві / В.Є. Онищенко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету: зб. наук. праць. – Дн-ськ: ДДАЕУ. – 2014. – №2 (2014). – С.76-82.

4. Особливості фінансового обліку засобів комп’ютерних технологій / В. Є. Онищенко // Управління розвитком: зб. наук. праць. – Харків: ХНЕУ. – 2015. – №4(182). – С.113-118.

5. Проблеми автоматизації обліку на малих підприємств / В.Є. Онищенко // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: Ліга-Прес. – 2016. – №3(43). – С.74-83.

6. Профессиональные компетенции студентов специальности «Учет и аудит» с использованием программы «1С: Бухгалтерия»[Електронний ресурс] / В.Є. Онищенко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електрон. наук. фахове вид. – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – 2016. – №1.– С.143-148. – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/1_2016/24.pdf.

7. Питання автоматизації розрахунків в банківському обліку / Д.Л. Левчинський, В. Є. Онищенко //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка: зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2017. – №1. – С.63-70.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх