Дистанційні курси кафедри

Фізична та колоїдна хімія

ВВ-17, ВВ-18ст

Робоча навчальна програма, Навчальний контент, завдання для лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, Методичні вказівки з фізичної та колоїдної хімії, Питання до підсумкового контролю

Фізика

ПЦБ-19-1,2,3,4 + ст (будівельний факультет)

Курс лекцій з презентаціями, модульний контроль, екзаменаційні білети, тестові задачі для ознайомлення

Вища математика

БМО-19, ПМ-19, АУТП-19, АТ-19

Лекції, тести, вправи, домашні та практичні завдання, модулі

Вища математика

Усім групам першого курсу

курс лекцій, тести, вправи, індивідуальні домашні завдання.

?>
вверх