Наукові спрямування

Оцінка фінансового стану підприємств та антикризове управління Сучасна методологія бухгалтерського обліку і аудиту в державному секторі Особливості обліку та аудиту в зарубіжних країнах Удосконалення організації обліку на підприємствах будівельної галузі Управління фінансами на макро- та мікрорівні

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економичних наук, доцент

Олініченко
Ірина
Василівна

Дисципліни

Облік в бюджетних установах

Бізнес-аналіз

Бюджетування

Організація первинного обліку

Діагностика та моделювання фінансових систем

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, каб. В404
(четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-23, вн. 3-23

E-mail

olinichenko.irina@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Наукові дослідження за напрямками «Оцінка фінансового стану підприємств та антикризове управління», «Сучасна методологія бухгалтерського обліку і аудиту в державному секторі», «Особливості обліку та аудиту в зарубіжних країнах», «Удосконалення організації обліку на підприємствах будівельної галузі», «Управління фінансами на макро- та мікрорівні».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2014 р. захищено кандидатську дисертацію, а у 2015 р. отримано звання доцента по кафедрі обліку, аудиту та фінансів. 15 років у КВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» ДОР» на випускаючій кафедрі обліку і оподаткування, 4 роки у виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради, з жовтня 2023 р. на кафедрі девелопменту нерухомості, фінансів, обліку та маркетингу.

Публікації

Більше 40 наукових праць, 15 публікацій у фахових виданнях.

1. Приймак Н.С., Ніколайчук О.А., Олініченко І.В. Ключові компетенції та їх роль у формуванні конкурентоспроможності готельного господарства. Бізнес-навігатор. 2020. Випуск 5 (61).

2. Приймак Н.С., Ніколайчук О.А., Олініченко І.В. Розвиток підприємств готельно-ресторанного бізнесу Дніпропетровської області та напрямки ефективної організації готельного господарства регіону. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2020. №4(72).  С. 118-126.

3. Олініченко І.В. Внутрішній аудит на підприємстві, Науковий вісник Херсонського державного університету, 2015 р.

4. Олініченко І.В. Облік необоротних активів в бюджетних установах, Науковий вісник Херсонського державного університету, 2015 р.

5. Олініченко І.В. Формування облікової політики підприємства: національний та зарубіжний досвід, Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету, 2015 р.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх