Наукові спрямування

Володіння мовами

Українськавільно

Англійськарівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Новицька
Тетяна
Олексіївна

Дисципліни

Розвиток адміністративного аудиту вищої освіти України

Контакти

Місцезнаходження

К. 326, 3 поверх

Телефон:

міськ. 756-34-10

E-mail

novytska.tetiana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 1999 році Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя і отримала кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти. Викладач математики і фізики». У 2006 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України і отримала кваліфікацію «Магістр державного управління». З 2016 року працює асистентом на кафедрі прикладної математики та інформаційних технологій ПДАБА. З 2016 року працює асистентом на кафедрі прикладної математики та інформаційних технологій ПДАБА. Новицька Тетяна Олексіївна з 2019 році навчається в аспірантурі ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Публікації

1. Євсєєва Г. П., Новицька Т. О. Державна політика соціальної відповідальності закладу вищої освіти в умовах трансформації суспільства / «Інтеграція науки та практики управління в умовах соціокультурних трансформацій (20 травня 2021 року, м. Старобільськ) / Ред. кол. : Є. М. Хриков, О. І. Кравченко, Н. С. Васиньова. Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2021. 210 с.

2. Євсєєва Г. П., Новицька Т. О. Неформальна освіта у системі вищої освіти: нормативно-правовий вимір /  Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць / Гол. ред. Т.С. Плачинда. Кропивницький: ЛА НАУ, 2021. Вип. 9. 208 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх