23.10.2018

VІІ Студентська науково-практична конференція

VІІ Студентська науково-практична конференція «Українська культура: вчора, сьогодні, завжди: 160-річчя з дня народження українського письменника та історика Андріана Феофановича Кащенка (1858 – 1921) »

Кафедра українознавства ДВНЗ «ПДАБА»  провела науково-практичну конференцію, присвячену вшануванню пам’яті видатного українського письменника та історика Андріана Кащенка з нагоди 160-річчя з дня народження, яка відбулася 1жовтня 2018 року о 13.00  в ауд. в-601. Були прочитані доповіді про життя та творчість Андріана Кащенка.

Відповідальними за проведення конференції були: Г. П. Євсєєва, доктор наук з державного  управління, проф., зав. кафедри українознавства ДВНЗ ПДАБА, А. Г. Перетокін  кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства ДВНЗ ПДАБА.

Активну участь у конференції взяли викладачі кафедри українознавства: к. і. н., доц.  Бабенко В. А., к. і. н., доц. Лисенко Г. І., к. ф. н., доц. Богуславська  Л. Г., к. ф. н., доц. Баранник О. Ю., ст. викл., Волкова С. П., ст. викл. Ткач О. В.,  асистент  Єгорова В. С.

З доповідями виступили зав. кафедри українознавства Г. П. Євсєєва, доцент кафедри українознавства А. Г. Перетокін, доцент кафедри українознавства Г. І. Лисенко, заст. декана економічного факультету
Бабенко В. А.

На конференції були розглянуті наступні питання: життєвий шлях А. Ф. Кащенка; козацька героїка в творах А. Ф. Кащенка;  творчість А. Ф. Кащенка в оцінках літературознавців; творча діяльність і спадщина А.Ф. Кащенка.

У конференції взяли участь студенти І курсу архітектурного, механічного факультетів та факультету цивільної інженерії та екології.

Арх-18-4п: Турлюн Марія, Храмкова Анастасія, Чечильницька М.,  Чала М.,  Сова Є.,  Лосєва Є.,  Шатровська Є.,  Шевченко О.,  Ковтун І. О.,  Бучок А. Р.,   Савченко Д. Г., Смирнова О. С., Дубіна К. С., Крутипорох П. Ф., Лушпа Катерина

Арх-18-1: Табанець А. В., Сірик Борис

ТБК-18 :   Строчай Катерина, Єрсак Олександр

ТГПВ-18 : Бондар Дмитро

 

Загальна кількість студентів 120, з них – 21 доповідач.

 

Запрошені гості: завідувач кафедрою філософії Білополий В. В., заст. декана економічного факультету Бабенко В. А., заст. декана факультету цивільної інженерії та екології Волошко В. М., декан архітектурного факультету Челноков О. В.

До участі у проведенні конференції запрошені: Наукова бібліотека ПДАБА з матеріалами за темою конференції.

За матеріалами конференції представлений звіт про проведення конференції.

?>
вверх