Наукові спрямування

Розробка архітектурно-містобудівних методів екологізації населених місць, будинків і споруд в умовах постіндустріального Придніпров'я. Принципи формування високотехнологічних енергоефективних будинків з використанням поновлюваних джерел енергії.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Невгомонний
Григорій
Ульянович

Дисципліни

Енергоефективні технології в будівництві.

Наукові дослідження і експериментальне проектування.

Архітектурне проектування.

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 457 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 4-88; міс. (056) 756-34-88

E-mail

gridoriyhe952@gmail.com

Наукова діяльність

У 1986 році поступив до денної аспірантури, яку закінчив у 1989 році. З 1994 захистив дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук і повернувся на кафедру архітектурного проектування на посаду доцента.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

1973 - 1978 р.- Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, архітектурний факультет; 1986 – 1989 р. - аспірантура; 1994 р. - захистив дисертацію за фахом 05.23.05 «Будівельні матеріали»; кандидат технічних наук, диплом КН №004148, 27.01.1994 р. 2008 р. - одержав сертифікат Supplement to diploma КН №004148 (tis invalid) second academic degru “Doctor of Sciences”; 2016 р. - привласнене вчене звання доцента кафедри архітектурного проектування й дизайну, диплом 12ДЦ №046130, 25.12.2016 р.
Досвід роботи:
1978 р. - асистент кафедри архітектурного проектування, Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту; 1981 р. - завідувач навчальним відділом Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту; 1994 р. - доцент кафедри архітектурного проектування; 1998 р. - помічник заступника міського голови м. Дніпропетровськ; 1999 р. - завідувач відділом по координації робіт на об'єктах житлово-комунального господарства м. Дніпропетровськ; 2000 р. - директор заводу по переробці твердих побутових відходів; 2003 р. - доцент кафедри архітектурного проектування; 2015 р. - завідувач кафедри архітектурного проектування і дизайну.
За останні 5 років підготував 25 бакалаврів, 14 фахівців і 17 магістрів архітектури.
Дипломні проекти, що були відзначені дипломами на Всеукраїнських оглядах-конкурсах дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України:
1. ХXII огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 30 жовтня-2 листопада 2013 року в м. Одеса. ОДАБА / Готель у м. Ялта. - Диплом II ступеня. - Дипломник бакалавр Риженкова Я.В. Керівник доц. Невгомонний Г.У.
2. ХXII огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 30 жовтня-2 листопада 2013 року в м. Одеса, ОДАБА/ Принципи формування дендроекополісу на Дніпровських порогах.- Диплом II ступеня. - Дипломник магістр Бусигіна А.О. Керівник доц. Невгомонний Г.У.
3. ХXIII-ХХІV огляд-конкурс кращих дипломних проектів Архітектурних шкіл України, жовтень 2015 р. в м. Київ, КНУБА / Принципи формоутворення енергоактивних багатоповерхових будинків-комплексів з використанням енергії вітру.- Диплом I ступеня.- Дипломник магістр Ларкіна В.О. Керівник доц. Невгомонний Г.У.
4. ХХV огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, жовтень 2016 р. в м. Чернівці, ФАБтаДПМ ЧНУ / Завод з переробки та утилізації відходів птахівництва в Дніпродзержинську. - Диплом I ступеня. - Дипломник спеціаліст Малієнко А.Ю. Керівник доц. Невгомонний Г.У.

Публікації

За останній час опублікував наступні статті:<br>

1. Невгомонний Г.У. Пестрикова А.Г., Погорелая Е.С. / Архитектурная концепция проектирования высотных полифункциональных энергетических комплексов (ПЭК) // Сборник научных трудов, вып 59, т 2, «Стародубовские чтения-2011». Днепропетровск, 2011, – С. 169-172.

2. Невгомонний Г.У Пестрикова А.Г. / Ландшафт, как основной фактор, определяющий объемно-пространственную композицию города // Сборник научных трудов, вып. 59, т 2, «Стародубовские чтения-2011». Днепропетровск, 2011. – С.161-168.

3. Невгомонний Г.У., Тимошенко Е.А., Колохов В.В., Тимошенко Л.А. /Экологические поселения – залог устойчивого развития населенных мест // Научно-практический журнал «Новости науки Приднепровья», №3 -Днепропетровск, 2011. -С. 48-52.

4. Невгомонний Г.У., Пестрикова А.Г. / Образ города в контексте современной визуальной культуры // Градостроительство и территориальное планирование: Научный сборник 53.- К., КНУБА, 2014, с. 392-401.

5. Невгомонний Г.У., Муханова В.В. / Принципи формоутворення енергоактивних багатоповерхових будинків-комплексів з використанням енергії сонця // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, №7-8 липень-серпень 2015. Дніпропетровськ. – С. 129-135.

6. Невгомонний Г.У. / Принципи формоутворення енергоактивних багатоповерхових будинків-комплексів з використанням енергії вітру // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Дніпропетровськ, №11 грудень 2015. -С. 88-93

7. Невгомонний Г.У. / Архітектурна концепція формоутворення енергоактивних багатоповерхових будинків-комплексів (з використанням енергії вітру) //Theoretical Foundations of Civil Engineering POLISH-UKRAINIAN Transactions, Vol. 23. Part II. Dnipropetrovsk, December 2015, pp. 89-94.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх