Наукові спрямування

Удосконалення основ та фундаментів гідротехнічних споруд, а також споруд водопостачання та водовідведення

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Нестерова
Олена
Валентинівна

Дисципліни

Основи гідравліки, водопостачання та каналізації

Гідрологія та гідрометрія

Метрологія та стандартизація

Планування та обробка наукових експериментів

Гідравліка та гідротехнічні споруди

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 288 ( другий поверх старого корпус)

Телефон:

міськ. 756 – 33-64, вн. 3-64,

E-mail

nesterova.olena@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Взаємний вплив фундаментів, розташованих на водонасиченому грунтовому шарі скінченної товщини» в дисертації розроблена методика врахування взаємного впливу фундаментів, розташованих на водонасиченому ґрунтовому шарі скінченної товщини, із властивістю повзучості, на осідання один одного. У співавторстві та самостійно опублікувала більш 20 наукових статей.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1992 р. закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція». У цьому ж році була прийнята на кафедру гідравліки старшим лаборантом. У 2011 році стала здобувачем кафедри «Водопостачання, водовідведення та гідравліки» під керівництвом д.т.н., проф. Шаповала В.Г. Зараз працює доцентом кафедри. 2018 р. заступник відповідального секретаря приймальної комісії ДВНЗ ПДАБА. Веде активну профорієнтаційну роботу та роботу зі студентами.

Публікації

1. N . N e c h i t a y l o PhD, Associate Professor, E . N a g o r n a y a PhD, Associate Professor, E . N e s t e r o v a PhD, Associate Professor Exploring the properties of ultrafiltration membranes with a dynamic layer and bactericidal inoculation for the purification of natural waters/ Східно-Європейський журнал передових технологій 6/5 ( 84) 2016 .- С. 46-53.

2. Шаповал А.В., ШокаревЕ.А., Слободянюк А.С., Нестерова Е.В., Кабрель В.И.Шаповал В.Г Особенности проявления средних осадок большеразмерных фундаментов Cборник статей по материалам международной научно-практической конференции «Строительство: проблемы и перспективы» – Махачкала 2013, с. 251-154.

3. Шаповал А.В., Шокарев Е.А., Легенченко В.А. Нестерова Е.В К учету взаимного влияния фундаментов на грунтовом слое конечной толщины Містбудування та територіальне планування № 48 , Київ, КНУБА.2013,с.489-494.

4. Кингвин Д.Д., Нестерова Е.В., Шаповал А.В. Методика учета взаимного влияния фундаментов на грунтовом слое конечной толщины Методика учета взаимного влияния фундаментов на грунтовом слое конечной толщины Будівництво України , № 4 2013 с.38-41.

5. Нестерова Е.В. К определению коэффициента затухания вертикальных напряжений от собственного веса грунтовых плотин по глубине Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Днепропетровск:  ПДАБА,  – № 12 – С. 43-51.

6. Бойко И.Л., Раед М. Абдулхуссейн, Шаповал А.В., Нестерова Е.В., ШаповалВ. Г. Закономерности изменения во времени порового давления при устройстве буровых свай с использованием джет-технологии Сб. научных трудов. Международной конференции «Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений», Одесской государственной академии строительства и архитектуры. 2015 № 32 С. 136-142.

7. А.В. Шаповал, Е.В. Нестерова, В.Г. Шаповал, И.Л Бойко, Раед М. Абдулхуссейн К вопросу точности определения напряженно – деформированного состояния строительных конструкций на грунтовом основании с использованием техники конечных элементов Основи і фундаменти: Міжвідомчій науково-технічний збірник / Київський національний університет будівництів та архітектури. Вип. 37. С. 138-144.

8. Нестерова О.В. Характеристики потребностей различніх отраслей в регулировании стока рек Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. – ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры».Днепропетровск, 2016. – Вып. 89. Серия «Стародубовсие чтения 2016». – С.119-125.

9. Мосічева І.І., Нестерова О.,В., Шаповал В.Г До рішення задачі про переміщення ґрунтової толщі за глибинною у процесі фільтраційної консолідації Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. – ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры». – Дніпро, 2017. – Вып. Серия «Стародубовсие чтения 2017». – С.216-221.

10. Нечитайло Н. П. , Нестерова О.В., Косюк Є.Н., Решетняк Д.А. Определение основних факторов, влияющих на биологическое обрастание мембран. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: збірник наукових праць. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – Вип. №3 (227-228). – С. 85-93.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх