Наукові спрямування

Економіка, Менеджмент, Статистика, Економіко-математичне моделювання

Володіння мовами

Українськавільно

Російськавільно

Польськарівень C1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Доктор економічних наук, професор

Мойсеєнко
Ірина
Павлівна

Дисципліни

Банківська система

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В409
(четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-23

E-mail

moiseienko.iryna@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Аспірантура -Московський економіко-статистичний інститут аспірантура 1987-1991р. Наукові ступені: кандидат економічних наук кандидатська дисертація на тему «Задачі адаптації інформаційних потоків систем управління якістю продукції» за спеціальністю «Математичні методи в економіці» у 1991р. 08.00.11 доктор економічних гаук докторська дисертація на тему «Управління інтелектуальним потенціалом суб’єктів господарювання» за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» 08.00.03 (2010р.) Наукові звання: доцент кафедри економіки та фінансів МАУП (2005р.), професор Міжнародної кадрової академії (2005р.), професор кафедри фінансово-економічної безпеки ЛьвДУВС (2012р.) Наукові інтереси: теорії систем, теорія безпеки, теорія потенціалів, моделювання та методи економічних досліджень, управління інтелектуальним потенціалом, інтелектуальний та соціальний капітал, інвестиції.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 08/11/2020


Країна: Польща, Люблін

Назва події:

Міжнародна школа розвитку освіти «Online learning as a non traditional form of the modern education on the example of the Moodle Platform»


Трудова діяльність

1978-1991рр. науково-дослідна діяльність 1995-1998рр. практична діяльність: інвестиційний керуючий та керівник фінансових структур на фондовому ринку України Від 1998р. викладацька діяльність 2003-2008рр. завідувач кафедри фінансів Львівського інституту МАУП 2009-2012рр. — завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки ЛьвДУВС від 2013 — професор кафедри фінансів ЛьвДУВС Педадогічний досвід: Викладання наступних дисциплін «Інвестування», «Соціальна відповідальність», «Фінансовий ринок». «Корпоративні фінанси», «Менеджмент безпеки організацій», «Міжнародні фінанси», «Інвестиційний та проектний аналіз», «Методологія та організація наукових досліджень», «Системний аналіз в економіці», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Поведінкові фінанси», « Бюджетно-податкова безпека»

Публікації

1. Одноосібна монографія: «Управління інтелектуальним потенціалом». Л., 2007; колективні монографії за 2012-2020 рр. (13), навчальні посібники (13), публікації в науковометричних базах (17), закордонні публікації (7), статті у фахових виданнях (88)

2. Iryna Moiseienko Adaptive Models of Information Management in Crisis. Computer Science and Information Technologies. 2020.p. 357-360 URL:https://drive.google.com/drive/folders/1nFpPbbBymr8srlc4oYdToCd1d85d_Jhr(Scopus)

3. Ivanna Dronyuk,Iryna Moiseienko, Jerzy Kuck, Olena Gorina Theoretical and Applied Aspects of Bank Credit Risks Minimization  Science and Technology Kharkiv, Ukraine, 2020, P. 4-8  URL:https://drive.google.com/file/d/1sWZFePQEfzvc1tCDqIQ5MdtRkTarSt2m/view?usp=sharing article 39 (Scopus)

4. Moiseienko І., Dronyuk I., Moyseyenko I. Responsibility Social Monitoring as The Sustainable Development Basis.  Decision Aid Sciences and Application (DASA), Sakheer, Bahrain,2020, p. 122-126. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100584890&origin=resultslist

5. Iryna Moіseіenkoa, Ivanna Dronyuk and Iryna Revak Money Laundering Risk Identification Algorithms  p.120-129 (2021) https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102891354&origin=resultslist

6. Iryna Moіseіenko, Ivanna Dronyuk, Olena Gorina, Halina Mykhailyshyn, Kateryna Dubska Automated Compressed Image Recovery Implementation for Video Surveillance Systems as Information Security Improvement р.380-385(2021) http://ceur-ws.org/Vol-2853/

7. Мойсеєнко І. П., Мойсеєнко І. В. Соціальні чинники забезпечення економічної безпеки держави. Легалізація економіки в забезпеченні економічної безпеки суб’єктів господарювання та держави: колективна монографія / за ред. д.е.н., проф. І.О. Ревак. Львів: СПОЛОМ, 2021. С.138-156.

8. Мойсеєнко І., Гальків Л., Демчишин М. Аналіз параметрів податкового навантаження економіки України Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка ЕКОНОМІКА 6(195)/2017, 156-167.

9. Мойсеєнко І. П., Гринькевич О. С. Особливості аналізу економічної ефективності закладів вищої освіти. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. Львів: ЛьвДУВС, 2018. Вип. 1. (304 с.) С. 201-207.

10. Мойсеєнко І. П. Інституційні основи регулювання інноваційного розвитку. Науково-виробничий журнал. Інноваційна економіка. Innovative economy № 1-2 . 2019(78).С.26-32.

більше

Публікації для ознайомлення

Indirect Taxes in the Mechanism of Macro Processes’ State Regulation


Social and Economics Aspects of The Pandemic Influence in Ukraine


DIAGNOSTICS PARAMETERS OF THE FISCAL REGULATION IN TERMS OF MACRO-FINANCIAL STABILIZATION


Monitoring Parameters Analysis and Modeling for the State’s Economic Security


Information Technologies for Providing Project-Process Management in Law Enforcement Structures


?>
вверх