Наукові спрямування

Порівняльний аналіз англійської та української літератури доби барокко та ії жанрово-стильова палітра. Взаємодією різних моделей літературної творчості.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Старший викладач

Михайлова
Лілія
Вікторівна

Дисципліни

Інтелектуальна власність

Охорона інтелектуальної власності

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В607
(шостий поверх висотної будівлі)

Телефон:

вн. 4-98; міськ. 75-63-498

E-mail

mykhailova.liliia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Закінчила факультет романогерманської філології Дніпропетровського національного університету, за спеціальністю «англійська мова та література» (2000 р.). Здобула кваліфікацію магістра з Інтелектуальної власності у Національній металургійній академії України (2009)

Додаткова інформація

Трудова діяльність

2000 − 2003: Національний гірничий університет; посада - викладач кафедри іноземних мов. 2003-2015 Інститут безперервної фахової освіти ПДАБА; посада – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін, комплексної . кафедри, кафедри економіки будівельної галузі . З 2015 року – старший викладач кафедри українознавства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Публікації

1. Михайлова Л.В. Проблеми усного перекладу //9 Материали  за 9-а международна научна конференция” международная научная практическая конференция “Ключевые вопросы в современной науке “17-25 апреля 2013, том 25. Филологични науки.История. София. «Бял Град БГ» Болгария с.35-36

2. Михайлова Л.В. Складові функціонування інтелектуальної власності // Друга Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук», 29-30 листопада 2013р., НМетАУ. Дніпропетровськ, Роял Принт. –  С.112-115

3. Михайлова Л.В. Проблематика викладання англійської мови у сфері ділової комунікації // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій»,24-25 листопада 2017 р. Том 1.с.21-22., НМетаУ Дніпро. Дніпро СПБ  « Охотник»

4. Михайлова Л.В.Національна стратегія розвитку інтелектуальної власності // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій»,24-25 листопада 2017 р. Том 2.с.161 – 162 НМетаУ., Дніпро. Дніпро СПБ  « Охотник»

5. Михайлова Л.В. Проектування курсу англійської мови у коте усті спеціалізації //Материали  за 14-международну научну конференцію“ Актуальные научне розработки Ключевые вопросы в современной науке “15-22 січня  2018, том 6 Филологични науки.. София. « Бял Град БГ» Болгария с.3-6

www.rusnauka.com.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх