Наукові спрямування

Регіональне планування, містобудування, рекреаційні території в індустріальних регіонах.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат архітектури, доцент

Мерилова
Ірина
Олександрівна

Дисципліни

Архітектурне проектування, дипломне проектування

Основи урбаністики

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 457 (четвертий поверх старого корпусу)

Телефон:

вн. 4-88; міс. 47-16-11

E-mail

irina.merilova@gmail.com

Наукова діяльність

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за темою: «Функціонально-планувальна організація мережі закладів позашкільної освіти (на прикладі Дніпропетровської області)» при Київському національному університеті будівництва та архітектури (науковий керівник д.арх., проф. Ковальський Л. М.). У 2018 році було присуджено науковий ступінь кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.04 – «Містобудування та ландшафтна архітектура».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2013 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» де здобула кваліфікацію магістра архітектури за спеціальністю «Містобудування». У період з 2013-2017 рр. навчалася в аспірантурі при ДВНЗ «ПДАБА» та за сумісництвом почала працювати на посаді асистента кафедри архітектурного проектування і дизайну. Після присвоєння у 2018 році наукового ступеня кандидата архітектури була обрана на посаду доцента кафедри архітектурного проектування і дизайну. Здійснює керівництво дипломними проектами кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та «Магістр». Приймає участь у науково-практичних вітчизняних та міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах та воркшопах.

Публікації

1. I. O. Merylova, K. V. Sokolova A Human In The Urban Space Of The Globalized World. Anthropological Measurements of Philosophical Research 2020. No 18, P. 113- 120. http://ampr.diit.edu.ua/article/view/221398/221505

2. Iryna O. Merylova, Oleksandr A. Rechyts. Perspectives of the public space development in the historical part of Dnipro, Ukraine. SPACE&FORM. Scientific journal of Polish Academy of Sciences and West Pomeranian University of Technology – 2021. No 45, P. 181-192. https://bibliotekanauki.pl/articles/2034242.pdf

3. Kovalska G., Merylova I., Bulakh I. Urban Improvement of comprehensive school and out of school educational establishments in Ukraine. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engeneering – 2019. No8/12, P. 1765-1770. https://doi.org/10.35940/ijitee.L3229.1081219

4. Iryna O. Merylova, Oleksandr A. Rechyts. Development of transport and passenger terminal in Dnipro: history, practice, prospects. SPACE&FORM. Scientific journal of Polish Academy of Sciences and West Pomeranian University of Technology – 2022. No 50, P. 275-286. http://www.pif.zut.edu.pl/pif50-2022/50_C-02.pdf

5. BulakhI., Merylova I. Sustainable hospital architecture – potential of underground spaces. Civil Enenering and Architecture , 2020, No8 (5), P. 1127-1135. URL: https://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=9976

6. Мерилова І. О., Речиц О. А. Етапи формування промислового вузла «Фабричний» у місті Дніпро: історія та перспективи подальшого розвитку Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. КНУБА. Київ, 2021. Вип. 76. С. 170-182. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.170-181

7. Мерилова І. О., Булах І. В., Екологічне перетворення індустріальних регіонів: формування системи рекреації на прикладі «Ландшафтного парку Емшер». V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». Харків, 2021. С.615-616. ISBN 978-617-7666-47-8.

8. Мерилова І. О., Невгомонний Г. У., Речиц О. А., Турган І. В. Еколого-містобудівні форми реновації депресивних територій великого міста. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. КНУБА. Київ, 2022. Вип. 80. С. 283-294. P. 283–294. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.283-294

9. Мерилова І. О. Рекреаційний кластер в структурі міста Дніпро. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. КНУБА. Київ, 2022. Вип. 81. С. 254-262. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.254-262

10. Вадімов В. М., Мерилова І. О., Самойленко Є. В. Стратегія розвитку прибережних територій великого міста. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. КНУБА. Київ, 2021. №59. С. 172-188.https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.172-188

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх