Наукові спрямування

Регіональне планування, містобудування, рекреаційні території в індустріальних регіонах.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат архітектури, доцент

Мерилова
Ірина
Олександрівна

Дисципліни

Архітектурне проектування, дипломне проектування

Основи урбаністики

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 457 (четвертий поверх старого корпусу)

Телефон:

вн. 4-88; міс. 47-16-11

E-mail

irina.merilova@gmail.com

Наукова діяльність

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за темою: «Функціонально-планувальна організація мережі закладів позашкільної освіти (на прикладі Дніпропетровської області)» при Київському національному університеті будівництва та архітектури (науковий керівник д.арх., проф. Ковальський Л. М.). У 2018 році було присуджено науковий ступінь кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.04 – «Містобудування та ландшафтна архітектура».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2013 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» де здобула кваліфікацію магістра архітектури за спеціальністю «Містобудування». У період з 2013-2017 рр. навчалася в аспірантурі при ДВНЗ «ПДАБА» та за сумісництвом почала працювати на посаді асистента кафедри архітектурного проектування і дизайну. Після присвоєння у 2018 році наукового ступеня кандидата архітектури була обрана на посаду доцента кафедри архітектурного проектування і дизайну. Здійснює керівництво дипломними проектами кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та «Магістр». Приймає участь у науково-практичних вітчизняних та міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах та воркшопах.

Публікації

1. Мерилова І. О.Історичні етапи розвитку будівель позашкільної освіти на Дніпропетровщині. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. Київ, 2015. Вип. 38. С. 297-303.

2. Мерилова И. А.Принципы организации сети внешкольных учебных заведений. Архітектурний вісник КНУБА. Київ, 2016. Вип. 8-9. С. 32-37.

3. Мерилова И. А.Сравнительная характеристика системы внешкольных учреждений по регионам Украины. Архітектурний вісник КНУБА. Київ, 2015. Вип. 5. С. 38-44.

4. Мерилова І. О.Функціонально-планувальна організація ділянок позашкільних закладів освіти. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. Київ, 2017. Вип. 64. С. 210-215.

5. Merylova I.O. Features out-of-school education establishments network as the urban planning system. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. КНУБА. Київ, 2017. Вип. 65. С. 370-375.

6. Мерилова І. О., Калюжний Є. С. Альтернативні простори для дітей як складова мережі закладів позашкільного виховання. Архітектурний вісник КНУБА. Київ, 2017. Вип. 13. С. 374-379.

7. Воробьев В. В., Мерилова И. А. Полидинамоморфический центр симбиотического экополиса. Вісник Придніпровської держ. академії буд-ва та арх.: зб. наук. пр. Дніпропетровськ, 2013. Вип. 9. С. 44-51.

8. Ковальський Л. М., Мерилова І. О. Мережа закладів позашкільної освіти в структурі міської забудови (на прикладі м. Дніпропетровська). Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування: зб.наук. пр. Київ, 2014. Вип. 27. С. 170-176.

9. Воробьев В. В., Шило О. С., Мерилова И. А. Типология симбиотических экополисов. Вісник Придніпровської держ. академії буд-ва та арх.: зб. наук. пр. Дніпропетровськ, 2013. Вип. 10. С. 57-63.

10. Мерилова И. А. Варианты развития сети внешкольного образования в Украине на основе анализа мировых концепций. Вісник Придніпровської держ. академії буд-ва та арх.: зб. наук. пр. Дніпропетровськ, 2015. Вип. 2. С. 52-63. ISSN 2312-2672 (РИНЦ).

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх