Наукові спрямування

Історія української літературної мови, сучасна українська літературна мова, стилістика сучасної української літературної мови, методика викладання української мови.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Мамчич
Інна
Петрівна

Дисципліни

Українська мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, вул. Паторжинського, 11-А, кім. 405.

Телефон:

E-mail

mamchych.inna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У квітні 2002 року у спеціалізованій ученій раді при Дніпропетровському національному університеті захистила дисертацію «Мовознавча спадщина Василя Чапленка» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Рішенням Атестаційної колегії від 15 червня 2006 року присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови. У 2008–2018 роках виконувала обов’язки відповідального секретаря збірника наукових праць «Дослідження з лексикології і граматики української мови», видання, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних праць. Виступала офіційним опонентом трьох дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. У 2017 році брала участь у міжнародному науковому проєкті «Розвиток та впровадження освітніх технологій мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України». Автор понад 200 друкованих праць. Підготувала переможців Х Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів закладів фахової передвищої освіти (регіональний етап); а також переможця обласного етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. У 2008 році закінчила базовий курс навчання розробників тестових завдань у межах Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI), є автором та експертом завдань у тестовій формі для зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, членом експертної комісії з питань визначення результатів ЗНО, які використовуються як державна підсумкова атестація. У 2009 році стала переможцем Всеукраїнського конкурсу розробників тестових завдань. Є автором блоку одноденних тематичних курсів «Тестові технології і моніторинг вивчення української мови в школі» та одноденного тематичного курсу «Принципи оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю в сертифікаційній роботі з української мови і літератури» для викладачів Дніпропетровської області. Сертифікований тренер освітніх програм.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 07/02/2022


Країна: Україна, Київ

Назва події:

Цикл вебінарів «Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science»


foto_qualification

Дата проходження: 07/12/2021


Країна: Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing, онлайн

Назва події:

III Міжнародна програма підвищення кваліфікації «Нобелівський курс: нові знання, ідеї, досвід, цінності, компетентності»


foto_qualification

Дата проходження: 20/04/2021


Країна: Україна, Київ

Назва події:

Навчальний курс «Нові методи навчання української мови та літератури»


foto_qualification

Дата проходження: 19/04/2021


Країна: Україна, Київ

Назва події:

Спецкурс «Діджитал-інструменти для дистанційного навчання»


foto_qualification

Дата проходження: 14/03/2020


Країна: Україна, Київ

Назва події:

Школа тренерів освітніх програм


foto_qualification

Дата проходження: 28/08/2009


Країна: Україна, Київ

Назва події:

Базовий курс навчання розробників тестових завдань


Трудова діяльність

Після закінчення Дніпропетровського державного університету року працювала учителем української мови і літератури в школах нового типу м. Дніпропетровська (1992–1995 рр.). У 1995–2001 роках – аспірантка кафедри української мови Дніпропетровського державного університету. Після захисту дисертації (10.2002–08.2003) працювала на посаді доцента кафедри українознавства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, виконувала обов’язки редактора літературно-художнього альманаху «Свічадо» (2003–2007). З вересня 2003 року до 2018 року працювала доцентом кафедри української мови Дніпровського національного університету імені О. Гончара. Також була заступником директора Центру історії та розвитку української мови. Пізніше (2018–2022 рр.) виконувала обов’язки голови циклової комісії української та іноземної філології Дніпровського педагогічного коледжу Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», обіймала посаду завідувача кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки Приватної установи «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана», доцентом кафедри гуманітарної підготовки, філософії та митної ідентифікації культурних цінностей Університету митної справи та фінансів. З лютого 2022 року очолює кафедру підготовки іноземних громадян ПДАБА.

Публікації

Монографії:

1. Мамчич І. П. Мовно-художня практика Василя Чапленка. Палітра слова й тексту Січеславщини: Колективна монографія / За ред. В. П. Біляцької. Дніпро: Ліра, 2021. Вип. 2. С. 190–209.

2. Мамчич І. П. Порівняльний аналіз антонімічного протиставлення у творах Марини Гримич, Оксани Забужко, Марії Матіос. Сучасна філологічна наука: актуальні питання та вектори розвитку: Колективна монографія / Відп. за випуск М. В. Мамич. Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2021. С. 106–132. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-242-8-5

Наукові статті:

1. Мамчич І. П. Найповніший словник без Чапленка не повний. Урок української. № 11–12. С. 26–29.

2. Мамчич І. П. Василь Кирилович Чапленко. Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін. Київ: Укр. енциклоп. ім. М. П. Бажана, 2007. С. 46–49.

3. Мамчич І. П. Просторічна лексика як особливість авторського стилю Лесі Степовички. Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць / За ред. І. С. Попової. Дніпропетровськ: Видавець Біла К. О., 2015. Вип. 16. С. 196–205.

4. Мамчич І. П. Тестові завдання з культури мови в сертифікаційній роботі з української мови і літератури. Український смисл: наук. зб. / За ред. проф. І. С. Попової. Дніпропетровськ: Ліра, 2016. С. 66–77.

5. Мамчич І. П. Потенціал синонімічних парадигм у ретророманах Андрія Кокотюхи. Закарпатські філологічні студії. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 18. С. 41–46.  http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/18/8.pdf

6. Мамчич І. П. Структурно-семантичні особливості українських паремій з топоономастичним компонентом. Нова філологія: збірник наукових праць. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 84. С. 158–164. http://www.novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/674

Навчальні посібники:

1. Мамчич І. П. Посібник до вивчення курсу «Сучасна українська літературна мова»: Посібник Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2013. 64 с.

2. Українська мова і література. Власне висловлення: Посібник. Харків: Факт, 2016. 97 с. (у співавторстві).

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх