Наукові спрямування

Архітектурно-планувальна організація житлових внутрішньоквартальних просторів в умовах реконструкції історичного центру міста.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Польська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Малиновська
Тетяна
Сергиївна

Дисципліни

Архітектурне проектування (курсове проектування, керівництво дипломним проектуванням)

Основи та методи архітектурного проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 486 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-37; міс. 756-93-37

E-mail

t.malinjvskaya@gmail.com

Наукова діяльність

У 2005 році закінчила аспірантуру ПДАБА за спеціальністю будівництво та ландшафтна архітектура.
Організаційно-методична діяльність
З 2004 брала участь в міжнародному франкомовному освітньому проекті «TEMPUS».
Участь у проектних ательє міжнародної програми «TEMPUS»:
- «Реконструкція житлового кварталу м. Дніпра (в межах вулиць Гоголя, Шевченко, Южна, Паторжинського). Керівництво міжнародною групою студентів і виконання концептуального проекту. ПДАБА, 2004р.
- «Реконструкція мікрорайону житлового масиву Перемога». Керівництво міжнародною групою студентів і виконання концептуального проекту «EKO URBO. Еволюція житлового середовища», ПДАБА, 2006 р
- Участь, по запрошенню Познанської Політехніки в рамках літньої студентської практики, у програмі по ревіталізації малих міст Польщі. Керівництво групою студентів 2 курсу архітектурного факультету ПДАБА та виконання проектної пропозиції по реновації території м. Вапно. Польща, Вапно, 2006 р.
- Участь у проектах Франкомовного центру університетського розвитку Centrede Reussite Unsversitaire (CRU) в ПДАБА: Ательє «Імідж академії». Керівництво групою студентів. ПДАБА, 2015р.
- Міжнародний студентський воркшоп: « Архітектура Дніпра: минуле, сьогодення і майбутнє» («Architecture de Dnipro: le passe, la present, le futur» CRU de la PAEGCA). Франко-український проект. – м. Дніпро. Організатори: AUF, ПДАБА, INSA Strasbourg. Керівництво роботою студентів IV-V курсів. ПДАБА, 2017р.
- Міжнародний студентський воркшоп: « Архітектура Дніпра: минуле, сьогодення і майбутнє» («Architecture de Dnipro: le passe, la present, le futur» CRU de la PAEGCA). Франко-український проект. – м. Дніпро. Організатори:, ПДАБА, l”Ecol Superieure des Beaux-Arts du Maine. Керівництво роботою студентів IV-V курсів. ПДАБА, 2018 р.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1986 році закінчила архітектурний факультет Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. З 1986 по 1994 рр. працювала архітектором в ДПІ «Дніпроцивільпроект». З 1994 року працювала в ПДАБА на кафедрі історії, теорії архітектури і архітектурної графіки (ІТАіАГ) на посаді асистента. З 2000 року – асистент кафедри дизайну архітектурного середовища (ДАС). З 2015 - старший викладач кафедри архітектурного проектування і дизайну (АПіД).

Публікації

1. Малиновская Т.С. Некоторые аспекты совершенствования методики архитектурно-художественного проектирования/ Наука і освіта// Сб. научно-практической конференции, Т.10. Технічні науки. – Днепропетровск; Наука і освіта, 2002. – С. 30 – 31.

2. Малиновская Т.С. О методах реконструкции жилой застройки первых массовых серий / Динамика научных исследований // Сб. научно-практической конференции, Т.2. Архитектура. Механика. – Днепропетровск; Наука і освіта, 2003. – С. 8 – 9.

3. Малиновская Т.С. Общие тенденции градостроительных аспектов в устойчивом развитии городов / Перспективні напрямки проектування житлових та громадянських будівель // Сб. научн. конф. – К.; КиївЗНДІЕП, 2003. – С 162-164.

4. Малиновская Т.С. Проблемы и типологические особенности внешних жилых пространств / Будівництво та архітектура України в нових соціально-економічних умовах // Сб. научн. конф. – К.: КиївЗНДІЕП, 2004. – С 166-170.

5. Малиновська Т.С. Фактори безпеки життєдіяльності у моделюванні якісного міського середовища / Безопасность жизнедеятельности в 21 веке // Сборник 4 междунар. симпоз. –  Днепропетровск; Технополис. 2004.       – С. 58-59.

6. Малиновская Т.С. Внутриквартальное жилое пространство как объект научного исследования/ Строительство, материаловедение, машиностроение// Сборник науч. трудов. – Днепропетровск: ПГАСА, 2005. – С. 77 – 88.

7. Малиновская Т. С. Методы градостроительного регулирования застройки исторического центра города/ Містобудування та територіальне планування// Наук. техн. збірник. – К.: КНУБА, 2005.– С. 177 – 183.

8. Малиновская Т.С. Основные направления в исследовании жилых внутриквартальных пространств исторического центра города / Соціальні напрямки розвитку архітектури та будівництва// Збірник наук. праць. – К.: КиївЗНДІЕП, 2005. – С. 166 – 173.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх