Наукові спрямування

Бухгалтерський облік, оподаткування підприємств, економічний потенціал підприємства, організація бухгалтерського обліку та оподаткування, консолідація фінансової звітності

Володіння мовами

Українська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Кузнецова
Ганна
Сергіївна

Дисципліни

Основи бухгалтерського обліку

Фінансовий облік

Організація бухгалтерського обліку та оподаткування

Організація первинного обліку

Консолідація фінансової звітності

Контакти

Місцезнаходження

каб. В409
(четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-23; міс. (0652) 47-16-38

E-mail

makarova.hanna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Проведення наукових досліджень, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування підприємств і, використання всіх можливостей для підвищення значущості наукової діяльності як основи підготовки студентів та наукового, соціально-економічного й культурного розвитку держави. Публікація наукових статей, участь у наукових конференціях, залучення студентів до наукової діяльності, науково-методична робота

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 19/06/2023


Країна: Україна

Назва події:

IІI Освітній Форум академічної спільноти


foto_qualification

Дата проходження: 12/05/2023


Країна: Україна

Назва події:

Міжнародний круглий стіл «Сучасні європейські тренди ведення обліку, подання звітності та оподаткування діяльності підприємств»


foto_qualification

Дата проходження: 15/03/2023


Країна: Україна

Назва події:

Курс «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти»


foto_qualification

Дата проходження: 27/02/2023


Країна: Україна

Назва події:

Курс «Шість кроків до доброчесності від теорії до практики» Національного агентства запобігання корупції


Трудова діяльність

В аспірантурі ПДАБА навчалася з 2009 по 2012 рр. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З 2009 по 2014 рр. працювала асистентом кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства. У 2013 році захистила дисертацію на тему: «Оцінка економічного потенціалу будівельного підприємства». З 2014 року працює доцентом кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, з 2019 року – доцентом кафедри фінансів, обліку та маркетингу, з 2021 року – доцентом кафедри девелопменту нерухомості, обліку та маркетингу.

Публікації

Макарова Ганна Сергіївна є автором понад 50 наукових праць, зокрема:

1. Макарова Г.С. Порівняльна характеристика ПСБО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси» / Г.С. Макарова, А.Д. Пекун // Збірник наукових праць з актуальних питань економічних наук «Розвиток наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки: теорії та пропозиції». – Дніпро: Наукова економічна організація «Перспектива». – 2018. – Випуск листопад. – С. 89-93.

2. Макарова Г.С. Удосконалення обліку кредиторської заборгованості та методи управління нею / Г.С. Макарова, К.Т. Коновалова // Причорноморські економічні студії: економічний науково-практичний журнал. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2018. – № 34. – С. 181-184.

3. Макарова Г.С. Порівняльна характеристика П(С)БО, ПКУ та МСБО щодо визначення доходів і витрат / Г.С. Макарова, Ю.А. Рандіна // Електронне наукове фахове видання «СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ». – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – 2018. – Випуск 6 (17). – С. 689-693

4. Макарова Г.С. Основні аспекти обліку, обчислення та нарахування єдиного соціального внеску / Г.С. Макарова, І.В. Левченко // Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2019. – Випуск 37. – С. 732-738.

5. Макарова Г.С. Особливості відображення в обліку трудових та цивільно- правових договорів / О.Є. Кононова, Г.С. Макарова, О.К. Кузнецов // Електронне наукове фахове видання «СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ». – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – 2019. – Випуск 3(20). – С. 474-480.

6. Макарова Г.С. Головні аспекти обліку, порядку нарахування, обчислення і сплати єдиного соціального внеску / О.Є. Кононова, Г.С. Макарова, Н.О. Радько, Н.М. Прищепчук // Електронне наукове фахове видання «СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ». – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – 2019. – Випуск 3(20). – С. 481-486.

7. Макарова Г.С. Економічна сутність та механізм розрахунків з оплати праці на підприємстві / Г.С. Макарова, І.О. Хархота // Електронне наукове фахове видання «СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ». – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – 2021. – Випуск 1(28). – С. 115-122.

8. Кузнецова Г.С. Особливості аудиту девелоперської діяльності / Є.П. Морозова, Кузнецова, Г.С., Онищенко В. Є. // Електронний журнал «Економіка та суспільство». – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”. – 2022. – № 42.

9. Кузнецова Г.С. Особливості організації бухгалтерського обліку та оподаткування нематеріальних активів підприємства / І.П. Мойсеєнко, Г.С. Кузнецова, М.С. Безродна // Електронне наукове фахове видання «СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ». – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – 2023. – Випуск 38. – С. 90-96.

10. Kusnetsova H., Svichkar N., Zhyzhko K. The enterprise`s management system development through the implementation of the international financial reporting standards. Economics and Education. 2023.Том 7 № 2, Р. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/econedu/article/view/.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх