Наукові спрямування

Психолінгвістика, теорія мовленнєвої діяльності, риторика, основи теорії мовленнєвої комунікації, лінгвокультурологія, дослідження семантичного поля.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень С2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Ляпічева
Олена
Леонідівна

Дисципліни

Англійська мова професійного спрямування

Наукова іноземна мова

Російська мова для іноземців

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 403
(четвертий поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

liapicheva elena@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2003 по 2008 р. навчалась у докторантурі, видала монографію “Анімалізми в системно-структурній та когнітивній парадигмах”. Має 90 наукових публікацій.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1985 році закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету. З 1990 р. працювала на кафедрі загального та російського мовознавства ДНУ спочатку викладачем, а з 1998 р. – доцентом. З 2016 р. працює в ПДАБА.

Публікації

1. Е.Л. Ляпичева. Конспект лекций по лингвокультурологии. – Д.: РИО ДНУ, 2014. – 52 с.

2. Е.Л. Ляпичева. Концептуальная семантика зоонимов в поэзии Б. Гребенщикова / Вісник Дніпропетровського університету – Серія «Мовознавство». – № 11. – Т. 22. Вип. 20 (2). – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2014. – С.81–87.

3. Потёмкина В.С., Ляпичева Е.Л. Концепт ЛЮБОВЬ в беседах митрополита Антония Сурожского / Філологічні науки. Збірник наукових праць студентів та викладачів факультету української філології та мистецтвознавства ДНУ ім. О. Гончара/ Упорядник О.І. Панченко. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – С. 259 – 263.

4. Ляпичева Е.Л.. О смысловых компонентах концепта ЖЕНЩИНА в рассказах М. Жванецкого / Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: Материалы VII Международной научной конференции (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 2-4 апреля 2015 г.): материалы / составитель Т.С. Пристайко. – Д.: Нова ідеологія, 2015. – С. 88 – 91.

5. О. Л. Ляпічева, М. О. Овсєєва. Про деякі особливості комунікації жінок в оповіданнях М. Жванецького // Науково-практичний семінар «Мова і право» (Дніпро, ДДУВС, 9 листопада 2016 р.)

6. Ляпичева Е.Л. О внутренней структуре семантического поля // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VIII Международная научная конференция (г. Днепр, ДНУ имени Олеся Гончара, 6-7 апреля 2017 г.): материалы / сост. Е.К. Куварова. – Днепр: Акцент ПП, 2017. – С. 85-87.

7. Ляпічева О.Л. Посібник до вивчення дисципліни “Основи теорії мовленнєвої комунікації» [Текст] / О.Л. Ляпічева. – Д.: РВВ ДНУ, 2016. – 44 с.

8. Ляпичева Е.Л. О модели понимания речи и применение её в анализе текста (на материале беседы митрополита Антония Сурожского « О творении и спасении мира») // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія «Мовознавство». – № 5. – Т.6 . Вип. (120). – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2016. – С. 86 – 93.

9. Гуркіна Т.Ю., Ляпічева О.Л. Методичні вказівки до вивчення російської мови як іноземної (лексико-граматичні вправи). Для студентів підготовчого відділення всіх напрямків підготовки.

10. Ляпічева О.Л. Методичні вказівки до вивчення англійської мови для студентів ступеня магістра спеціальностей 056 «Міжнародні економічні відносини» та 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність».

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх