?>

Наукові спрямування

Дослідження первинних перетворювачів інформаційно-вимірювальних систем просторової орієнтації об’єктів, які спрямовані на розробку інформаційно-вимірювальних систем на основі магніточутливих первинних перетворювачів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Асистент

Лукашук
Ганна
Олександрівна

Дисципліни

Моделювання та оптимізація систем керуванняпереглянути

Теорія автоматичного керуванняпереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Основи стандартизації та сертифікаціїпереглянути

Обробка результатів вимірюванняпереглянути

Електротехнічні та конструкційні матеріалипереглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 393 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-08, вн. 4-08

E-mail

Наукова діяльність

У 2006 році закінчила з відзнакою Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. З 2009 року по 2012 рік навчалася в аспірантурі ПДАБА за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти».

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

З 2001 по 2006 рік студентка Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. У 2005 році отримала диплом бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2005 р.) та диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» (2006 р.). У період з 2009 по 2012 рік аспірантка денної форми навчання за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти». З січня 2013 року працює на кафедрі «Інформаційно-вимірювальних технологій та систем» на посаді асистента. Є автором більше 25 наукових праць. Має 5 патентів України на корисну модель. Розроблені методичні вказівки до лабораторних робіт, практичних занять та курсового проекту з дисциплін, які викладає.

Публікації

1. Патент на корисну модель 81112 України, МПК7 G 01 R 33/00. Ферозонд / Ковшов Г.М., Рижков І.В., Лукашук Г.О., Фадєєва О.В., заявник та патентовласник ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. – № u 201213799; заявл. 03.12.12; опубл. 25.06.2013 , Бюл. № 12.

2. Лукашук А.А. Датчик азимута с феррозондовым преобразователем на основе тонких пленок / Лукашук А.А., Садовникова А.В. / Сучасні інформаційні технології 2014 (МІТ-2014): Матеріали четвертої Міжнародної конф. студ. і молод. науковців, Одеса 22-26 квітня 2014 р.; Міністерство освіти і науки України; ВНЗ «Одеський національний політехнічній університет». – Одеса: ТЕС, 2014. – С. 62-63.

3. Лукашук Г.О. Похибки інклінометричних інформаційно-вимірювальних систем орієнтації / А.А. Лукашук, Г.Н. Ковшов / (тези доповідей ХІІ Міжнародної конф. “Контроль і управління в складних системах – 2014”) [Електронний ресурс] / Перспективні методи і технічні засоби систем контролю і управління. – Вінниця, 2014. – С.67. – Режим доступу: http://www.vstu.vinnica.ua/mccs2010/materials/subsection_2.1.pdf.

4. Лукашук А.А.. Повышение точности информационно-измерительных инклинометрических систем / Г. Н. Ковшов, Л. А. Лукашук, С. Н. Косячевская // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. – 2016. – Вып. 86. – С. 49-55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmcs_2016_86_10.

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх