Підручники та навчальні посібники

Методичні вказівки

Використання інноваційних здоров’язберігаючих технологій у фізичному вихованні студентів ВНЗ

Використання інноваційних здоров’язберігаючих технологій у фізичному вихованні студентів ВНЗ

Читати далі
X

Методичні вказівки за темою «Використання інноваційних здоров’язберігаючих технологій у фізичному вихованні студентів ВНЗ» / Укладачі: Сологубова С. В., Шиян В.М., Луковська О.Л.,- Дніпро: ПДАБА, 2017. –23 с.

Методичні вказівки розкривають проблему необхідності використання інноваційних технологій під час занять з фізичного виховання у ВНЗ. Роз’яснюють спрямованість найбільш розповсюджених видів фітнес-тренувань та особливості організації занять. Включають стислу характеристику різних видів фітнесу, які використовуються в роботі з дівчатами даної вікової категорії, а також науково-теоретичні основи, на яких базується рекомендовані впровадження. Дані методичні рекомендації пропонуються для використання як викладачами ВНЗ під час організації занять, так і для самостійного використання студентами.

Розвиток швидкісних якостей студентів-спортсменів ігрових видів спорту в умовах ВНЗ (на прикладі баскетболістів та бадмінтоністів)

Розвиток швидкісних якостей студентів-спортсменів ігрових видів спорту в умовах ВНЗ (на прикладі баскетболістів та бадмінтоністів)

Читати далі
X

Методичні вказівки за темою «Розвиток швидкісних якостей студентів-спортсменів ігрових видів спорту в умовах ВНЗ (на прикладі баскетболістів та бадмінтоністів)» /Укладач: Лахно О.Г., Молчанов Є.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019.– 15 с.

Методичні вказівки розкривають загальні поняття про розвиток фізичних якостей та основні принципи розвитку швидкості. Включають загальні характеристики методів та принципів розвитку швидкості студентів баскетболістів та бадмінтоністів. Містять опис вправ та способи оцінки швидкості студентів баскетболістів та бадмінтоністів. Дані методичні рекомендації пропонуються для використання як викладачами ЗВО під час організації освітнього процесу з дисципліни «Фізичне виховання» студентів, так і для самостійного використання студентами.

Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності кафедри фізичного виховання та спорту

Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності кафедри фізичного виховання та спорту

Читати далі
X

Методичні вказівки за темою «Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності кафедри фізичного виховання та спорту» /Укладач: Сологубова С. В., – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021.– 30 с.

Методичні вказівки розкривають можливості сучасних інформаційних технологій, що мають найбільше розповсюдження і знаходяться у загальному доступі та особливості організації дистанційного навчання з дисципліни «Фізичне виховання», а також обґрунтовують використання додатків MS Office 365 під час організації дистанційного навчального процесу в період карантину обумовленого пандемією. Дані методичні рекомендації пропонуються для використання як викладачами ЗВО під час організації дистанційного навчання з дисципліни «Фізичне виховання» або інших дисциплін, так і для самостійного використання студентами.

Самоконтроль під час самостійних занять фізичними вправами. Травматизм та засоби його попередження

Самоконтроль під час самостійних занять фізичними вправами. Травматизм та засоби його попередження

Читати далі
X

Методичні вказівки за темою «Самоконтроль під час самостійних занять фізичними вправами. Травматизм та засоби його попередження» / Укладачі: Сологубова С. В., Лахно О. Г., Молчанов Є. В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 26 с.

Методичні вказівки обґрунтовують необхідність використання самоконтролю під час занять фізичною культурою та спортом. Розкривають особливості профілактики травматизму та організації страховки під час різних видів фізкультурно-спортивної діяльності. Включають стислу характеристику найбільш розповсюджених травм, що трапляються в різних видах спорту, а також теоретичні основи опису патологічних станів. Дані методичні рекомендації пропонуються для використання як викладачами ЗВО під час організації самостійної роботи студентів, так і для самостійного використання студентами.

Збірники наукових праць

?>
вверх