Підручники та навчальні посібники

Избранные методы строительной механики в расчетах пространственных конструкций: [Учебное пособие] / Мущанов В.Ф., Кулябко В.В., Левин В.М. и др.

Избранные методы строительной механики в расчетах пространственных конструкций: [Учебное пособие] / Мущанов В.Ф., Кулябко В.В., Левин В.М. и др.

Читати далі
X

Избранные методы строительной механики в расчетах пространственных конструкций: [Учебное пособие] / Мущанов В.Ф., Кулябко В.В., Левин В.М. и др. – Макеевка: РИО ОМС ДонНАСА, 2006. – 292 с.

У книзі розглянуті основні аналітичні і чисельні методи будівельної механіки, найбільш часто використовувані в розрахунках напружено-деформованого стану просторових будівельних конструкцій. Поряд з розглядом загальноприйнятих підходів до дослідження роботи просторових конструкцій в посібнику також наведені відомості з теорії точкового числення, які можуть бути використані при формуванні поверхні просторових конструкцій зі складною геометрією, основи кінематичного аналізу складних просторових систем, облік дисипативних властивостей систем, обумовлених наявністю в складно-складовою конструкції напівтвердих вузлів, пружних опор або пружної основи, а також попередньо напружених елементів у вигляді вант, канатів, кабелів, підвісок при виконанні динамічних розрахунків.

Динамические расчеты строительных конструкций. Часть 2: [Конспект лекций] / Кулябко В.В.

Динамические расчеты строительных конструкций. Часть 2: [Конспект лекций] / Кулябко В.В.

Читати далі
X

Динамические расчеты строительных конструкций. Часть 2: [Конспект лекций] / Кулябко В.В. – Макеевка: ДонНАСА, 2005. – 174 с.

Даний конспект розділений на 2 частини і є навчальним посібником з спецкурсів для магістрів будівельних спеціальностей, пов’язаних з вивченням статичних і динамічних процесів, що відбуваються в конструкціях будівель, споруд, машин і механізмів – при дії на них різних динамічних навантажень.

Він також буде корисним для аспірантів, інженерів і вчених – при проведенні розрахунків і аналізі процесів виготовлення конструкцій, їх транспортування, монтажу та експлуатації, а також при діагностиці технічного стану і паспортизації різних споруд.

Друга частина присвячена розгляду питань розрахунків будівель і споруд на різні динамічні навантаження та впливи: на імпульсні навантаження і на сейсмічні навантаження. Також розглянуті питання гасіння коливань будівель і споруд (різними методами).

Динамические расчеты строительных конструкций. Часть 1: [Конспект лекций] / Кулябко В.В.

Динамические расчеты строительных конструкций. Часть 1: [Конспект лекций] / Кулябко В.В.

Читати далі
X

Динамические расчеты строительных конструкций. Часть 1: [Конспект лекций] / Кулябко В.В. – Макеевка: ДонНАСА, 2005. – 108 с.

Даний конспект розділений на 2 частини і є навчальним посібником з спецкурсів для магістрів будівельних спеціальностей, пов’язаних з вивченням статичних і динамічних процесів, що відбуваються в конструкціях будівель, споруд, машин і механізмів – при дії на них різних динамічних навантажень.

Він також буде корисним для аспірантів, інженерів і вчених – при проведенні розрахунків і аналізі процесів виготовлення конструкцій, їх транспортування, монтажу та експлуатації, а також при діагностиці технічного стану і паспортизації різних споруд.

Перша частина присвячена загальних питань динаміки споруд, питань складання і тестування динамічних моделей будівель і споруд, машин і механізмів, середовищ і процесів.

Динамика конструкций, зданий и сооружений. Часть 1. Статикодинамические модели для анализа свободных колебаний и взаимодействия сооружений с основаниями и подвижными нагрузками: [Учебное пособие] / Кулябко В.В.

Динамика конструкций, зданий и сооружений. Часть 1. Статикодинамические модели для анализа свободных колебаний и взаимодействия сооружений с основаниями и подвижными нагрузками: [Учебное пособие] / Кулябко В.В.

Читати далі
X

Динамика конструкций, зданий и сооружений. Часть 1. Статикодинамические модели для анализа свободных колебаний и взаимодействия сооружений с основаниями и подвижными нагрузками: [Учебное пособие] / Кулябко В.В. – Запорожье: ЗГИА, 2005. – 232 с.

Навчальний посібник призначений для студентів та магістрантів спеціальностей 7.092101 і 8.092101 «Промислове та цивільне будівництво», а також 7.092103 і 8.092103 «Міське будівництво і господарство», які вивчають дисципліни «Динаміка споруд», «Комп’ютерні технології визначення напружено-деформованого стану конструкцій і динаміка споруд», «Комп’ютерні технології розрахунку і динамічні дії на міські будівлі і споруди». Навчальний посібник містить теоретичні матеріали, опис методик проектування, конструювання та діагностики, практичні рекомендації щодо складання динамічних моделей різних типів споруд, приклади їх практичної реалізації, а також список рекомендованої літератури.

Введение в виброэкологию: [Монография] / Казакевич М.И., Кулябко В.В.

Введение в виброэкологию: [Монография] / Казакевич М.И., Кулябко В.В.

Читати далі
X

Введение в виброэкологию: [Монография] / Казакевич М.И., Кулябко В.В. – Днепропетровск: ПГАСА, 1996. – 200 с.

В монографії розглянуті проблеми, що утворюють особливий розділ екології – віброекологію, причому стосовно, в основному, до будівель і споруд. Визначаються причини виникнення вібрації і описується її шкідливий вплив на організм людини, особливо при низьких частотах. Даються основи динамічних розрахунків, фізіологічної та психологічної оцінки допустимих рівнів вібрації за Міжнародними стандартами ISO. Пропонуються методики проведення натурних випробувань, діагностики, моніторингу та віброекологічної експертизи проектованих або експлуатованих будівель і споруд, а також способи зниження вібрації.

Призначена для широкого кола читачів і фахівців в області екології, будівництва та медицини.

Методичні вказівки

Методичні вказівки з дисципліни «Металеві конструкції» до виконання курсової роботи «Металеві конструкції робочої площадки»

Методичні вказівки з дисципліни «Металеві конструкції» до виконання курсової роботи «Металеві конструкції робочої площадки»

Читати далі
X

Методичні вказівки з дисципліни «Металеві конструкції» до виконання курсової роботи «Металеві конструкції робочої площадки» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 2 / Укладачі: Ковтун-Горбачова Т.А., Івченко Ю.В., Журба І.П.  – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 34 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів третього та четвертого курсів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Методичні вказівки укладені з метою всебічного вивчення основних розділів курсу «Металеві конструкції робочої площадки» і є допоміжним матеріалом для орієнтації в нормативних документах для розрахунку і проектування сталевих конструкцій.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Металеві конструкції. Розрахунок та проектування сталевого каркасу промислової будівлі»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Металеві конструкції. Розрахунок та проектування сталевого каркасу промислової будівлі»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Металеві конструкції. Розрахунок та проектування сталевого каркасу промислової будівлі» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання  / Укладачі: Єгоров Є.А., Ковтун-Горбачова Т.А., Івченко Ю.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 31 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів третього та четвертого курсів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Методичні вказівки укладені з метою всебічного вивчення основних розділів курсу «Розрахунок та проектування сталевого каркасу промислової будівлі» і є допоміжним матеріалом для орієнтації в нормативних документах для розрахунку і проектування сталевих конструкцій.

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Будівельні конструкції (МК)»

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Будівельні конструкції (МК)»

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Будівельні конструкції (МК)» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 2 / Укладачі: Єгоров Є.А., Ковтун-Горбачова Т.А., Івченко Ю.В., Коцюба Т.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 36 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів третього та четвертого курсів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Методичні вказівки укладені з метою всебічного вивчення основних розділів курсу «Будівельні конструкції (МК)» і є допоміжним матеріалом для орієнтації в нормативних документах для розрахунку і проектування сталевих конструкцій.

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Будівельні конструкції (МК)»

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Будівельні конструкції (МК)»

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Будівельні конструкції (МК)» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 1 / Укладачі: Єгоров Є.А., Ковтун-Горбачова Т.А., Івченко Ю.В., Марченко В.А., Коцюба Т.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 48 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів третього та четвертого курсів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Методичні вказівки укладені з метою всебічного вивчення основних розділів курсу «Будівельні конструкції (МК)» і є допоміжним матеріалом для орієнтації в нормативних документах для розрахунку і проектування сталевих конструкцій.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Металеві конструкції. Спецкурс» в програмному комплексі SCAD

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Металеві конструкції. Спецкурс» в програмному комплексі SCAD

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Металеві конструкції. Спецкурс» в програмному комплексі SCAD (Частина 2. Зварні з’єднання) для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Марченко В.А., Єгоров Є.А., Івченко Ю.В., Давидов І.І., Ярошенко Д.С., Ковтун-Горбачова Т.А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 25 с.

Методичні вказівки будуть доцільними при розв’язанні задач з розділу «Зварні з’єднання металевих конструкцій» курсу «Металеві конструкції», а також при виконанні курсових і дипломних проектів.

Наведено приклади ручного розрахунку зварних з’єднань за методикою ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції» і машинного розрахунку в програмному комплексі SCAD (використовується програма-сателіт Кристал і програма SCAD).

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Металеві конструкції. Спецкурс» в програмному комплексі SCAD

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Металеві конструкції. Спецкурс» в програмному комплексі SCAD

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Металеві конструкції. Спецкурс» в програмному комплексі SCAD (Частина 1. Болтові з’єднання) для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Ярошенко Д.С., Єгоров Є.А., Давидов І.І., Марченко В.А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 33 с.

Методичні вказівки будуть доцільними при розв’язанні задач з розділу «Болтові з’єднання металевих конструкцій» курсу «Металеві конструкції», а також при виконанні курсових і дипломних проектів.

Наведено приклади ручного розрахунку болтових з’єднань за методикою ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції» і машинного розрахунку в програмному комплексі SCAD (використовується програма-сателіт Кристал і програма SCAD).

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Технічна діагностика та підсилення металевих конструкцій»

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Технічна діагностика та підсилення металевих конструкцій»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Технічна діагностика та підсилення металевих конструкцій» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Давидов І.І., Чабан В.П. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 22 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів третього та четвертого курсів напряму підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Методичні вказівки розроблені для використання студентами при розв’язанні практичних задач та при підготовці до виконання дипломних проектів.

Збірники наукових праць

?>
вверх