Наукові спрямування

Дослідження процесу підготовки викладачів закладів вищої технічної освіти до педагогічної діяльності впродовж ХХ – на початку ХХІ століть; розробка методики викладання країнознавства іноземним студентам; вивчення і впровадження педагогічної спадщини України в сучасний освітній процес.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат історичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з організаційно-навчальної роботи

Лисенко
Галина
Іванівна

Дисципліни

Історія і культура України

Педагогіка вищої школи

Країнознавство (для іноземних студентів)

Сучасні освітні технології

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В606
(шостий поверх висотної будівлі)

Телефон:

вн. 4-02; міськ. 75-63-402, моб. (050) 945 24 45

E-mail

lysenko.halyna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Опубліковано за останні 5 років 3 навчальні посібники, 28 статей, з яких 2 у співавторстві із студентами, взято участь у 20 науково-практичних конференціях, у т.ч. 7 міжнародних.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Трудова діяльність: після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації з 2005 року працює у ПДАБА на кафедрі українознавства спочатку на посаді асистента, з 2006 року на посаді доцента; з 2017 року викладає країнознавство іноземним слухачам на підготовчому відділення ПДАБА.

Публікації

Навчальні посібники:

1. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. / В.А. Гладуш, Г.І. Лисенко. – Д.: Акцент ПП, 2014. – 416 с. (є свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 65334)

2. Історія Придніпровського регіону: архітектурно-історичний і промисловий екскурс. Колект. монографія / В.І. Большаков, Г.П. Євсєєва, Г.І. Лисенко та ін.; за ред. В.І. Большакова. – Дніпро: Вид-во ПДАБА, 2018. – 331 с.

3. Українознавство: короткий курс для іноземних студентів / Євсєєва Г.П., Перетокін А. Г., Лисенко Г.І., Волкова С.П. – Дніпро: Вид-во ПДАБА, 2019. – 127 с.

 Статті:

1. Особливості сучасної організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів технічних ВНЗ // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. С. Плачинда (гол. ред.) та ін.]. – Кропивницький: ЛА НАУ, 2018. – Вип. 3. – С. 102-107.

2. Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки магістрів технічного профілю // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Товканець Г.В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2018. – Вип. 1 (7). –  С. 107-110.

3. Шляхи підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів сучасних закладів вищої технічної освіти // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. Зб. наук. пр. / Ред. кол. : Смолюк І.О. ( гол. ред.) та ін. – Луцьк: ПП Іванюк, 2018. – Вип. 2 (375). – С. 120-127.

4. Лабораторія педагогічної майстерності викладача як інтегративна складова сучасного технічного закладу вищої освіти / Євсєєва Г. П., Лисенко Г.І., Федіна В. Г. // Вісник ПДАБА. – 2018. – №1. – С. 96-103.

5. Підготовка фахівців до викладацької діяльності у технічних вишах України в 1920-30 роках // Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. – Вип. 6(35). Серія «Педагогічні науки». – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – С. 110-126. Видання індексується в IndexCopernicus, Infobaseindex, Impact Factor, Academic Resource Index, Cite Factor, Google ScholarISSN 2218-7650, ID 47812

6. Особливості професійно-педагогічної підготовки викладачів технічних ВНЗ УРСР у 1940-60-х рр. // «ScienceRise: Pedagogical Education». –2019. – № 1 (28). – С. 37-42. http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/155353 DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2019.155353 ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)

7. Організація професійно-педагогічної підготовки викладачів Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту у 1970-1980‑х рр. // Український педагогічний журнал. – 2019. – №4. – С. 162-173. ISSN 2411-1317

8. Педагогічна думка в Україні в 1860-70-ті рр. // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., м.Дніпро. Частина I. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – С.245-247.

 

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх