Наукові спрямування

Інноваційні методи викладання іноземної мови,технічний переклад.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень С1

Італійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Викладач

Левицька
Світлана
Іванівна

Дисципліни

Іноземна мова за професійним спрямуванням

наукова іноземна мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб . 403 (четвертий поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77, внутр. 4-09

E-mail

levytska.svitlana@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Дніпропетровський національний університет (2004 рік) базова вища освіта за напрямом підготовки «Філологія» кваліфікація бакалавра з мови та літератури (англійської), диплом з відзнакою. Дніпропетровський національний університет (2005 рік) повна вища освіта за спеціальністю «Мова та література» (англійська) кваліфікація магістра, диплом з відзнакою

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 22/04/2021


Країна: Англія, онлайн

Назва події:

Let’s Speak Out Sustainability, together “(Pearson)


foto_qualification

Дата проходження: 11/04/2021


Країна: Україна, онлайн

Назва події:

Всеукраїнська наукова онлайн конференція. Міжособистісна взаємодія. Обмін досвідом.” Фасилітація. Методи та прийоми творчого засвоєння інформації.”


foto_qualification

Дата проходження: 15/02/2020


Країна: Україна, Запоріжжя

Назва події:

Курс підвищення кваліфікації ” Розвиток навичок критичного мислення на заняттях з англійської мови.”


foto_qualification

Дата проходження: 19/01/2020


Країна: Україна, онлайн

Назва події:

Курс підвищення кваліфікації ” Критичне мислення для освітян.” (PROMETHEUS)


foto_qualification

Дата проходження: 25/06/2019


Країна: Україна, Одеса

Назва події:

Літній інститут підвищення кваліфікації TESOL-UKRAINE ( курс ” Critical Thinking for Media Literacy”)


foto_qualification

Дата проходження: 17/05/2019


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Атестація в атестаційній комісії при Університеті митної справи та фінансів щодо володіння державною мовою


Трудова діяльність

В ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури працює з 2005 року.

Публікації

1. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів.// Матеріали міжвузівської науково – практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2016. //Common mistakes that teachers make in teaching English с.123-125

2. Матеріали 77 Міжнародної науково – практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» – Дніпро,2017.// Особливості перекладу технічних текстів с.321-322

3. Тезисы докладов 76 Международной научно- практической конференции « Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» 19-20 мая 2016 // Влияние  параметров рессорного подвешивания тележки с осевой нагрузкой 25т на динамическую нагруженность литых деталей с.26

4. The 15th International Students′ Scientific Conference « Engineer of the Third Millennium» May 12, 2016. – Dnipropetrovsk // The use of hard disc drives in modern life p. 40 // Advantages and disadvantages of sunny roads p. 42-43

5. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених. Наука і техніка: XXI століття. – 30-31 березня 2017р. м. Дніпро //Single- bucket exavators and improvement methods of their effectiveness p. 149-151// Key concepts of programming as the integral part of construction p.102-103

6. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Грунт» для студентів напряму підготовки 6.080101- «Геодезія, картографія та землеустрій» денної форми навчання/Укладачі:Чижикова І.В., Левицька С.І.- Дніпрпетровськ: ДВНЗ ПДАБА,2015.- 25с.

7. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Картографія» для студентів напряму підготовки 6. 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної форми навчання/ Укладачі:Чижикова І. В., Левицька С. І. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016.- 20с.

8. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Кадастр» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання / Укладачі: Чижикова І. В., Левицька С.І.,Божок О.І.- Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017.- 20с

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх