Наукові спрямування

Інноваційні методи викладання іноземної мови,технічний переклад.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень С1

Італійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Викладач

Левицька
Світлана
Іванівна

Дисципліни

Іноземна мова за професійним спрямуванням

наукова іноземна мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506
(5-й поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77, внутр. 4-09

E-mail

levytska.svitlana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Дніпропетровський національний університет (2004 рік) базова вища освіта за напрямом підготовки «Філологія» кваліфікація бакалавра з мови та літератури (англійської), диплом з відзнакою. Дніпропетровський національний університет (2005 рік) повна вища освіта за спеціальністю «Мова та література» (англійська) кваліфікація магістра, диплом з відзнакою

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 22/04/2021


Країна: Англія, онлайн

Назва події:

Let’s Speak Out Sustainability, together “(Pearson)


foto_qualification

Дата проходження: 11/04/2021


Країна: Україна, онлайн

Назва події:

Всеукраїнська наукова онлайн конференція. Міжособистісна взаємодія. Обмін досвідом.” Фасилітація. Методи та прийоми творчого засвоєння інформації.”


foto_qualification

Дата проходження: 15/02/2020


Країна: Україна, Запоріжжя

Назва події:

Курс підвищення кваліфікації ” Розвиток навичок критичного мислення на заняттях з англійської мови.”


foto_qualification

Дата проходження: 19/01/2020


Країна: Україна, онлайн

Назва події:

Курс підвищення кваліфікації ” Критичне мислення для освітян.” (PROMETHEUS)


foto_qualification

Дата проходження: 25/06/2019


Країна: Україна, Одеса

Назва події:

Літній інститут підвищення кваліфікації TESOL-UKRAINE ( курс ” Critical Thinking for Media Literacy”)


foto_qualification

Дата проходження: 17/05/2019


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Атестація в атестаційній комісії при Університеті митної справи та фінансів щодо володіння державною мовою


Трудова діяльність

В ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури працює з 2005 року.

Публікації

1. Fryze reactive power of trams in effective stochastic recuperation processes. “Energy – optimal technologies, logistic and safety on transport”. 2-nd International Scientific and Practical Conference(September 19-20, 2019), Lviv, Ukraine. Сбірникстатей, електронне видання MATECWebofConferences 29494,01006 (2019) EOT-2019 https://doi.org/10.1051/matecconf/201929401006 

2. Рейдемейстер А.Г., Левицкая С.И. Стійкість руху залізничих екіпажів, що описують рівняння Лагранжа I роду. / «Наука і прогрес на транспорті» Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, 2018. – № 5 (77) – с.93-104. ISSN 1993-9175

3. М. О.Костін, О.Г.Шейкіна (ДНУЗТ), С.І.Левицька (ПДАБА) «Методаналізуусталенихстохастичнихпроцесіввсиловихтяговихколахелектрорухомогоскладу»ISSN 2307-4221 Електрифікація транспорту,№14.-2017,- c.37-41

4. Levytska (PSACEA, Dnipro) “6 Top games at English lessons “ p.249-250// Матеріали міжнародної міжвузівської науково – практичної конференції молодих вчених. “ Наука і техніка: перспективи XXI століття “ 18 квітня, 2019, м.Дніпро.

5. Методичні вказівки до практичних занять (лексико-граматичні тести) з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів   ступеня бакалавра всіх спеціальностей / Укладачі: Чижикова І. В., Левицька С. І., Суворова С. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, – 30 с.

6. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» за темою «Майбутня професія. Фахівець з інформаційних технологій» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання/ Укладачі: Левицька С.І., Чижикова І.В.-Дніпро:ПДАБА,2020.-20с.

7. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” за  темою “ Цифрові технології в сучасному світі” для студентів ступеня бакалавра спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” денної форми навчання / Укладачі: Чижикова І.В, Левицька С.І. – Дніпро, ПДАБА. – 2019. – 20 с.

8. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Майбутня професія. Інженер – геодезист» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»  денної форми навчання / Укладачі: Чижикова І.В, Левицька С.І. –  Дніпро:  ПДАБА, 2018.- 27 с.

9. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Картографія» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»  денної форми навчання / Укладачі: Чижикова І.В, Левицька С.І. –  Дніпро:  ПДАБА, 2018.- 20 с.

10. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Грунт» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»  денної форми навчання / Укладачі: Чижикова І.В, Левицька С.І. –  Дніпро:  ПДАБА, 2018.- 25 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх